NU är det konst

Beskrivning

Projektets utgångspunkt är en föreläsning om offentlig konst, men inte utifrån konstnärer och datum. Vi sätter in olika verk i relation till varandra och delar in dem i kategorier utifrån vilket intryck de ger. Detta ger stor plats för egna tolkningar, och syftet är att ge eleverna en ingång till den offentliga konsten; att de kan börja prata med konstverk de kanske gått förbi varje dag. Vi visar dem konstverk i skolans närhet och frågar oss vilken kategori detta verk tillhör. Sedan får de arbeta som en konstnär. Hitta på en idé om ett verk de skulle vilja se, samsas inom gruppen, och bygga en modell. Detta gör de med material som vi har med oss och som man använder inom modell-bygge. Vi hjälper till med konstruktion och ideér för att överföra skissen till tre dimensioner. Slutligen tolkar vi konstnärer elevernas verk på samma sätt som vi gjort med konstnärers verk i föreläsningen.

Målsättning

Projekt med tema offentlig konst för mellan och högstadiet. Genom att eleverna själva får prova på att skapa, hoppas vi väcka lust och nyfikenhet för konst, medan de lär sig och får redskap att tolka konsten i det offentliga rummet.

Tillvägagångssätt

Föreläsning & bildvisning i klassrummet samt konstvandring i skolans närområde. Konstnärerna kommer till klassrummet och presenterar olika sorters offentlig konst samt visar bilder.

Därefter går man gemensamt till ett offentligt konstverk i skolans närhet, t.ex. en skulptur.

Workshop på skolan och presentation av idé och verk. Eleverna får i mindre grupper utforma egna förslag på offentlig konstverk och bygga modeller som visar dessa idéer.

Som avslutning presenterar de sina verk får dem tolkade av de besökande konstnärerna.

Lokalbehov och teknik

- Ett vanligt klassrum med projektor/smartboard funkar bra.
- Vi arbetar uppsökande. Det går också bra att komma till våra lokaler i Malmö.

Särskilt för detta projekt

- Vi utgår ifrån att ni har bas-material som papper, blyerts och saxar. Allt annat material tar vi med.
- Vi kommer att gå ut på en konstvandring så tänk på att eleverna har kläder efter väder.

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Offentlig konst, Modellbygge

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Teknik, Svenska, Historia, Geografi, Samhällskunskap, Slöjd

Tillgänglighet

Rullstol, Handikapptoalett, Hiss, Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →