Naturens stad

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland

Målsättning

Eleverna kommer att få lära sig att arbeta konstnärligt i grupp och skapa stora teckningar tillsammans som sedan kommer att visas för publik på skolan eller i en annan lokal. De kommer att lära sig att ta tillvara på varandras specifika uttryck och värdet i kompositionens dynamik. Eleverna får lära sig hur man skapar ett bildberättande genom storleks- och perspektivförskjutningar.

Beskrivning

I denna workshop kommer jag att berätta om min väg in i konsten och vad det kan innebära att vara en yrkesverksam konstnär. Vi öppnar upp för diskussioner och tankar kring samtidskonst och vad konst kan tänkas vara.

Tillvägagångssätt

Tillsammans skapar vi stora gemensamma teckningar av igenkännbara delar av staden befolkade av all tänkbar natur i stadsmiljö som kan vara upplevd eller fiktiv, exempelvis en gråtrut som äter på en korv, råttor under bilar, en berguv på slottet, lavar på ett elskåp, envis växtlighet vid en trottoarkant. Deltagarna delas in i grupper och gör mindre teckningar av specifika djur eller växtarter som sedan klipps ut och efter diskussioner klistras in i de upptecknade stadsmiljöerna på de stora teckningarna. Varje grupp redovisar sedan sina verk och öppnar upp för diskussioner där jag fungerar som moderator.

Lokalbehov

Vanligt klassrum eller motsvarande, gärna med en projektor.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnär
Mattias Bäcklin
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie, Fritidshem
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Biologi, Bild
Period
29 februari, 2020 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris (ordinarie)
8450 kr exkl moms
Pris med kulanpremie*
4225 kr exkl moms
*Observera att kulanpremie endast gäller för skolor i Stockholms kommun.
Boka aktivitet