Prova på den grafiska tekniken torrnål

Region Stockholm

Målsättning

Vi vill ge eleverna en inblick i konstnärsyrket och då specifikt de grafiska teknikerna. Grafik som metod är en gammal teknik. Eleverna får både en historisk bild av de olika grafiska teknikerna och får lära sig hur konstnärer idag använder sig av både gamla och nya tekniker inom grafik. Eleverna kommer praktiskt att få prova på och lära sig den grafiska tekniken torrnål.
Alla elever ristar en egen plåt, färgar in den och trycker den. De flesta elever brukar hinna göra minst två tryck av sina plåtar.

Beskrivning

Workshopen är uppdelad i två tillfällen. Det första i klassrummet på er skola och det andra i Charlottenburgsgruppens grafikverkstad i Solna.
I verkstaden är klassen uppdelad i halvklass förmiddag/eftermiddag.
Vid första tillfället när vi besöker klassen börjar vi med en kort presentation av de fyra grafiska teknikerna; djuptryck, högtryck, plantryck och genomtryck.
Vi visar tryck från alla tekniker och beskriver kort hur det går till, vi berättar även sammanfattande om grafikens historia och hur konstnärer använder sig av grafik idag.
Eleverna får sedan teckna fritt med blyerts på papper för att därefter föra över teckningen till en plåt med hjälp av torrnål.

Vid ett senare tillfälle besöker klassen vår grafiska verkstad där de får färga in och trycka sina bilder. Detta besök sker i halvklass med ena halvklassen på förmiddagen och den andra på eftermiddagen.
Besöken avslutas med att vi gemensamt tittar på de färdiga trycken. Barnen får sedan ta med sig sina tryck hem.

Tillvägagångssätt

Presentation 20 min.
Introduktion till teckningsuppgift 10 min.
Teckning 30 min.
Rast 10 min.
Teckning och ristning 40 min.
Avslutning och information om besök i verkstaden 10 min.

Lokalbehov

Första delen av projektet kan utföras i ordinarie klassrum.
Grafikverkstaden ligger i närheten av Solna station.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Läraren förbereder med ritpapper, blyertspennor och tejp.

Konstnär
Stark & Lillqvist
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Historia, Bild
Period
26 augusti, 2020 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
Rullstol, Nära till kollektivtrafik
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
25450 kr exkl moms
24000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet