Måla med trådar

Beskrivning

Arbetssättet är snabbt, intuitivt och slumpen spelar en stor roll. Jag vill att eleverna ska släppa fokus på resultatet och istället ta tillvara på processen. Vad slutresultatet blir spelar mindre roll. Det är själva görandet som ska stå i fokus och lärdomar man får i arbetet med just intuition och slump. Så mycket i skolan och även resten av det moderna samhället är resultatinriktat och jag vill att denna workshop ska utgöra en motpol, en fristad.

Genom den enkla tekniken med ett koncept i kombination med pinnar och tråd får vi syn på vår egen förmåga att skapa skulpturala former. Workshopen ger stora möjligheter till att sväva ut i sina former då det enkelt går att bygga ut dem i alla möjliga riktningar. Det går inte heller att göra fel, allt är tillåtet och det inger självförtroende i skapandeprocessen vilket främjar självförtroendet hos individen.

Målsättning

Grundtanken med alla mina workshops är att människor, särskilt barn, tar till sig kunskap bättre i en aktiv process än genom att bara informeras. Via kroppen och känslorna blir inlärningen mer lustfylld och djupgående. När barn får släppa loss sin kreativitet och är fria att experimentera, göra misstag, hitta nya sätt att tänka och göra saker på, lägger de grunden för den typ av kreativt tänkande och problemlösande som senare i livet kan resultera i viktiga insikter och upptäckter.

Eleverna får även med sig kunskap kring konstnärer som arbetat och arbetar abstrakt och skulpturalt med verk i trådar så som Anton Alvares, Chiharu Shiotas och Sheila Hicks.

De kommer lära sig att samarbeta och skapa på ett prestigelöst sätt där den stora tyngdpunkten ligger i processen samt utvärderingsarbetet där man får möjlighet att sätta ord på det man skapat. Detta bidrar till att man lär sig att samtala kring process och resultat och på så sätt forma ett språk kring det egna skapandet.

Tillvägagångssätt

Innan workshopen ska eleverna ha fått tillgång till inspirationsbilder och fakta om ett antal konstnärer som arbetat eller arbetar med tråden som främsta material.
Därefter kommer eleverna under handledning och guidning av mig att arbeta med att få ihop stabila skulpturala former. Därefter är man helt fri att använda tråden precis som man vill i konstruktionerna. Sakta men säkert skapar de gemensamma skulpturer som ofta blir abstrakta men även kan växa fram till föreställande former så som djur och insekter beroende på eleverna.
Vi kommer arbeta snabbt under workshopen och avslutar med att vi tittar på de skulpturer vi skapat. Vi pratar om hur processen upplevdes och även på färdiga resultatet, vad ser vi. Här är det viktigt att alla får tid att prata och reflektera.

Lokalbehov och teknik

Särskilt för detta projekt

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstkarta lång (180 min)

Relaterade skolämnen

Slöjd, Teknik, Bild

Tillgänglighet

Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Västmanland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.