PROJEKT

Naturens stad

Vi befolkar stadsmiljön med natur!

Beskrivning

En gråtrut som äter korv, en berguv på slottet eller lavar som växer på ett elskåp? Vi befolkar stadsmiljön med natur!

I New York häckar pilgrimsfalkar som störtdyker efter duvor, och i Hjorthagen bor berguvar som drar runt och jagar kaniner och råttor nattetid när staden sover. Om man bara vässar blicken märker man snart att städerna är fulla av natur!

I Naturens stad arbetar vi i grupp med att teckna fram en stadsmiljö som håller på att tas över av naturen, lär oss om djurens samverkan med staden och om hur oväntat artrika olika stadsmiljöer kan vara. Tillsammans skapar vi en stor teckning av igenkännbara delar av staden som befolkas av all möjlig natur, fiktiv eller upplevd.

Under projektet berättar jag också om min bakgrund som både fågelskådare och tidig professionell breakdansare, och hur dessa skilda områden har inspirerat min konstnärliga praktik.

Målsättning

I projektet Naturens stad får eleverna arbeta konstnärligt i grupp med att både teckna mindre djurkaraktärer och att arrangera en stor komposition. De får också lära sig om hur vägen till ett yrkesliv som konstnär kan se ut, och pröva på att med hjälp av konsten leka med och leva ut tankar och idéer om naturens närvaro i stadsmiljön.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig, berättar om min väg in i konsten och vad det kan innebära att vara yrkesverksam konstnär. Jag berättar också fakta om naturens närvaro i staden, som eleverna senare kan använda som utgångspunkt.

Med hjälp av bildmaterial som jag har med mig tecknar vi upp stora stadsmiljöer som sedan fungerar som bakgrundsbilder. Under tiden ger jag tips och resonerar kring hur man gör en komposition.

Eleverna delas in i mindre grupper och gör mindre teckningar av specifika växtarter och djur, antingen direkt på bakgrundsbilden eller på separata papper där växterna och djuren klipps ut och klistras upp under diskussion.

I slutet av projektet redovisar varje grupp sina verk och vi öppnar upp för diskussioner om verken där jag fungerar som moderator.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum, gärna med en projektor.

Särskilt för detta projekt

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4-papper, vanliga pennor, saxar och lim.
Konstnären behöver ha med sig allt som är mer konstnärsspecifikt för projektet.

Ibland kommer man överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med och det kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att man samlar saker som finns att tillgå, såsom tidningar, kartong, toapappersrullar, gamla kläder eller annat som ändå skulle kastas.

Behöver man ändå mer material och det inte räcker, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en liten tilläggskostnad. Skolan ska inte behöva lägga tid eller engagemang på inköp.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema