Naturens krafter – kretslopp och hållbar energi

Beskrivning

I denna workshop kommer vi gå igenom förnyelsebar energi som knyter an till ämnet Fysik samt även samhällskunskap då vi kommer in lite på hur Sveriges system med förnybar energi ser ut. Övergripande tema är Naturens krafter samt energiomvandling. Energi kan inte förbrukas utan bara övergå i andra former. Bild innefattas av hur vi illustrerar detta energisamband. De färdiga verken kan klasserna eller skolan använda sig av och ha som illustrationer för temat.

Målsättning

I workshopen kommer vi gå igenom om hur ett system med förnybar energi fungerar. Vi kommer att diskutera ökat energibehov i samhället och framtidens omställning till ett miljövänligare system. Jag kommer att ha en bildvisning och berätta om min offentliga gestaltning i Uppsala som heter Naturens krafter som knyter an till temat.
Vi kommer att skissa och diskutera om hur vi kan illustrera ett energisystem som till exempel solen som skickar ljusenergi till jorden, en energi som vi kan ta tillvara på med solceller eller paneler samt hur naturen tar tillvara på denna energi genom klorofyll. Dessa nätverk av energiflöden illustrerar vi med textilfärg, pennor och penslar på större tyger. Det blir ett tyg som vi kommer att kalla för "Energimattor". Vi jobbar i grupper om 3-4 elever per tyg som först skissar upp idéer med blyerts och sedan väljer ut olika delar som vi gemensamt målar upp på tygen.

Tillvägagångssätt

I workshopen kommer vi gå igenom hur ett system med förnybar energi fungerar, diskutera ökat energibehov i samhället och omställning till miljövänligare system. Jag kommer ha bildvisning och berätta om min offentliga gestaltning i Uppsala som heter Naturens krafter och som knyter an till temat.

Vi kommer skissa och diskutera hur vi kan illustrera ett energisystem t ex. solen som skickar ljusenergi till jorden som vi kan ta tillvara på med solceller eller paneler samt hur naturen tar tillvara denna energi genom klorofyll.

Dessa nätverk av energiflöden illustrerar vi med textilfärg och pennor/penslar på större tyger ett tyg som vi kommer att kalla "Energimattor".

Vi jobbar i grupper om 3-4 elever per tyg som först skissar upp idéer med blyerts och sedan väljer ut olika delar som de gemensamt målar upp på tygen, vi kan också klippa ut färgade tyger som former som vi klistrar fast på tygerna.

Lokalbehov och teknik

- Behövs en sal/klassrum som har tillgång till bord och där det går att måla och rita.
- I materialkostnader ingår textilfärger, tyger samt skyddsplast till borden.

Särskilt för detta projekt

Anton WIraeus

Årskurs

Fritidshem, Förskola, Åk 4-6, Åk 1-3, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstkarta kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Grupprocess, Textil, Illustration, Teckning, Måleri

Tema

,

Relaterade skolämnen

Fysik, Bild, Teknik, Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →