PROJEKT

Precious trash workshop – digital

Hur kan vi ta vara på våra resurser och använda det material som idag finns närmast oss?

Beskrivning

Hur kan vi ta vara på våra resurser och återvända material som finns närmast oss? Här gör vi konst av det vi har i överflöd: skräp!

Konsthantverket har traditionellt skapats av naturmaterial som ull, lera och trä. Idag är det andra saker samtidsmänniskan har en aldrig sinande tillgång till: skräp! I Sverige slängs flera miljoner ton avfall varje år – vad händer om vi istället tar vara på det “värdelösa” materialet och skapar något nytt? I projektet Precious Trash Workshop skapar vi gemensamt ett modernt lapptäcke av skräp, återvunnet och insamlat material, som gamla chipspåsar eller kaffeförpackningar. Varje elev skapar en mindre egen del som sedan sammanställs till ett stort lapptäcke, vilket sedan kan monteras upp som en utsmyckning på skolan. Vi lär oss om hållbarhet och konsumtion och om hur vårt skräp kan förädlas och återanvändas.

Projektet kan både genomföras genom att jag kommer till skolan, eller digitalt på distans där materialkit skickas ut i förväg till eleverna.

Målsättning

I projektet får eleverna utveckla sin egen estetik och sitt eget formspråk i arbetet med de enskilda delarna av det stora lapptäcket, såväl som sin förmåga att samarbeta kring ett gemensamt mål. De får möjlighet att reflektera över konsumtion, återvinning och hållbarhet på ett kreativt och nyfiket sätt. De får bekanta sig med oväntade material och delta i diskussioner och samtal om hur vi använder våra resurser och ser på våra tillgångar.

Tillvägagångssätt

Material skickas ut till skolan i förväg med ett materialkit per elev.

Workshopen inleds med digital föredrag och bildvisning om kläder och konsumtion.

Eleverna får under digital handledning lära sig hur vårt skräp kan förädlas och återanvändas.

Vi skapar tillsammans ett textilt verk av återvunna material, ett modernt lapptäcke gjort av det material som vi människor har över idag – skräp.

Varje elev skapar en mindre del och bitarna sammanställs sedan till ett stort lapptäcke som monteras upp som en utsmyckning på skolan.

Delarna skickas tillbaka till konstpedagogen i bifogat frankerat kuvert. Delarna sammanfogas av konstpedagogen till ett stort textilt verk som skickas tillbaka och monteras upp som utsmyckning på skolan.

Lokalbehov och teknik

Möjlighet till digital uppkoppling, samt storbildsskärm.

Tillgång till textilslöjdssal med symaskiner.

Särskilt för detta projekt

Skolan behöver stå för symaskiner, sytråd, måttband och papperssaxar. Deltagarna i projektet behöver ha baskunskaper på symaskin, som att sy ihop två delar med sicksacksöm.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema