Min bild

Beskrivning

Jag besöker skolan och inleder workshopen med en bildvisning där jag utifrån min egen verksamhet ger olika exempel på hur en konstnär kan tänka och arbeta. Här beskrivs också de mest grundläggande förutsättningarna för att tolka konst och hur perceptionen fungerar i det sammanhanget. Eleverna får lära sig om färgens och ljusets betydelse i de visuella språken. Innehållet i momentet anpassas efter elevernas ålder och kunskapsnivåer. Tanken är att genom denna presentation/samtal ge eleverna inspiration till egna bilder.

Målsättning

I workshopen får eleverna inblick i hur en konstnär arbetar och på så sätt en djupare förståelse för vad måleri och konst kan vara. De lär sig om perception, om hur våra sinnen ger oss kunskap om världen och på så sätt är en förutsättning för att vi kan läsa och tolka bilder. Workshopen visar genom en praktisk uppgift hur arbete med bilder kan fungera som ett hjälpande verktyg för tanken. Uppgiften ger också träning i motorik och koordination mellan öga, hand och hjärna.

Tillvägagångssätt

Efter en inledande bildvisning och samtal får eleverna en uppgift kopplat till det vi talat om.

Som material använder vi ett kraftigt akvarellpapper och akvarellpennor/kritor samt penslar och vatten.

Bilderna sammanfogas efteråt genom att sys ihop till ett collage.

Vi avslutar med att reflektera tillsammans över det vi ser.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med bord och stolar, projektor med duk och tillgång till vatten/penseltvätt.

Särskilt för detta projekt

Erika Dahlén

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstkarta kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Måleri, Kollage

Tema

Seende och sinnen

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Slöjd, Fysik, Biologi

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Västmanland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.