Naturens krafter – kretslopp och hållbar energi

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland

Målsättning

I workshopen kommer vi gå igenom om hur ett system med förnybar energi fungerar. Vi kommer att diskutera ökat energibehov i samhället och framtidens omställning till ett miljövänligare system. Jag kommer att ha en bildvisning och berätta om min offentliga gestaltning i Uppsala som heter Naturens krafter som knyter an till temat.
Vi kommer att skissa och diskutera om hur vi kan illustrera ett energisystem som till exempel solen som skickar ljusenergi till jorden, en energi som vi kan ta tillvara på med solceller eller paneler samt hur naturen tar tillvara på denna energi genom klorofyll.
Dessa nätverk av energiflöden illustrerar vi med textilfärg, pennor och penslar på större tyger. Det blir ett tyg som vi kommer att kalla för "Energimattor".
Vi jobbar i grupper om 3-4 elever per tyg som först skissar upp idéer med blyerts och sedan väljer ut olika delar som vi gemensamt målar upp på tygen.

Beskrivning

I denna workshop kommer vi gå igenom förnyelsebar energi som knyter an till ämnet Fysik samt även samhällskunskap då vi kommer in lite på hur Sveriges system med förnybar energi ser ut. Övergripande tema är Naturens krafter samt energiomvandling. Energi kan inte förbrukas utan bara övergå i andra former. Bild innefattas av hur vi illustrerar detta energisamband. De färdiga verken kan klasserna eller skolan använda sig av och ha som illustrationer för temat.

Tillvägagångssätt

I workshopen kommer vi gå igenom hur ett system med förnybar energi fungerar, diskutera ökat energibehov i samhället och omställning till miljövänligare system. Jag kommer ha bildvisning och berätta om min offentliga gestaltning i Uppsala som heter Naturens krafter och som knyter an till temat.
Vi kommer skissa och diskutera hur vi kan illustrera ett energisystem t ex. solen som skickar ljusenergi till jorden som vi kan ta tillvara på med solceller eller paneler samt hur naturen tar tillvara denna energi genom klorofyll. Dessa nätverk av energiflöden illustrerar vi med textilfärg och pennor/penslar på större tyger ett tyg som vi kommer att kalla "Energimattor". Vi jobbar i grupper om 3-4 elever per tyg som först skissar upp idéer med blyerts och sedan väljer ut olika delar som de gemensamt målar upp på tygen, vi kan också klippa ut färgade tyger som former som vi klistrar fast på tygerna.

Lokalbehov

Behövs en sal/klassrum som har tillgång till bord och där det går att måla och rita. I materialkostnader ingår textilfärger, tyger samt skyddsplast till borden.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnär
Anton WIraeus
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Fritidshem, Förskola, Åk 4-6, Åk 1-3, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstkarta kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Fysik, Bild, Teknik, Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk, Samhällskunskap
Period
01 september, 2020 - 31 december, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet