Med kroppen som verktyg

Region Stockholm

Målsättning

I workshopen ”Med kroppen som verktyg” får eleverna bekanta sig med ett skulpturalt uttryck med betoning på den egna fysiska kroppen. Fokus blir på det taktila och känsliga mötet mellan kropp, yta och material. Material som kommer att användas är fingerfärg och lera. Händer, fötter knän och armbågar ersätter det traditionella verktyget i syfte att komma nära materialet.
Fokus blir på den individuella eleven. Hur kan eleven med sin kropp påverka ett material? Vad vill eleven lämna och vad lämnas det för spår efter elevens aktiva görande?
Det blir en träning i att våga släppa taget, kontrollen och prestationen. Genom en fysisk och instinktiv arbetsmetod blir målet att uppleva en total närhet till ett material.

Beskrivning

Mycket material och stor yta påverkar och öppnar oss och jag vill med denna workshop ge utrymme för ett stort och fritt tänkande. Ett stort rum, ett stort papper att använda och förhållandevis stor mängd material kan ge förutsättningar för andra resultat än de vanliga. Arbeten i större och mindre skala har lika mycket värden. Dvs en elev vill kanske använda mycket och stora rörelse och en annan kanske endast sina fingertoppar. Jag vill att eleven hittar det som passar hen själv bäst.
Det fysiska och praktiska arbetet byggs på många sätt upp likt ett träningspass. Uppvärmning, mjukstart och slutlig arbetsprestation.
Arbetet fokuserar inte så mycket på ett slutligt resultat utan mer på processen.

Tillvägagångssätt

I workshopen ”Med kroppen som verktyg” kommer inga verktyg förutom den egna kroppen att användas.
Workshopen inleds med ett kort intro som tar upp temat ”kroppen som verktyg” i förhållande till olika discipliner såsom konsthistoria och samtidskonst.
Tillsammans utforskar vi sedan ett fysiskt och kroppsligt måleri med hudvänlig fingerfärg där avtryck och rörelse kan ge oväntade resultat. Uppgiften bygger på tempo och upprepning för att öppna upp, lösa knutar och låta eleverna förankras i sina egna kroppar.
Med tanken om något enkelt och primitivt blir uppgiften sedan att i lera skapa en eller flera tredimensionella föremål med endast kroppen som verktyg. Leran är snabb och formlig, enkel och instinktiv och ger därmed eleverna möjlighet till ett direkt och lättsamt arbete.
Avslutning sker med en gemensam genomgång av resultatet.

Lokalbehov

Arbetet kräver stor golvyta. Om väder tillåter kan arbetet ske utomhus. Det vore bra att undvika övriga elevers närvaro/publik i samband med workshopen. Eleverna kommer också behöva ha tillgång till att tvätta av sig, både emellanåt och efteråt. En gymnastiksal kan vara bra. Golv kommer skyddas med plast.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Eleverna behöver förbereda sig med oömma kläder. Gärna shorts och linne eller t-shirt och mjuka byxor om eleverna exempelvis vill kunna använda knän och armar. Handduk för att torka av sig efteråt.
Materialen som användas är miljövänliga och ofarliga.

Konstnär
Daniela Hedman
Konstnärscentrum
Årskurs
Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Slöjd
Period
01 maj - 31 december, 2020
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)
Prissättning
8700 kr exl. moms
7250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet