Multiplera

Människan har gjort konst i alla tider – vi lär oss om konsthistorien och arbetar i lera från istiden!

Människan har gjort konst i alla tider – vi lär oss om konsthistorien och arbetar i lera från istiden!

Beskrivning

Över hela världen och genom alla tider har människan uttryckt sig med hjälp av konst, från grottmålningar och hällristningar till monumentala statyer. I projektet Multiplera förenar vi kulturhistoria med naturhistoria och skapar skulpturer i skånsk naturlera, en lera som blev till under den senaste istiden.

Vi börjar med en kort genomgång och bildvisning där vi berättar om världens konsthistoria på 10 minuter. Där lär vi oss om människans ursprung, folkförflyttningar och olika kulturella uttryck genom tiderna, i olika världsdelar. Vi lär oss hur man kan arbeta med leran för att skapa en egen skulptur och berättar också om hur leran blev till för många tusen år sedan – om om hur den kommer återgå till naturen efter att vi är klara med våra verk. Med Multiplera vill vi väcka skaparglädje och ge eleverna verktyg att fortsätta arbeta med skulptur.

Målsättning

Eleverna får kunskap om hur människor överallt i alla tider har skapat med sina egna kulturella uttryck, och hur dessa uttryck har kunnat se ut. De får lära känna ett material och lära sig tekniker för att göra en skulptur, och får samtidigt på ett praktiskt och konkret sätt umgås med naturhistorien genom lerans ursprung i den senaste istiden.

Tillvägagångssätt

Vi presenterar oss själva, berättar om vad som inspirerar oss och om vårt eget konstnärskap.

Genomgång med bildvisning av världens konsthistoria på 10 minuter, från 30 000 år gamla grottmålningar till nutida gatukonst av Banksy.

Vi delar ut och berättar om leran och lär ut tekniker för att arbeta med leran och skapa skulpturer – hur man skapar en figur med stadga och hållbarhet, men som samtidigt visualiserar en rörelse eller ett uttryck.

Eleverna får skapa fritt och göra skulpturer i lera.

Vi avslutar med en genomgång av elevernas verk och samtalar om vad vi lärt oss under projektet.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med tillgång till vatten eller bildsal. Projektet kan också genomföras i våra egna lokaler på Spånehusvägen i Malmö, där det finns plats för upp till tre klasser samtidigt.

Särskilt för detta projekt

Eleverna behöver ha oömma kläder eller skyddskläder samt tillgång till vatten.

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Åk 1-3

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Lera, Skulptur

Tema

Du och naturen, Handens kunskap

Relaterade skolämnen

Geografi, Svenska, Bild, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →