Örat mot marken

Beskrivning

Örat mot marken - workshop på Index Foundation
Pratar stenar? Pratar träd? Pratar vatten? Örat mot marken är en workshop som börjar i en utställning av konstnären Ulrika Sparre på Index Foundation i Stockholm. Workshopen inleds med ett besök i utställningen för att titta på en film och föremål och fortsätter sedan med en promenad i det närliggande området där deltagarna lyssnar på några av de element som går att finna. Målet är att varje deltagare ska samla in ljud och bygga en berättelse med dem.

Om utställningen Ear to the Ground på index
En öken, en sten, tidens spår. Kan vi se tid? Kan vi känna tid? Eller borde vi höra?
Ulrika Sparre arbetar med stenar och deras tillstånd. I hennes arbeten fokuserar hon på stenarnas specifika egenskaper för att öppna upp och vidga tidsbegreppet. Stenen har sin egen tidsrymd, en evighet otänkbar för mänskligheten: de var här innan oss och kommer fortsätta att vara här också efter.
Genom att lyssna på stenen möjliggörs för ett hemligt språk träda fram: varje sten representerar ett eget ljud och en egenartad vibration. Ulrika Sparre väljer platser utan spår av mänsklig civilisation och använder kontaktmikrofoner för att lyssna till marken. Ljudet inifrån stenarna kommer till oss som ett förlorat språk, som en långsam kontinuitet och en grundad rytm. Vibrationer och tidsenheter, vågor i from av ljud eller ljus.

Utställningen pågår mellan 2 oktober och 22 november 2020.
http://indexfoundation.se/
www.ulrikasparre.com

Målsättning

Pratar stenar? Pratar träd? Pratar vatten? Målet är att varje deltagare ska samla in ljud och bygga en berättelse med dem.

Tillvägagångssätt

Örat mot marken är en workshop som börjar i en utställning av konstnären Ulrika Sparre på Index Foundation i Stockholm. Workshopen inleds med ett besök i utställningen för att titta på en film och föremål och fortsätter sedan med en promenad i det närliggande området där deltagarna lyssnar på några av de element som går att finna. Målet är att varje deltagare ska samla in ljud och bygga en berättelse med dem.

Lokalbehov och teknik

Workshopen äger rum på Index Foundation på Kungsholmen i centrala Stockholm. http://indexfoundation.se/

Särskilt för detta projekt

Ulrika Sparre

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstkarta kort (120 min)

Relaterade skolämnen

Fysik, Biologi, Bild, Geografi

Tillgänglighet

Rullstol, Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.