”NU är det konst”

Region Skåne

Målsättning

Projekt med tema offentlig konst för mellan och högstadiet.
Genom att eleverna själva får prova på att skapa, hoppas vi väcka lust och nyfikenhet för konst, medan de lär sig och får redskap att tolka konsten i det offentliga rummet.

Beskrivning

Projektets utgångspunkt är en föreläsning om offentlig konst, men inte utifrån konstnärer och datum. Vi sätter in olika verk i relation till varandra och delar in dem i kategorier utifrån vilket intryck de ger. Detta ger stor plats för egna tolkningar, och syftet är att ge eleverna en ingång till den offentliga konsten; att de kan börja prata med konstverk de kanske gått förbi varje dag.
Vi visar dem konstverk i skolans närhet och frågar oss vilken kategori detta verk tillhör.
Sedan får de arbeta som en konstnär. Hitta på en idé om ett verk de skulle vilja se, samsas inom gruppen, och bygga en modell. Detta gör de med material som vi har med oss och som man använder inom modell-bygge. Vi hjälper till med konstruktion och ideér för att överföra skissen till tre dimensioner.
Slutligen tolkar vi konstnärer elevernas verk på samma sätt som vi gjort med konstnärers verk i föreläsningen.

Tillvägagångssätt

1. FÖRELÄSNING & BILDVISNING I KLASSRUMMET SAMT KONSTVANDRING I SKOLANS NÄROMRÅDE. Konstnärerna kommer till klassrummet och presenterar olika sorters offentlig konst samt visar bilder. Därefter går man gemensamt till ett offentligt konstverk i skolans närhet, t.ex. en skulptur.
2. WORKSHOP PÅ SKOLAN OCH PRESENTATION AV IDÉ OCH VERK . Eleverna får i mindre grupper utforma egna förslag på offentlig konstverk och bygga modeller som visar dessa idéer. Som avslutning presenterar de sina verk får dem tolkade av de besökande konstnärerna.

Lokalbehov

Ett vanligt klassrum med projektor/smartboard funkar bra.

Vi arbetar uppsökande.

Det går också bra att komma till våra lokaler i Malmö.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Vi utgår ifrån att ni har bas-material som papper, blyerts och saxar. Allt annat material tar vi med.
Vi kommer att gå ut på en konstvandring så tänk på att eleverna har kläder efter väder.

Konstnär
MuralCentralen - Björn Carnemalm och Ingrid Sandsborg
Konstnärscentrum Syd
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Teknik, Svenska, Historia, Geografi, Samhällskunskap, Slöjd
Period
01 oktober, 2020 - 01 mars, 2022
Tillgänglighet
Rullstol, Handikapptoalett, Hiss, Nära till kollektivtrafik
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
9450 kr exkl moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet