PRECIOUS TRASH WORKSHOP – digital workshop

Region Stockholm, Region Dalarna, Region Uppsala, Region Östergötland, Region Sörmland, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Norrbotten, Region Gävleborg, Region Kronoberg, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Gotland, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Värmland

Målsättning

Beskrivning

Hur kan vi ta vara på våra resurser och använda det material som idag finns närmast oss? Kanske behöver vi inte köpa nytt, utan återanvända det vi har i överflöd – skräp.
I den här workshopen använder vi oss av skräp och skapar nytt av det vi annars skulle slänga.
Workshopen inleds med digital föredrag och bildvisning om kläder och konsumtion. Därefter får eleverna under digital handledning lära sig hur vårt skräp kan förädlas och återanvändas.
Vi skapar tillsammans ett textilt verk av återvunna material, ett modernt lapptäcke gjort av det material som vi människor har över idag – skräp. Varje elev skapar en mindre del och bitarna sammanställs sedan till ett stort lapptäcke som monteras upp som en utsmyckning på skolan.
Material skickas ut till skolan i förväg med ett materialkit per elev. Eleverna får skapa varsin del av det gemensamma lapptäcket. Delarna skickas tillbaka till kulturpedagogen i bifogat frankerat kuvert. Delarna sammanfogas av kulturpedagogen till ett stort textilt verk som skickas tillbaka och monteras upp som utsmyckning på skolan.

Tillvägagångssätt

Digitalt föredrag och introduktion till workshop.
Workshop i halv- eller helklass i textilslöjdssal med textilslöjdslärare. Digital handledning.
Gemensamt avslut digitalt.

Lokalbehov

Bra att tänka på/förberedelser/material

Möjlighet till digital uppkoppling, samt storbildsskärm.
Tillgång till textilslöjdssal med symaskiner.
Skickas ut via post före workshop:
- Färdigt workshopmaterial, ett eget kit per elev med material att välja ifrån.
- Frankerat kuvert att returnera elevernas arbete i.
Behöver finnas på skolan:
- Symaskiner
- Sytråd
- Papperssaxar
Förkunskaper
- Baskunskaper på symaskin, d.v.s. kunna sy ihop två delar med sicksack.

Konstnär
Johanna Törnqvist
Konsthantverkscentrum
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Hem- och konsumentkunskap, Samhällskunskap, Slöjd
Period
20 april, 2021 - 16 december, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet