MANDALADAGBOK, ARKETYPISKA GLOBALA FORMER, FÄRGERNAS BETYDELSE, NÅGRA ENKLA ROLIGA AVSLAPPNINGSÖVNINGAR.

Beskrivning

* Jag tänkte börja med att berätta lite om mitt Konstnärskap och vad jag arbetar med.
* Jag visar även bilder & ev några Konstvideos.
Jag kommer att visa bilder och prov på olika Mandalas, Yantras och liknande arketypiska former, även arkitektoniska, från olika kulturer och olika tider. Jag vill gärna peka på en Global företeelse, där liknande former framträder på många ställen på jordklotet, ofta för att utrycka Sakrala eller Andliga Rum, Företeelser och/eller Ritualer.
Exempel är Pyramiden, Centralkyrkan, Stupan, Labyrinten, Templet, Tibetanska Mandalas, men även GLOBEN

* Jag vill även lära ut några ENKLA KONCENTRATIONSÖVNINGAR, för att skapa en mer Fokuserad energi, t.ex i 3 minuters moduler, för att barnen ska få lära sig hur bra det kan vara att ha enkla lättillgängliga tekniker som ger mera närvaro i processen, som de sedan även själva kan använda längre fram. Några exempel:
1. Man koncentrerar sig på andningen och räknar till 5 andetag.
2. Man rör sig så långsamt man kan i klassrummet och koncentrerar sig på att känna fotsulorna.
3. Man rör sig till olika typer av musik från olika kulturer. Dansar fritt...och upplever och uttrycker känslan i de olika musikstyckena.
(4. Ev även Vila på Golvet i 3 minuter om det känns rent, eller om det finns filtar/mattor vi kan sprida ut.)

Sen vill jag gärna ha musik medan eleverna arbetar, för att de skall kunna lära sig att lugn musik kan få hjärnan att slappna av,
men även att man kan spela dynamisk musik och dansa några minuter för att skapa energi och därefter få högre koncentration.

* Jag är själv väldigt intresserad av olika Religioner och dess begreppsvärld, jag har rest mycket, och kan gärna prata om t.ex. Hinduismen och alla dess Gudar, visa bilder och berätta Roliga Historier, då jag varit i Indien runt 20 gånger.
Men jag har även en hel del kunskap om Tibetansk Buddhismen, och har arbetat på ett Thankagalleri. Jag tänkte även visa Mandalas som munkar i ett kloster i Nepal har utfört, under djup koncentration.
Vi kan lyssna på passande musik.
Jag gör även Kyrkoutställningar, och har trängt in i en del av Kristendomens symbolvärld om det kan vara av intresse att jag berättar lite om hur jag arbetat där.
Jag jobbar på ett okonventionell sätt, och blandar själv olika symboler för att skapa synteser.
Jag vill lära eleverna ett FRITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT och VÄCKA INTRESSE för andra Kulturers Rika Symbolvärld. etc

* Jag skulle även vilja lära eleverna att göra små LYCKOAMULETTER, d.v.s. Små Mandalas som man kan ha för sig själv,
och skriva korta meddelanden på, alt. ge bort. Jag kan ta med en laminator, så de få laminera sina amuletter.
(Jag har själv gett bort Lyckoamuletter de senaste 20 åren, och det har skapat många roliga möten och upplevelser.
Alla elever kan få välja en av mina Lyckoamuletter.)

Om skolan vill så skulle vi kunna återkoppla efter en period.
Då titta på barnens bilder, dagböcker, fortsätta övningarna, göra en Konstutställning samt fördjupning av Koncentrationsövningar.

Målsättning

Målet är att ge eleverna erfarenhet i att under en period skapa en MANDALA DAGBOK, en slags Konstnärlig Dagbok, som man fyller med bilder som kan ge Koncentration och Fokusering i sinnet. Dessa bilder kan även utgöra en slags Självporträtt, där eleven får uppleva djupare aspekter av sig själv inom givna ramar.
Vi kommer att arbeta med pappersark i olika färger, varje elev får ett block, alt lösa färgade papper, som man sen kan utgå från på ett skapande fritt men även definierat sätt. Jag vill få barnen att uppleva Lusten i Färgen, dess olika Känslor och Vibrationer visa på hur man kan experimentera med olika färgkontraster, och former. Man kan klippa i pappersarken, alt måla, rita...klippa ut bilder från tidningar, blanda.
Jag vill visa att likartade Former uppträder i Olika Kulturer, under olika tider oftast med Sakral Innebörd.
Jag vill även gärna berätta om mitt eget Konstnärsskap, och tex. mina resor bl.a. i Indien & mötet med dess Spännande Gudar Gudinnor, Mytologi & Tempel.

Tillvägagångssätt

* Varje elev tilldelas en kollektion med pappersark i olika färger, som ska utgöra själva grunden av Mandala Dagboken.
* Jag tänkte att vi ska resonera om vilka känslor olika färger väcker, och hur man känner sig när man tittar på dem.
* Jag går igenom olika sätt att arbeta med Mandalas, det är viktigt att det ska kännas lustfyllt och roligt.
* Jag kommer att visa bilder och prov på olika Mandalas och liknande arketypiska former, både i bild, såväl som i arkitektur, från olika kulturer och olika tider. Jag vill gärna visa på en Global företeelse, där liknande former framträder överallt på jordklotet, ofta för att utrycka Sakrala eller Andliga Rum, Företeelser eller Ritualer. Exempel är Pyramiden, Centralkyrkan, Stupan, Labyrinten, Templet, Tibetanska Mandalas etc...
* Tänkte även visa någon av mina roligare konstvideos, med kalejdoskopiskt motiv.
* Jag vill även lära ut några enkla koncentrationsövningar, för att skapa en mer fokuserad energi.
Men även att vi rör oss till musik.

Lokalbehov och teknik

Gärna ett rum där man annars arbetar med Färg och Form.
Jag kommer att visa bilder samt ev konstvideos gärna på storskärm/projektor, (alt har jag med mig pappersbilder som jag kan sätta upp.)
Jag önskar gärna att det finns mjlighet så jag kan koppla upp musik, så att eleverna kan dansa lite för att slappna av.
Men även för att kunna spela lugnande musik medan dom arbetar.
Fint om det finns grundutrustning såsom pennor, linjaler och saxar, ev lim.

Särskilt för detta projekt

Eleverna kan själva läsa lite om Mandalas, så kan vi diskutera vad de tänker om ämnet.
Min lektion kan med fördel förläggas när man t.ex studerar om Hinduismen alt Buddhismen,
så jag har gärna kontakt med lärarna innan om det så önskas.

Ingela Hageman

Årskurs

Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Relaterade skolämnen

Religionskunskap, Bild, Geografi, Musik, Dans

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Kronoberg

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.