Multiplera

Beskrivning

Multiplera är ett projekt som vi genomfört i olika former vid flera tillfällen. Bland annat på Kivik Art Center och i ett större verk med stöd från Postkodsstiftelsen. Med inspiration från Antony Gormelys "Field" har vi skapat kollektiva skulpturer i skånsk naturlera. Tanken är att vi lyfter upp lera från marken, skapar något med den och sen låter den återgå tillbaka till marken.

Målsättning

1. Kunskapsförmedling 2. Eget skapande 3. Utvärdering
Deltagarna ska få inblick i hur människan alltid har använt sig av kulturella uttryck, varhelst och närhelst hon har befunnit sig på jorden.
Deltagaren ska få lära sig tekniker hur man skapar en skulptur i lera.
Deltagaren ska få skapa själv, en egen skulptur.
Deltagaren ska lära sig hur leran blev till under den senaste istiden och hur den kommer att återgå tillbaka till marken efter workshoppen. Kretslopp.

Tillvägagångssätt

Vi startar med en kort kunskapsförmedling i form av en föreläsning med bildvisning om människans ursprung, folkförflyttningar och olika kulturella uttryck genom tiderna i olika världsdelar. (Världskonsthistoren på 10 minuter)

Därefter delar vi ut lera och instruktioner.

Deltagarna skapar utifrån dessa instruktioner

Avslutningsvis genomgång av verk samt utsättning av de obrända lerskulpturerna.

Lokalbehov och teknik

- Vi har egna handikappvänliga lokaler för upp till tre klasser samtidigt på Spånehusvägen i Malmö.
- Workshoppen kan dock utföras i barnens klassrum, eller med fördel i en bildsal med tillgång till vatten.

Särskilt för detta projekt

Om workshoppen sker i skolan kan det vara bra att tänka på skyddskläder och möjlighet att tvätta med vatten efteråt. En pedagog/personal från skolan måste finnas med i klassrummet men i övrigt ansvarar vi för innehåll och material.

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Åk 1-3

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Lera

Tema

,

Relaterade skolämnen

Geografi, Svenska, Bild, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →