Naturen i 3D

Beskrivning

När vi gör 3D-bilder av naturen skapar vi först ett negativ i lera som vi sedan gjuter av till ett positiv i gips. Det kan vara skönt att som ett komplement till allt digitalt få arbeta taktilt och flerdimensionellt. Vi pratar om årstidsväxlingar. Vad händer i naturen nu? Hur varierar färgerna under året? Hur skiljer sig ljuset åt – vårens kalla klara, sommarkvällarnas varma och vinters knappa dunkel? Vi pratar också om fridlysta arter och vårt ansvar för naturen. Workshopen passar bäst på våren, försommaren och tidiga hösten.

Målsättning

Målet är att eleverna upplever naturen på nära håll och blir uppmärksamma på färger, former och hur ljuset påverkar upplevelsen. Vi arbetar både utomhus och inne. Ute samlar vi växter. Inne skapar vi 3D-bilder med lera och gips. Det färdiga resultatet blir varsin detaljrik gipsrelief som eleverna målar och presenterar i en utställning i klassrummet.

Tillvägagångssätt

Vi rör oss i ett naturområde i skolans närhet. Innan vi går ut berättar jag kort om processen. Introducerar ordet relief och visar några exempel på hur våra reliefer kan se ut och ur konsthistorien. Innan vi går ut också några ord om vad man får plocka och inte, och om att plocka varsamt.

Vi ställer i ordning vår verkstad, plast på borden.

När vi kommer in igen visar och handleder jag processen med att göra en form av lera, trycka växter och blanda gips. Efter det får formen vila en stund medan gipset stelnar.

Vi lyfter försiktigt bort formen och skalar av leran. Nu kan vi måla gipsreliefen med vattenfärger eller välja att låta den vara ifred. Eleverna har skapat 3-dimensionella bilder.

Vi avslutar med en utställning och presentation i klassrummet. Samtal om vad vi såg, vilka former, vilka färger. Namn på några olika arter och vad det är för sorts växter. Finns det kanske några historier, sagor eller myter kopplade till de växter eleverna har plockat?

Lokalbehov och teknik

Bord, stolar, täckplast.

Särskilt för detta projekt

- Eleverna har oömma kläder.
- Skolan har förkläden, penslar, vattenfärger, kavlar, engångsglas.
- Jag tar med gips, lera, släppmedel, gipsblandningsskålar, blandpinnar samt rena, tomma plastförpackningar och mjölkkartonger till formar.

Maria Rosenlöf

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Fritidshem

Typ av aktivitet

Konstkarta lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Lera, Skulptur

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Biologi

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →