Min trädgård

Vi tejpar, målar och skriver fram en egen trädgård av de saker vi gillar. Vilka känslor tycker vi om och vad betyder samtycke och relationer? Genom gestalta känsliga frågor lär vi känna oss själva och varandra bättre.

Vi tejpar, målar och skriver fram en egen trädgård av de saker vi gillar. Vilka känslor tycker vi om och vad betyder samtycke och relationer? Genom gestalta känsliga frågor lär vi känna oss själva och varandra bättre.

Beskrivning

Hur känns det att tycka om något eller någon? Vad tänker jag om relationer och kärlek? Min trädgård handlar om att lära känna sig själv och sina gränser. Med hjälp av olikfärgade tejper, papper och pennor får eleverna först skapa en egen trädgård som de fyller med lappar på vad de gillar och hur dessa saker känns. I steg två skapar de en ny gemensam trädgård i mindre grupper.

Målsättning

Eleverna får undersöka vad de tycker om, hur de känner sig och hur de tänker kring relationer och samtycke. När de ska skapa en gemensam trädgård får de öva sig i samtycke, diskussion och förhandling. Alla i gruppen ska känna trygghet med det som väljs ut i den nya trädgården. Regeln två mot en gäller inte på den här workshopen.Målet är att lyfta elevernas tankar kring lust, relationer och känslor genom diskussion, förhandlingslek och gestaltning.

Tillvägagångssätt

Första delen börjar med gemensam diskussion där vi antecknar på tavlan. Vi ställer oss frågor om vad det finns för känslor, relationer, vem man kan vara kär i och var gränsen mellan en kompis- och en kärleksrelation går.

I andra delen gör eleverna sin egen trädgård. De får markera upp platsen med tejp på golvet och fylla området med teckningar, bilder, ord, texter eller saker som de tycker om Till exempel att klappa en katt, att dricka te eller äta tårta.

I tredje delen delas klassen in i mindre grupper som får till uppgift att skapa en ny gemensam trädgård utifrån deras egna. I en klass med 25 elever blir det åtta gemensamma trädgårdar. Eleverna får förhandla kring vilka bilder, texter och känslor som ska få vara med i den nya trädgården. De får också måla och skriva om bilderna och texterna eftersom den nya trädgården är mindre till storleken. .

I den fjärde och avslutande delen har vi en vernissage för de nya mindre trädgårdarna och en diskussion i helklass. Vi pratar om vad det finns för likheter och skillnader mellan trädgårdarna och vad det beror på.

Lokalbehov och teknik

- Förbered innan workshopen med att ställa undan bord och stolar. Golvytan ska vara fri. Läraren och klassen ansvarar för iordningställande efter workshopen.

Särskilt för detta projekt

- Vi behöver vanligt, enkelt A4-papper och saxar. Tejp, pennor och finpapper tar jag med.

Lilian Bäckman

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Installation, Kropp, Idébaserat, Grupprocess

Tema

Kropp och identitet, Relationer

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Biologi

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →