Modellen – YOU ARE HERE

Beskrivning

Genom den enkla tekniken med ett koncept i kombination med pinnar, limpistoler och färg får vi syn på vår egen förmåga att skapa modeller. Vi får även syn på hur materialet både skapa hinder och lösningar i förhållande till vår tanke. På detta sätt skapar ett kreativt tänkande där deltagaren får möjlighet att testa sig fram, göra fel, göra rätt och utveckla tanken och modellens from.

Målsättning

Eleverna skall utveckla sitt kreativa tänkande och på ett enkelt (men kan även bli komplicerat) sätt och skapa modeller över den föreslagna uppgiften som t.ex. kan vara riktad mot ett ämne, mot en drömgestaltning eller mot en historiks händelse. De kan jobba enskilt eller samarbeta. De ska med ord kunna presentera sin modell/skulptur när den är klar. Tillsammans kan skulpturerna bilda en installation på en vägg. Skoluppdraget anpassar till uppdragets storlek och möjlighet till att utveckla projektet i en större skala finns.

Tillvägagångssätt

Introduktion av teknik och koncept (som konstnär och pedagog och/eller elever diskuterar oss fram till)

Eget skapande med pinnar, limpistol och färg

Diskussion och placerande på en gemensam vägg (som en utställning eller tillfällig offentlig gestaltning)

Presentation

Lokalbehov och teknik

- För workshopen behövs ett rum, gärna med en projektor.
- Bord, stolar och el-uttag.

Särskilt för detta projekt

Jenny Berntsson

Årskurs

Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Modellbygge

Tema

Fantasi

Relaterade skolämnen

Historia, Slöjd, Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Örebro län, Region Östergötland, Region Uppsala

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.