Med inspiration från medeltida glasfönster

Region Stockholm

Målsättning

Syftet med projektet är att genom bildskapande ge elever utifrån deras förkunskaper inblick i medeltidens glasfönster, optikens grunder och elemänter- och sekundär färgernas förhållande till varandra.

Beskrivning

Projektet knyter an till ämnen som bild, historia och fysik. Det passar bra för låg-, mellan- och högstadiet, likaså för fritidshem då jag anpassar nivån efter deltagarnas ålder och förkunskaper.

Tillvägagångssätt

Anpassat till elevernas ålder och förkunskaper startar workshopen med en kort bildvisning av medeltida glasfönster. Enkel berättelse om optikens grunder och elementär- och sekundärfärgernas ömsesidiga förhållande. Därefter delas eleverna i arbetspar och arbetet med skapandet av egna bilder i färgfolie börjar. De yngre eleverna får endast använda saxar. De äldre eleverna få använda skärknivar. Om man så väljer kan de färdiga bilderna sättas upp med dubbelhäftande tejp på bildrutorna i klassrummet där de får sitta under en längre eller kortare tid. I annat fall får eleverna behålla bilderna.

Lokalbehov

Ett klassrum, företrädesvist en bildsal.

Bra att tänka på/förberedelser/material

En ordinarie lärare måste vara närvarande under workshopen och ansvara för eleverna. Det är en fördel om det finns tillgång till projektor, saxar, tuschpennor, skisspapper och färgpennor. Resten av materialet såsom olikfärgade folieark, laminatfickor och en lamineringsmaskin tar jag med mig.

Konstnär
Dascha Esselius
Konstnärscentrum Öst Centrum för Fotografi
Årskurs
Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Historia, Bild, Fysik
Period
15 december, 2021 - 10 juni, 2023
Tillgänglighet
Nära till kollektivtrafik
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris (ordinarie)
9450 kr exkl moms
Pris med kulanpremie*
4725 kr exkl moms
*Observera att kulanpremie endast gäller för skolor i Stockholms kommun.
Boka aktivitet