Mosaik

Beskrivning

Konstnären presenterar sig och visar bilder på hur hon har arbetat med mosaik i olika material och tekniker. Mosaik betyder ”att täcka en yta dekorativt” – mosaik kan vara det mesta - stenar, snäckor, glas, speglar, porslin, trä och plast med mera. Gammalt trasigt material får nytt liv. Mosaik har funnits i alla tider och i alla kulturer. Det finns lämningar av mosaik som är 5000 år gamla, så
- Varför slänga?
Eleverna tar med sig en personlig sak som exempelvis trasig leksak, nött porslin, trasig maskin d.v.s. en sak av hårt material som de inte är rädda om. Sedan förändrar vi dem och gör nytt. Att arbeta gemensamt och sätta ihop olika former fungerar utmärkt.

Slutresultatet blir en gemensam utställning av "nya" former och färger, gärna som ett gemensamt landskap.

Målsättning

Målet är att upptäcka Mosaik. Att lägga mosaik är ett gammalt sätt att tillvarata material och det är en teknik som finns spridd i alla kulturer. Eleverna lär sig tänka kring och blir mer medvetna om vår gemensamma miljö och konsumtion.
-Varför slänga? Mosaik är ett sätt att förnya gammalt, nött och trasigt.
Här experimenterar vi, förenklar och skapar nya former. Resultatet redovisar vi gemensamt i en utställning.

Tillvägagångssätt

Konstnären presenterar sig, visar bilder och berättar lite om mosaikens historia.

Sedan skissar gruppen med tuschpenna på föremålen som ska täckas med mosaik eller så går det bra att arbetar direkt på formen.

Kakel och porslin i olika färger blir till mosaik genom att de slås sönder med hammare (i en plastpåse) till småbitar som eleverna sedan limmar på sin personliga sak. Det går bra att arbeta i grupp och foga ihop föremålen till en gemensam form eller att arbeta enskilt.

Därefter behövs torkningstid, minst ett dygn, innan vi fogar mosaiken så att mosaikbitarna sitter stadigt.

Vi avslutar med att samlas för att göra en utställning med roliga förenklingar, nya former, färger och landskap. Gissningarna blir många.

Lokalbehov och teknik

Bord skyddade mot smuts, tillgång till vatten och tvätt.

Särskilt för detta projekt

Material som ska finnas på skolan: limpistol, skyddsglasögon, handskar, hammare, tuschpenna, svamp för tvätt, t-röd för tvätt, vatten, brickor eller underlag för mosaikbitar/palett, avfallspåsar.

Material som konstnären ta med till skolan: lim, fogmassa, kakel, porslin, hinkar, spackelspadar och en kakel skärare.

Material som eleverna tar med sig hemifrån: oömma kläder och en personlig sak/form som kan täckas med mosaik. Om eleverna vill kan de också ta med eget porslin att krossa.

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Skulptur, Hantverk

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Slöjd, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala, Region Västmanland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Uppsala, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

23200 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →