PRECIOUS TRASH WORKSHOP – digital workshop

Beskrivning

Hur kan vi ta vara på våra resurser och använda det material som idag finns närmast oss? Kanske behöver vi inte köpa nytt, utan återanvända det vi har i överflöd – skräp. I den här workshopen använder vi oss av skräp och skapar nytt av det vi annars skulle slänga. Workshopen inleds med digital föredrag och bildvisning om kläder och konsumtion. Därefter får eleverna under digital handledning lära sig hur vårt skräp kan förädlas och återanvändas. Vi skapar tillsammans ett textilt verk av återvunna material, ett modernt lapptäcke gjort av det material som vi människor har över idag – skräp. Varje elev skapar en mindre del och bitarna sammanställs sedan till ett stort lapptäcke som monteras upp som en utsmyckning på skolan. Material skickas ut till skolan i förväg med ett materialkit per elev. Eleverna får skapa varsin del av det gemensamma lapptäcket. Delarna skickas tillbaka till kulturpedagogen i bifogat frankerat kuvert. Delarna sammanfogas av kulturpedagogen till ett stort textilt verk som skickas tillbaka och monteras upp som utsmyckning på skolan.

Målsättning

-

Tillvägagångssätt

Digitalt föredrag och introduktion till workshop.

Workshop i halv- eller helklass i textilslöjdssal med textilslöjdslärare.

Digital handledning.

Gemensamt avslut digitalt.

Lokalbehov och teknik

- Möjlighet till digital uppkoppling, samt storbildsskärm.
- Tillgång till textilslöjdssal med symaskiner.

Skickas ut via post före workshop:
- Färdigt workshopmaterial, ett eget kit per elev med material att välja ifrån.
- Frankerat kuvert att returnera elevernas arbete i.

Behöver finnas på skolan:
- Symaskiner
- Sytråd
- Papperssaxar

Förkunskaper
- Baskunskaper på symaskin, d.v.s. kunna sy ihop två delar med sicksack.

Särskilt för detta projekt

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Textil

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Hem- och konsumentkunskap, Samhällskunskap, Slöjd

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Dalarna, Region Uppsala, Region Östergötland, Region Sörmland, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Norrbotten, Region Gävleborg, Region Kronoberg, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Gotland, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Värmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →