NU är det konst

Vad finns det för offentlig konst i närheten av skolan? Vi lär oss mer om konsten i närområdet och bygger våra egna skulpturer som vi skulle vilja fanns!

Vad finns det för offentlig konst i närheten av skolan? Vi lär oss mer om konsten i närområdet och bygger våra egna skulpturer som vi skulle vilja fanns!

Beskrivning

Vet ni vad ni har för offentliga konstverk i närheten av skolan? Vilka verk tycker ni saknas? Vad skulle ni vilja fanns?

I projektet NU är det konst utgår vi från en föreläsning om offentlig konst. Vi tar oss an den offentliga konsten i vår närhet genom att dela in olika verk i olika kategorier och sätta olika verk i relation till varandra. Vi visar eleverna konstverk i området kring skolan och frågar oss vilken kategori verken tillhör. Sedan får eleverna själva arbeta som konstnärer! De delas in i grupper, hittar på en idé om ett offentligt verk de skulle vilja se och får bygga en modell. Vi hjälper till med konstruktion och idéer för att överföra skissen till tre dimensioner, där vi arbetar i trä, lera, frigolit och kartong – samma material som konstnärer använder när vi bygger modeller inför en presentation.

Avslutningsvis diskuterar och tolkar vi elevernas verk på samma sätt som vi gjorde med de offentliga konstverken vi visade under föreläsningen, genom att sätta dem i relation till varandra och dela in dem i kategorier efter intryck.

Målsättning

Projektet ska väcka lust och nyfikenhet för konst genom att eleverna själva får prova på att skapa samtidigt som vi ger eleverna redskap att tolka konsten i det offentliga rummet. Genom att ge dem ingångar och utgångspunkter till att prata om den offentliga konsten, som ger stor plats för egna tolkningar och känslor, hoppas vi att projektet kan hjälpa eleverna att interagera med de offentliga konstverk de går förbi varje dag.

Tillvägagångssätt

Vi presenterar oss och berättar om vad som inspirerar oss och vårt eget konstnärskap.

Vi håller en föreläsning med bildvisning i klassrummet samt konstvandring i skolans närområde, där vi pratar om den offentliga konsten och om hur man kan kategorisera den, vad de väcker för tankar och så vidare.

Tillbaka på skolan får eleverna, i mindre grupper, utforma egna förslag på offentliga konstverk och sedan ta förslagen från idé till modell. Vi arbetar med trä, lera, frigolit och kartong.

Som avslutning presenterar eleverna sina modeller, och vi diskuterar och tolkar dem på samma sätt som vi gjorde med de offentliga konstverk vi såg i början av projekttillfället.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med projektor eller smartboard. Projektet kan också genomföras i våra egna lokaler på Spånehusvägen i Malmö, där det finns plats för upp till tre klasser samtidigt.

Särskilt för detta projekt

Eleverna bör ha kläder efter väder eftersom vi kommer att bege oss ut på konstvandring.

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Offentlig konst, Modellbygge, Idébaserat, Grupprocess

Tema

Du i världen, Demokrati och samhälle

Relaterade skolämnen

Bild, Teknik, Svenska, Historia, Geografi, Samhällskunskap, Slöjd

Tillgänglighet

Rullstol, Handikapptoalett, Hiss, Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →