Mina mönster och dina mönster

Beskrivning

Jag vill undersöka visuella kulturer i form av mönster tillsammans med elever i åk 4-6 och 7-9.
Eleverna ska i par besöka varandras hem e l och fotografera ett mönster som eleven tycker är intressant. Eleven tar med sig fotot på mönstret till bildsalen och tecknar av det. Sedan ska eleverna i paret kombinera ”sitt” mönster med den andres mönster till ett gemensamt mönster. Kanske ett mönster som inte funnits tidigare?
Input: kort om rapport, mandala och mönsterkonstruktion, med bildexempel.
Material: kan variera. Kartong, målarfärg, sax eller digitala verktyg med utskrift i färg är mest aktuella men kan anpassas till intressen, tillgång, annat som pågår etc.

Utställning: berätta hur du/ni gjorde. Vilket mönster valde jag? Hur utvecklade jag det mönstret? Vad var kul/svårt/intressant i det egna och det gemensamma arbetet? Vad hade jag velat göra annorlunda?
Tidsåtgång: Workshop kort 3 timmar

Målsättning

Förmågor som tränas: blanda färg, proportioner, se helheter, stil, variationer och kombinationer, samarbete, presentera, berätta om process

Tillvägagångssätt

Introduktion kort film

Eleverna samlar mönster i par

Kort inledning av mig om hur de kan arbeta med sina valda mönster

Individuellt arbete med det valda mönstret

Gemensamt arbete med det valda mönstret

Vi hänger upp bilderna i klassrummet/korridor eller annan lämplig plats och tittar på dem tillsammans

Lokalbehov och teknik

Lokalbehov:
Bildsal, slöjdsal eller vanligt klassrum med bänkar. Tillgång till vask. Möjlighet att projisera.

Bra att tänka på/förberedelser/material: Eleverna måste ha tillgång till en digital kamera/smartphone.

Särskilt för detta projekt

En kort film där jag ger en introduktion till uppgiften visas av läraren för eleverna innan de delas in i par av läraren och går och samlar mönster. De får träffa mig först efter det att de samlat mönster, kanske några dagar senare.

Bjørn Wangen

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Teckning, Grupprocess, Måleri

Tema

Du i världen

Relaterade skolämnen

Bild, Slöjd

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Kronoberg, Region Blekinge, Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.