På djupet med lera

Vi går på taktil upptäcktsfärd i klassrummet och skapar avtryck och skulpturer i lera!

Vi går på taktil upptäcktsfärd i klassrummet och skapar avtryck och skulpturer i lera!

Beskrivning

Vi använder våra händer till allt möjligt varje dag, och vi kommer i kontakt med mängder av föremål och ytor som har olika textur. Ofta tänker vi kanske inte så mycket på hur många taktila upplevelser vi har på en dag. Men vad händer om vi stannar upp inför det kännbara i vår omgivning och lämnar ett avtryck?

I projektet På djupet mer lera får eleverna göra avtryck i lera med föremål och ytor som de själva valt ut i klassrummet. De kommer sedan prova att modifiera mönstren som blir genom att tänja ut leran på olika sätt, för att slutligen forma tredimensionella föremål i leran. Under tiden reflekterar vi över våra upplevelser och pratar om hur avtrycket blir en negativ form, en motsats. Vi funderar på taktila upplevelser och leran som material. Processen står i fokus, snarare än ett färdigt resultat.

Målsättning

Eleverna får möjlighet att utforska den egna blicken på omgivningen med händer och lera som hjälpmedel. De får uppleva en materialbaserad skapandeprocess där de varvar handens arbete med reflektion. De får utvecklad materialkännedom och övar sig i att undersöka, göra egna konstnärliga val och ta beslut.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig själv, mitt arbete och lera som material. Jag berättar också om upplägget med pass och reflektionspauser mellan. Eleverna får instruktioner till det första passet.

Känn och tryck: Vi börjar med att röra oss i klassrummet och känna på olika ytor och föremål. Hur känns det? Vad finns det för olika texturer? Eleverna får prova att kavla ut lersjok och trycka leran mot ytan eller föremålet. Vi diskuterar sedan hur det kändes, vad som blev bäst, vad som inte blev vad man tänkt sig och varför.

Förändra avtrycken: Eleverna tänjer, pressar och drar i den mönstrade leran. Vad hände? Hur förändras mönstren, formen och storleken på lerbiten? Hur hårt och hur snabbt kan man trycka innan leran går sönder? Hur skulle jag kunna forma den här lerbiten till något tredimensionellt?

Forma leran och svampa engobe: Eleverna skapar tredimensionella former av den mönstrade leran. Därefter stöpplar de på engobe, det vill säga lera med en annan kulör, på formernas reliefmönster.

Vi samlas i en avslutande reflektion. Hur kändes det att “läsa av” omgivningen med händerna? Upptäckte du något du inte tänkt på förut? Vad är du nöjd med och varför? Finns det något du skulle vilja jobba vidare med? Vi avslutar med att trycka ihop våra arbeten i en gemensam lerhög.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med vaxdukar eller plast på de bord som ska användas. Jag behöver tillgång till klassrummet minst 30 minuter före och efter projektet.

Särskilt för detta projekt

Inga föremål från workshopen kommer sparas eller brännas, men det går bra att fotografera arbetet. Oömma kläder är bra.

Anna Pettersson

Årskurs

Förskola, Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Lera, Skulptur

Tema

Handens kunskap, Du i världen

Relaterade skolämnen

Bild, Teknik, Kemi, Biologi

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Västmanland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Västmanland, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.