Minnen av lek

Beskrivning

Vi använder oss av måleriet

Målsättning

Målet är att genom minnen som förmedlas till andra, skapa delade minnen och samförståelse. Vi hittar sätt att visualisera minnen för att skapa betydelse och nya vinklar.

Tillvägagångssätt

En introduktion av konstnärsskapet, hur en process kan se ut
Några minnesövning och visualiseringar
Gruppövningar med intervjuteknik
Visualisering av den andres minnen
Återberättelse och bekräftelse

Lokalbehov och teknik

Klassrum

Särskilt för detta projekt

Camilla Eltell

Årskurs

Åk 1-3

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Relaterade skolämnen

Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.