MONOTONI

Region Uppsala

Video


Målsättning

Målet är att eleverna ska få en inblick i den rörliga konstnärliga bildvärlden och en grundläggande kunskap om hur man själv kan skapa rörliga bilder. Deras värld innefattar en mängd olika typer av rörligt bildmaterial, men jag vill lägga fokus på videokonst och hur konstnärer skiljer sig från andra aktörer i den bildvärlden.
Jag går igenom grunderna i filmning och redigering. Eleverna ska få en inblick i olika former av videokonst samt grundläggande kunskap om form inom rörlig bild och om hur en videokonstnär kan arbeta för att skapa intresse hos betraktaren.

Beskrivning

Att rörlig bild idag ingår i vår värld är något vi har fått vänja oss vid. För elever är det idag en självklarhet men det kan vara svårt att sålla bland allt som passerar våra hjärnor. Att få uppleva konst är något annat och det är för mig viktigt att elever i tidig ålder får uppleva nutidskonst och lära sig att samtala kring konst. Jag vill ge eleverna tid att se och prata om sina upplevelser och dela sina tankar med varandra. Det känns extra viktigt eftersom konst ofta stigmatiseras i vårt samhälle och ett mål är att komma ifrån detta och låta nutidskonsten vara en mer naturlig del av vår kultur.

Rent konkret är tanken att låta eleverna arbeta med begreppet tid. Tid som de själva upplever som tråkig, och innehållslös såsom tiden mellan två sysslor, eller tid då de utför en vardagssyssla som att åka buss eller borsta tänderna. Jag tänker att de ska sitta ner och fundera på vad som händer i deras huvuden när de har tråkigt. Finns det något där som de kan använda till att skapa någon form av bild eller film? Finns det något där i vardagen som de kan fånga och gestalta i all sin enkelhet?
De får arbeta i mindre grupper om max 3 elever och skapa något tillsammans med denna lilla grupp.

Tillvägagångssätt

* vid första tillfället tittar vi på olika typer av video och nutidskonst. Eleverna får i uppdrag att filma eller skriva ner eller teckna i en stund då de "har tråkigt".
* vid andra tillfället går vi igenom alla elevers material, tillsammans eller enskilt beroende på vad de själva säger att de vill och hur de känner.
* jag visar hur man redigerar
* vid tredje tillfället får de själva göra en egen film med det material som de har tecknat, skrivit eller filmat.

Lokalbehov

Vi behöver
* internetuppkoppling
* en skärm för projicering av film
* stolar och bord
* några datorer eller ipads med i-movie eller liknande enkelt videoredigeringsprogram (i-movie ingår gratis i Appleprodukter).

Bra att tänka på/förberedelser/material

Jag har med mig min egen dator och projektor för att visa bilder och videos med, samt för att kunna visa hur enkel filmredigering går till.
Självklart väljs den konst jag visar på ett sätt så att den passar för elevernas ålder. Videoverk som innehåller våld eller sexuella handlingar kommer inte att visas alls.

Konstnär
Jessica Faiss
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form, Film, Foto
Skolämne
Bild
Period
01 september, 2021 - 15 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
23200 kr exkl moms
21750 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet