Prova på den grafiska tekniken torrnål

Beskrivning

Workshopen är uppdelad i två tillfällen. Det första i klassrummet på er skola och det andra i Charlottenburgsgruppens grafikverkstad i Solna.
I verkstaden är klassen uppdelad i halvklass förmiddag/eftermiddag. Vid första tillfället när vi besöker klassen börjar vi med en kort presentation av de fyra grafiska teknikerna; djuptryck, högtryck, plantryck och genomtryck. Vi visar tryck från alla tekniker och beskriver kort hur det går till, vi berättar även sammanfattande om grafikens historia och hur konstnärer använder sig av grafik idag. Eleverna får sedan teckna fritt med blyerts på papper för att därefter föra över teckningen till en plåt med hjälp av torrnål.

Vid ett senare tillfälle besöker klassen vår grafiska verkstad där de får färga in och trycka sina bilder. Detta besök sker i halvklass med ena halvklassen på förmiddagen och den andra på eftermiddagen. Besöken avslutas med att vi gemensamt tittar på de färdiga trycken. Barnen får sedan ta med sig sina tryck hem.

Målsättning

Vi vill ge eleverna en inblick i konstnärsyrket och då specifikt de grafiska teknikerna. Grafik som metod är en gammal teknik. Eleverna får både en historisk bild av de olika grafiska teknikerna och får lära sig hur konstnärer idag använder sig av både gamla och nya tekniker inom grafik. Eleverna kommer praktiskt att få prova på och lära sig den grafiska tekniken torrnål.
Alla elever ristar en egen plåt, färgar in den och trycker den. De flesta elever brukar hinna göra minst två tryck av sina plåtar.

Tillvägagångssätt

Presentation 20 min.

Introduktion till teckningsuppgift 10 min.

Teckning 30 min.

Rast 10 min.

Teckning och ristning 40 min.

Avslutning och information om besök i verkstaden 10 min.

Lokalbehov och teknik

- Första delen av projektet kan utföras i ordinarie klassrum.
- Grafikverkstaden ligger i närheten av Solna station.

Särskilt för detta projekt

Läraren förbereder med ritpapper, blyertspennor och tejp.

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Grafik

Tema

Relaterade skolämnen

Historia, Bild

Tillgänglighet

Rullstol, Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.