Vem vet vad en kropp kan…

Beskrivning

Workshopens bakgrund är förståelse om den historiska relation mellan kroppen och konsten.
Vi gör en snabbt genomgång kring performativa former (sport, ritualer,danser,musik, teater och performancekonst)
Efter workshopen skall elever ha förståelse om vad performance som konstform är och om hur varje kropp kan relaterar till det.

Målsättning

Vi samtalar kring begreppen "performance" "subjektivering" "avsubjektivering" och reflektera tillsammans kring hur konsten kan bidra till det.
I samband med workshopen skall deltagarna kunna förstå betydelse av begreppens "performativitet" och vad "performancekonst" är eller försöker vara.

Tillvägagångssätt

Tillsammans tränar vi olika rörelser som hjälper till att upptäcka/utveckla kroppens kapacitet som uttrycksform och kommunikativt medium samt att upptäcka kroppens begränsningar.
Avslutningsvis skapar vi några enkla performativa akter för varandra.

Lokalbehov och teknik

1)Helst skall workshopen sker i ett tomt rum (gymnastiksal och dylikt)
2)Internet uppkoppling eller telefoner.
3)Jag tar med mig egen enkel rekvisita.

Särskilt för detta projekt

Det är bra om eleverna har gått igenom begreppet "samtidskonst" med läraren och förstår skillnad mellan "traditionell konst" och "samtidskonst" i stora drag.

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Relaterade skolämnen

Biologi, Dans

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.