Min bild

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Västmanland

Målsättning

I workshopen får eleverna inblick i hur en konstnär arbetar och på så sätt en djupare förståelse för vad måleri och konst kan vara. De lär sig om perception, om hur våra sinnen ger oss kunskap om världen och på så sätt är en förutsättning för att vi kan läsa och tolka bilder. Workshopen visar genom en praktisk uppgift hur arbete med bilder kan fungera som ett hjälpande verktyg för tanken. Uppgiften ger också träning i motorik och koordination mellan öga, hand och hjärna.

Beskrivning

Jag besöker skolan och inleder workshopen med en bildvisning där jag utifrån min egen verksamhet ger olika exempel på hur en konstnär kan tänka och arbeta. Här beskrivs också de mest grundläggande förutsättningarna för att tolka konst och hur perceptionen fungerar i det sammanhanget. Eleverna får lära sig om färgens och ljusets betydelse i de visuella språken. Innehållet i momentet anpassas efter elevernas ålder och kunskapsnivåer. Tanken är att genom denna presentation/samtal ge eleverna inspiration till egna bilder.

Tillvägagångssätt

Efter en inledande bildvisning och samtal får eleverna en uppgift kopplat till det vi talat om. Som material använder vi ett kraftigt akvarellpapper och akvarellpennor/kritor samt penslar och vatten. Bilderna sammanfogas efteråt genom att sys ihop till ett collage. Vi avslutar med att reflektera tillsammans över det vi ser.

Lokalbehov

Klassrum med bord och stolar, projektor med duk och tillgång till vatten/penseltvätt.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnär
Erika Dahlén
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstkarta kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Slöjd, Fysik, Biologi
Period
03 september, 2019 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris (ordinarie)
7700 kr exkl moms
Pris med kulanpremie*
3850 kr exkl moms
*Observera att kulanpremie endast gäller för skolor i Stockholms kommun.
Boka aktivitet