Naturen i 3D

Vi skapar gipsreliefer av material från naturen!

Vi skapar gipsreliefer av material från naturen!

Beskrivning

Vad händer i naturen just nu? Hur varierar färgerna under året? Hur skiljer sig ljuset åt – vårens kalla klara, sommarkvällarnas varma och vinterns knappa dunkel? I projektet Naturen i 3D går vi ut i naturen och samlar material till reliefer som vi sedan skapar avgjutningar av. Vi arbetar taktilt och flerdimensionellt som komplement till det digitala som annars ofta dominerar tillvaron. Vi pratar om vilka växter man får och inte får plocka och hur man plockar varsamt, och om det finns några sagor, myter eller historier kopplade till dem.

När vi gör 3D-bilder skapar vi först ett negativ i lera som vi sedan gjuter av till ett positiv i gips. Sedan får eleverna måla sina alster med vattenfärg, eller låta den vara som den är om man tycker att det är finare. Det färdiga resultatet blir varsin detaljrik gipsrelief som eleverna presenterar i en utställning i klassrummet. Vi arbetar både inomhus och utomhus, och därför passar projektet bäst att genomföra på våren, försommaren och tidiga hösten.

Målsättning

Eleverna får uppleva naturen på nära håll och bli uppmärksamma på färger, former och hur ljuset påverkar upplevelsen av naturen. De får närma sig naturen i närområdet på ett nyfiket sätt, där naturvetenskapen inte står i fokus utan snarare känslor och sinnesintryck. Vi lär oss om fridlysta arter och om vårt ansvar för naturen.

Tillvägagångssätt

Jag introducerar projektet och berättar kort om processen. Jag berättar om vad en relief är och visar exempel på hur reliefer har kunnat se ut genom konsthistorien. Innan vi går ut i naturen säger jag också några ord om vad man får och inte får plocka, och om hur man plockar växter varsamt.

Vi rör oss i ett naturområde i skolans närhet där vi plockar växter, vårt material till relieferna.

När vi kommer in igen visar och handleder jag processen med att göra en form av lera, trycka växter och blanda gips. Efter det får formen vila en stund medan gipset stelnar. När gipsreliefen är klar kan eleverna välja att måla den med vattenfärger eller låta den vara som de är.

Avslutningsvis håller vi en utställning och presentation i klassrummet där vi pratar om vad vi har varit med om under dagen.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum eller bildsal med bord och stolar samt täckplast till borden.

Särskilt för detta projekt

Eleverna behöver ha oömma kläder efter väder, då vi samlar material utomhus.

Maria Rosenlöf

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Fritidshem

Typ av aktivitet

Konstkarta lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Skulptur

Tema

Du och naturen, Handens kunskap

Relaterade skolämnen

Bild, Biologi

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →