PROJEKT

Multiplera

Människan har gjort konst i alla tider – vi lär oss om konsthistorien och arbetar i lera från istiden!

Beskrivning

Över hela världen och genom alla tider har människan uttryckt sig med hjälp av konst, från grottmålningar och hällristningar till monumentala statyer. I projektet Multiplera förenar vi kulturhistoria med naturhistoria och skapar skulpturer i skånsk naturlera, en lera som blev till under den senaste istiden.

Vi börjar med en kort genomgång och bildvisning där vi berättar om världens konsthistoria på 10 minuter. Där lär vi oss om människans ursprung, folkförflyttningar och olika kulturella uttryck genom tiderna, i olika världsdelar. Vi lär oss hur man kan arbeta med leran för att skapa en egen skulptur och berättar också om hur leran blev till för många tusen år sedan – om om hur den kommer återgå till naturen efter att vi är klara med våra verk. Med Multiplera vill vi väcka skaparglädje och ge eleverna verktyg att fortsätta arbeta med skulptur.

Målsättning

Eleverna får kunskap om hur människor överallt i alla tider har skapat med sina egna kulturella uttryck, och hur dessa uttryck har kunnat se ut. De får lära känna ett material och lära sig tekniker för att göra en skulptur, och får samtidigt på ett praktiskt och konkret sätt umgås med naturhistorien genom lerans ursprung i den senaste istiden.

Tillvägagångssätt

Vi presenterar oss själva, berättar om vad som inspirerar oss och om vårt eget konstnärskap.

Genomgång med bildvisning av världens konsthistoria på 10 minuter, från 30 000 år gamla grottmålningar till nutida gatukonst av Banksy.

Vi delar ut och berättar om leran och lär ut tekniker för att arbeta med leran och skapa skulpturer – hur man skapar en figur med stadga och hållbarhet, men som samtidigt visualiserar en rörelse eller ett uttryck.

Eleverna får skapa fritt och göra skulpturer i lera.

Vi avslutar med en genomgång av elevernas verk och samtalar om vad vi lärt oss under projektet.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med tillgång till vatten eller bildsal. Projektet kan också genomföras i våra egna lokaler på Spånehusvägen i Malmö, där det finns plats för upp till tre klasser samtidigt.

Särskilt för detta projekt

Eleverna behöver ha oömma kläder eller skyddskläder samt tillgång till vatten.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema