Multiplera

Region Skåne

Målsättning

1. Kunskapsförmedling 2. Eget skapande 3. Utvärdering
Deltagarna ska få inblick i hur människan alltid har använt sig av kulturella uttryck, varhelst och närhelst hon har befunnit sig på jorden.
Deltagaren ska få lära sig tekniker hur man skapar en skulptur i lera.
Deltagaren ska få skapa själv, en egen skulptur.
Deltagaren ska lära sig hur leran blev till under den senaste istiden och hur den kommer att återgå tillbaka till marken efter workshoppen. Kretslopp.

Beskrivning

Multiplera är ett projekt som vi genomfört i olika former vid flera tillfällen. Bland annat på Kivik Art Center och i ett större verk med stöd från Postkodsstiftelsen. Med inspiration från Antony Gormelys "Field" har vi skapat kollektiva skulpturer i skånsk naturlera. Tanken är att vi lyfter upp lera från marken, skapar något med den och sen låter den återgå tillbaka till marken.

Tillvägagångssätt

Vi startar med en kort kunskapsförmedling i form av en föreläsning med bildvisning om människans ursprung, folkförflyttningar och olika kulturella uttryck genom tiderna i olika världsdelar. (Världskonsthistoren på 10 minuter)
Därefter delar vi ut lera och instruktioner.
Deltagarna skapar utifrån dessa instruktioner
Avslutningsvis genomgång av verk samt utsättning av de obrända lerskulpturerna.

Lokalbehov

Vi har egna handikappvänliga lokaler för upp till tre klasser samtidigt på Spånehusvägen i Malmö.
Workshoppen kan dock utföras i barnens klassrum, eller med fördel i en bildsal med tillgång till vatten.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Om workshoppen sker i skolan kan det vara bra att tänka på skyddskläder och möjlighet att tvätta med vatten efteråt. En pedagog/personal från skolan måste finnas med i klassrummet men i övrigt ansvarar vi för innehåll och material.