Med inspiration från medeltida glasfönster

Beskrivning

Projektet knyter an till ämnen som bild, historia och fysik. Det passar bra för låg-, mellan- och högstadiet, likaså för fritidshem då jag anpassar nivån efter deltagarnas ålder och förkunskaper.

Målsättning

Syftet med projektet är att genom bildskapande ge elever utifrån deras förkunskaper inblick i medeltidens glasfönster, optikens grunder och elemänter- och sekundär färgernas förhållande till varandra.

Tillvägagångssätt

Anpassat till elevernas ålder och förkunskaper startar workshopen med en kort bildvisning av medeltida glasfönster. Enkel berättelse om optikens grunder och elementär- och sekundärfärgernas ömsesidiga förhållande. Därefter delas eleverna i arbetspar och arbetet med skapandet av egna bilder i färgfolie börjar. De yngre eleverna får endast använda saxar. De äldre eleverna få använda skärknivar. Om man så väljer kan de färdiga bilderna sättas upp med dubbelhäftande tejp på bildrutorna i klassrummet där de får sitta under en längre eller kortare tid. I annat fall får eleverna behålla bilderna.

Lokalbehov och teknik

Ett klassrum, företrädesvist en bildsal.

Särskilt för detta projekt

En ordinarie lärare måste vara närvarande under workshopen och ansvara för eleverna. Det är en fördel om det finns tillgång till projektor, saxar, tuschpennor, skisspapper och färgpennor. Resten av materialet såsom olikfärgade folieark, laminatfickor och en lamineringsmaskin tar jag med mig.

Dascha Esselius

Årskurs

Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Installation, Glas

Tema

,

Relaterade skolämnen

Historia, Bild, Fysik

Tillgänglighet

Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.