PROJEKT

Min trädgård

Genom gestalta känsliga frågor lär vi känna oss själva och varandra bättre.

Beskrivning

Vi tejpar, målar och skriver fram en egen trädgård av de saker vi gillar. Vilka känslor tycker vi om och vad betyder samtycke och relationer? Genom gestalta känsliga frågor lär vi känna oss själva och varandra bättre.

Hur känns det att tycka om något eller någon? Vad tänker jag om relationer och kärlek? Min trädgård handlar om att lära känna sig själv och sina gränser. Med hjälp av olikfärgade tejper, papper och pennor får eleverna först skapa en egen trädgård som de fyller med lappar på vad de gillar och hur dessa saker känns. I steg två skapar de en ny gemensam trädgård i mindre grupper.

Målsättning

Eleverna får undersöka vad de tycker om, hur de känner sig och hur de tänker kring relationer och samtycke. När de ska skapa en gemensam trädgård får de öva sig i samtycke, diskussion och förhandling. Alla i gruppen ska känna trygghet med det som väljs ut i den nya trädgården. Regeln två mot en gäller inte på den här workshopen.Målet är att lyfta elevernas tankar kring lust, relationer och känslor genom diskussion, förhandlingslek och gestaltning.

Tillvägagångssätt

Första delen börjar med gemensam diskussion där vi antecknar på tavlan. Vi ställer oss frågor om vad det finns för känslor, relationer, vem man kan vara kär i och var gränsen mellan en kompis- och en kärleksrelation går.

I andra delen gör eleverna sin egen trädgård. De får markera upp platsen med tejp på golvet och fylla området med teckningar, bilder, ord, texter eller saker som de tycker om Till exempel att klappa en katt, att dricka te eller äta tårta.

I tredje delen delas klassen in i mindre grupper som får till uppgift att skapa en ny gemensam trädgård utifrån deras egna. I en klass med 25 elever blir det åtta gemensamma trädgårdar. Eleverna får förhandla kring vilka bilder, texter och känslor som ska få vara med i den nya trädgården. De får också måla och skriva om bilderna och texterna eftersom den nya trädgården är mindre till storleken. .

I den fjärde och avslutande delen har vi en vernissage för de nya mindre trädgårdarna och en diskussion i helklass. Vi pratar om vad det finns för likheter och skillnader mellan trädgårdarna och vad det beror på.

Lokalbehov och teknik

Förbered innan workshopen med att ställa undan bord och stolar. Golvytan ska vara fri. Läraren och klassen ansvarar för iordningställande efter workshopen.

Särskilt för detta projekt

Vi behöver vanligt, enkelt A4-papper och saxar. Tejp, pennor och finpapper tar jag med.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema