PROJEKT

Minnen av lek

Beskrivning

Vi använder oss av måleriet

Målsättning

Målet är att genom minnen som förmedlas till andra, skapa delade minnen och samförståelse. Vi hittar sätt att visualisera minnen för att skapa betydelse och nya vinklar.

Tillvägagångssätt

En introduktion av konstnärsskapet, hur en process kan se ut
Några minnesövning och visualiseringar
Gruppövningar med intervjuteknik
Visualisering av den andres minnen
Återberättelse och bekräftelse

Lokalbehov och teknik

Klassrum

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema