Mina mönster och dina mönster

Fota, teckna och kombinera – vi gör våra egna mönster!

Fota, teckna och kombinera – vi gör våra egna mönster!

Beskrivning

Vad finns det för mönster hemma hos våra klasskamrater? I projektet Mina mönster och dina mönster utforskar vi tillsammans visuella kulturer genom att titta på de mönster som finns i våra hem. Eleverna får i par besöka varandras hem och fotografera ett mönster som de tycker är intressant. De tar med sig sitt fotografi till bildsalen och tecknar av det – sedan får paren kombinera “sina” mönster med varandra och på så vis skapa ett gemensamt mönster.

Under projektet lär oss om mönsterkonstruktion och bildformer som mandala, tittar på bilder och diskuterar vilka mönster eleverna valt att fotografera, och hur de utvecklat mönstret. Kanske blir resultatet något som inte funnits tidigare?

Målsättning

Eleverna får i det praktiska arbetet med att skapa sina mönster öva sig på proportioner, att blanda färg och att utforska och undersöka sin egen stil. De får lära sig om mönsterkonstruktion och bildformer, se helheter, variationer och kombinationer, och samtidigt träna sig i att samarbeta och att presentera och formulera sig kring sin konstnärliga process i ord.

Tillvägagångssätt

Innan jag kommer till skolan får eleverna se en kort film där jag introducerar projektet. De delas sedan in i par av läraren och samlar mönster genom att gå hem till varandra och fotografera mönster som de hittar där – det kan vara ett mönster på en gardin eller en soffa, eller en form som de tycker är intressant.

Vi ses i klassrummet och jag håller en kort inledning om hur eleverna kan arbeta vidare med sina valda mönster.

Eleverna arbetar först individuellt med att teckna av det mönster de har fotograferat, sedan gemensamt i par med att kombinera sina mönster. Vi arbetar med kartong, sax, målarfärg eller digitala verktyg med utskrift i färg – materialen kan anpassas till intresse och tillgång och diskuteras i förväg med skolan.

Vi avslutar med att hänga upp bilderna i klassrummet, korridoren eller på en annan lämplig plats, tittar på dem och pratar tillsammans om vad vi har upplevt. Vad var kul, svårt eller intressant i det egna och det gemensamma arbetet?

Lokalbehov och teknik

Bildsal, slöjdsal eller normalstort klassrum med bänkar där det finns tillgång till vatten och möjlighet att projicera bilder.

Särskilt för detta projekt

Eleverna behöver ha tillgång till egna smartphones, surfplattor eller digitalkameror att fotografera med.

Bjørn Wangen

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Teckning, Fotografi, Grupprocess

Tema

Kulturarv och mångfald, Handens kunskap

Relaterade skolämnen

Bild, Slöjd

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Kronoberg, Region Blekinge, Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.