Modellen – YOU ARE HERE

Region Stockholm, Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Örebro län, Region Östergötland, Region Uppsala

Målsättning

Eleverna skall utveckla sitt kreativa tänkande och på ett enkelt (men kan även bli komplicerat) sätt och skapa modeller över den föreslagna uppgiften som t.ex. kan vara riktad mot ett ämne, mot en drömgestaltning eller mot en historiks händelse. De kan jobba enskilt eller samarbeta. De ska med ord kunna presentera sin modell/skulptur när den är klar. Tillsammans kan skulpturerna bilda en installation på en vägg.

Beskrivning

Genom den enkla tekniken med ett koncept i kombination med pinnar, limpistoler och färg får vi syn på vår egen förmåga att skapa modeller. Vi får även syn på hur materialet både skapa hinder och lösningar i förhållande till vår tanke. På detta sätt skapar ett kreativt tänkande där deltagaren får möjlighet att testa sig fram, göra fel, göra rätt och utveckla tanken och modellens from.

Tillvägagångssätt

Skoluppdraget anpassar till uppdragets storlek och möjlighet till att utveckla projektet i en större skala finns.
Projektet är upplagt som en workshop
- Introduktion av teknik och koncept (som konstnär och pedagog och/eller elever diskuterar oss fram till)
- Eget skapande med pinnar, limpistol och färg
- Diskussion och placerande på en gemensam vägg (som en utställning eller tillfällig offentlig gestaltning)
- Presentation

Lokalbehov

För workshopen behövs ett rum, gärna med en projektor. Bord, stolar och el-uttag.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnär
Jenny Berntsson
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form, Foto
Skolämne
Historia, Slöjd, Bild
Period
18 januari, 2021 - 31 december, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet