Performance med hår och rytmik

Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Skåne, Västra Götalandsregionen

Video


Målsättning

Hår är något som alla människor och alla kulturer har en relation till, högt och lågt. Det finns med i vardagen och är högst personligt samtidigt som det knyter an kulturellt, religiöst, historiskt och politiskt till världen i stort. 

Jag vill ifrågasätta samhällets normer kring kropp, hår och det kvinnligt kodade. Med målsättningen att på ett lekfullt sätt experimentera med identitet. Genom att styla sig med färgglada syntethår på utsidan kan vi uppleva något på insidan.

Jag vill inspirera eleverna att utmana sina tankar om hur deras kroppar ska se ut med förhoppningen om att få en ökad känsla av ägandeskap gentemot sina kroppar och fläta ihop erfarenheter.

Vilka rörelser skapar håret och hur får det oss att känna i kroppen?

Med håret kan vi förlänga, förstora, skapa rörelse och accentuera delar av kroppen, låta kroppen uttrycka sig och ta plats.

Beskrivning

Teman: Samskapande, identitets uttryck, rytmik, normer, hår, kropp och knopp

Med avstamp i mitt examensarbete (den bifogade filmen) jobbar vi tillsammans mot att genomföra en modevisning till rytmik (kropps percussion) som vi själva skapar med våra kroppar.

Kroppen har en central plats i arbetet; det fysiska skapandet med händerna, känslan i kroppen av att bära håret, rytmerna som vi skapar med kroppen (stamp och klapp) och rörelserna som kommer till när vi bär håret.

Vi använder färgglada syntet hår och flättekniker för att sedan sy, limma och fläta fast på resttyger och underkläder. Det blir som kläder eller accessoarer. I det fysiska arbetet kommer berättelser och erfarenheter fram.

Dom bjärta färgerna på håret använder jag för att ge en illusion av hopp och drömmar istället för att använda naturliga hår och hårfärger så abstraherar och förenar färgerna.

När vi har skapat våra hår accessoarer tar vi på oss dom för att börja med performancen. Vi delar in oss i tre grupper som klappar olika rytmer, en grupp stampar med fötterna, en grupp klappar på låren och en klappar på bringan och händerna.

Jag vill med performancen skapa en ballroom-dancing liknande situation där vi tillsammans klappar med och uppmuntrar varandra. Som en blandning mellan dansgolv och catwalk. Ballroom-dancing är en “under ground” scen som startade i New York tidigt 60tal. Eftersom svarta, homosexuella och transpersoner var och är extra utsatta grupper så skapades detta rum för att på ett säkert sätt få uttrycka sig utan att bli utsatta för våld.

Genom sociala konstruktioner laddas kroppen med skam. Jag vill i mitt arbete bjuda in till att möta det pinsamma och skamliga så att det får mindre makt över våra kroppar. Vi stöttar varandra att leka och experimentera med rörelser.

Du bestämmer över din kropp!

Denna workshop kan göras som produktion där vi skapar en beständig skulptur av hårdelarna eller så skapar vi en måttanpassads frisyr till något objekt i närheten av skolan, se bifogad bild med bronsbyst som exempel.

Workshopen kan även anpassas till yngre barn med fokus på lust och skapande.

Tillvägagångssätt

Jag visar en video på liknande modevisning som jag har filmat och ger en introduktion till tematiken: 15min

Jag delar ut material och ger en kort praktisk introduktion som inspiration för teknikerna: 15 min

Teknikerna har olika svårighetsgrader. Eleverna får själva välja hur avancerade tekniker dom vill testa. Vissa kanske hinner göra flera hårdelar. Hår kan tillexempel bara läggas i en strumpa och dras ut så att det hängerut. Hår kan tejpas eller flätas fast eller för dom sykunniga sys fast i textil med en nål. Färger kan blandas efter eget tycke och smak. 1h

Vi delar in oss i tre grupper som klappar/stampar/knäpper olika rytmer som tillsammans blir en helhet. En grupp stampar med fötterna, en grupp klappar på låren och en klappar på bringan, med händerna och knäpper med fingrarna. 20 min

Vi klappar för varandra och turas om att gå/dansa/ uttrycka oss med kroppen. Performans 30min

Avslutning utvärdering. Hur kändes det? Väckte det några nya tankar/känslor/rörelser? 15 min

Lokalbehov

Möjlighet att flytta undan stolar och bord alternativt tillgång till scen eller aulaliknande rum.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Projektor för att kunna visa film och bildspel.

Saxar, tråd, tejp, säkerhetsnålar.

Rytmik/Kropps percussion kan övas in i förväg på en musikklass och om en musiklärare kan medverka när vi övar in rytmerna skulle det underlätta.

Elever får gärna ta med gamla strumpor, strumpbyxor, underkläder eller bara ett stycke tyg men jag kommer också ta med.

Konstnär
Kimzonite
Konstnärscentrum Väst
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Slöjd/Hantverk/Design, Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Dans, Musik, Slöjd
Period
24 september, 2021 - 22 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
9450 kr exkl moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet