Med kroppen som verktyg

Region Stockholm

Målsättning

I workshopen ”Med kroppen som verktyg” får eleverna bekanta sig med ett skulpturalt uttryck med betoning på den egna fysiska kroppen. Fokus blir på det taktila och känsliga mötet mellan kropp, yta och material. Material som kommer att användas är fingerfärg och lera. Händer, fötter knän och armbågar ersätter det traditionella verktyget i syfte att komma nära materialet.
Fokus blir på den individuella eleven. Hur kan eleven med sin kropp påverka ett material? Vad vill eleven lämna och vad lämnas det för spår efter elevens aktiva görande?
Det blir en träning i att våga släppa taget, kontrollen och prestationen. Genom en fysisk och instinktiv arbetsmetod blir målet att uppleva en total närhet till ett material.

Beskrivning

Mycket material och stor yta påverkar och öppnar oss och jag vill med denna workshop ge utrymme för ett stort och fritt tänkande. Ett stort rum, ett stort papper att använda och förhållandevis stor mängd material kan ge förutsättningar för andra resultat än de vanliga. Arbeten i större och mindre skala har lika mycket värden. Dvs en elev vill kanske använda mycket och stora rörelse och en annan kanske endast sina fingertoppar. Jag vill att eleven hittar det som passar hen själv bäst.
Det fysiska och praktiska arbetet byggs på många sätt upp likt ett träningspass. Uppvärmning, mjukstart och slutlig arbetsprestation.
Arbetet fokuserar inte så mycket på ett slutligt resultat utan mer på processen.

Tillvägagångssätt

I workshopen ”Med kroppen som verktyg” kommer inga verktyg förutom den egna kroppen att användas.
Workshopen inleds med ett kort intro som tar upp temat ”kroppen som verktyg” i förhållande till olika discipliner såsom konsthistoria och samtidskonst.
Tillsammans utforskar vi sedan ett fysiskt och kroppsligt måleri med hudvänlig fingerfärg där avtryck och rörelse kan ge oväntade resultat. Uppgiften bygger på tempo och upprepning för att öppna upp, lösa knutar och låta eleverna förankras i sina egna kroppar.
Med tanken om något enkelt och primitivt blir uppgiften sedan att i lera skapa en eller flera tredimensionella föremål med endast kroppen som verktyg. Leran är snabb och formlig, enkel och instinktiv och ger därmed eleverna möjlighet till ett direkt och lättsamt arbete.
Avslutning sker med en gemensam genomgång av resultatet.
"Med kroppen som verktyg" kan med fördel utföras som en mix av workshopen "Lerdans". Se projektbeskrivning Konstdepartementet.

Lokalbehov

Arbetet kräver stor golvyta. Om väder tillåter kan arbetet ske utomhus. Det vore bra att undvika övriga elevers närvaro/publik i samband med workshopen. Eleverna kommer också behöva ha tillgång till att tvätta av sig, både emellanåt och efteråt. En gymnastiksal kan vara bra. Golv kommer skyddas med täckpapp.

Det kommer att behövas förberedelsetid ca 1 h innan workshop samt tid för städning ca 1 h efteråt.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Eleverna behöver ha oömma och bekväma kläder.

Vid bokning av förskola gäller ca 10 barn / grupp som maxantal. Det är också oavsett åldersgrupp önskvärt med minst två antal workshops per bokning och dag om möjligt, vi kan då göra det mesta av materialet. Dela därför gärna upp en klass på två halvklasser så får vi mer ut av dagen.

En viss del av kostnaden för Leran läggs på utöver kostnaden för workshop. Den blir dock ett material som förblir skolans och som går att återanvända.

Konstnär
Daniela Hedman
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Slöjd
Period
01 maj, 2020 - 10 juni, 2023
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris (ordinarie)
7700 kr exkl moms
Pris med kulanpremie*
3850 kr exkl moms
*Observera att kulanpremie endast gäller för skolor i Stockholms kommun.
Boka aktivitet