Min trädgård

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland

Video


Målsättning

Att lyfta elevernas tankar kring lust, preferenser och känslor genom diskussion, förhandlingslek och gestaltande av en egen trädgård.

Beskrivning

I »Min trädgård« får eleverna undersöka vad de tycker om och hur de vill känna sig i sig själva och sina relationer till andra. Med hjälp av olikfärgade tejper, papper och pennor skapar de en egen trädgård som de fyller med vad de gillar.

Workshopen börjar med en diskussion. Vart går gränsen mellan en kompis och en partner? Hur kan en kärleksrelation se ut? och vad finns det för känslor? Sedan börjar eleverna byggandet av sin egna trädgård.

När eleverna skapat varsin trädgård delas de in i mindre grupper där de tillsammans ska skapa en ny gemensam trädgård. Här behövs samtycke och förhandling, då det är viktigt att alla i den nya gruppen känner sig trygga med de saker som finns i den nya trädgården.

Projektet avslutas med en vernissage för alla trädgårdar.

Tillvägagångssätt

Del I
Gemensamt på tavlan
Känsla, vilka känslor finns det?
Vilka relationer finns det?
Vem kan man vara kär i?
Vart går gränsen mellan en kompis och den man är kär i?

Del II På egen hand
Nu ska eleven göra en egen trädgård som bara är hens! Hur vill hen känna sig i sin egna trädgård? Markera upp den egna platsen med tejp och fylla området med teckningar, bilder, ord, texter och saker som ni gillar hur dom känns, t ex att klappa en katt, dricka te, äta tårta, krama ett träd.

Del III Gemensamt
Klassen delas in i grupper och de nya grupperna ska göra en ny gemensam trädgård med material från den personliga trädgården. I en klass på ca 25 elever blir det åtta gemensamma trädgårdar. Vilka bilder, texter och känslor väljs till. Förhandlingar och kommunikation i Non Violent-anda. Gruppen tecknar om varandras bilder och texter.

Del IV Diskussion hela klassen
Finns det likheter i trädgårdarna?
Finns det skillnader?

Lokalbehov

Förbered innan workshopen med att ställa undan bord och stolar. Golvytan ska vara fri. Läraren och klassen ansvarar för iordningställande efter workshopen.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Vi behöver fulpapper och saxar. Tejp, pennor och finpapper finns.

Konstnär
Lilian Bäckman
Illustratörcentrum
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Biologi
Period
18 oktober, 2021 - 01 februari, 2023
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
9450 kr exkl moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet