Rita mot rasism

Beskrivning

Under workshopen pratar jag om bilders makt och historia, hur de kan användas till att sprida olika budskap (politiska, värdebaserade osv.) Detta leder in på stereotyper och nidbilder, som sedan presenteras i en historisk kontext. Vi pratar om representation som ett antirasistiskt verktyg, hur en kan porträttera människor som inte fått synas i den normativa bilden av samhället och skapa igenkänning. Detta kopplas samman till risken att reproducera stereotypa synsätt genom nidbilder, exempelvis genom att rita en viss folkgrupp på ett sätt som har negativa eller rasistiska konnotationer kopplat till nidbilder.

Efter den historiska genomgången tittar vi på aktuella exempel på nidbilder som levt kvar eller reproduceras oavsiktligt. Vi pratar också om de normer som sträcker sig bortom det visuella — det är lika viktigt att tänka på hur en skriver en karaktär som det är att tänka på hur en ritar den. Vi diskuterar stereotyper och normer som kopplas till personlighet och beteende, och hur en som bäst motverkar dem när en skapar karaktärer och skriver berättelser (till exempel i en tecknad serie).

Tillsammans hittar vi olika sätt att röra oss ifrån normativa synsätt och "tänka utanför boxen". Vi kommer tillsammans på positiva exempel på representation. Vi avslutar med vägvisningar på hur normkritiskt tecknande kan göras rätt, att det inte behöver vara komplicerat eller svårt. Vi uppmuntrar varandra att skapa förändring genom den bildkonst vi själva gör.

Innehållet kan anpassas från klass till klass, både sett till åldersgrupp kopplat till materialet som visar (t.ex. graden på de exempel på stereotypiska bilder som presenteras). Workshopen ger en grundkurs och tar hänsyn till att en grupp eller klass kan sitta med väldigt olika grundkunskaper om ämnen som normkritik och antirasism. Det är på alla sätt och vis en introkurs till ämnet som ska väcka intresse och nyfikenhet för eleverna att vilja lära sig mer om ämnet när kursen är slut. Vi är ödmjuka för att antirasism och normkritik är en process där ingen vet allt från början utan kan lära sig av andra. Jag avslutar med att ge tips på källor där en kan lära sig mer (Mångkulturellt Centrum och Tidskriften MANA:s projekt "En antirasistisk blick").

Målsättning

Eleverna ska få en grundläggande uppfattning om normkritiskt skapande och hur en kan tillämpa ett antirasistiskt perspektiv som kreatör. Vi diskuterar olika normer med fokus på antirasism och reflekterar över hur ett normkritiskt perspektiv kan användas i skapandeprocessen. Vi pratar om stereotypa bilder, diskuterar den historiska kontexten och ger några aktuella exempel för att beskriva läget idag. Tillsammans diskuterar vi behovet av normkritik, att skapa representation och att undvika att upprepa historiens misstag.

Tillvägagångssätt

Jag håller min presentation i två delar — första delen introducerar ämnet, diskuterar representation och lyfter de frågeställningar som kan uppstå kring det ämnet. Hur gör en representation på rätt sätt? Hur undviker en att reproducera normativt bildspråk och dylikt? Diskussionsfrågorna fungerar också som ett sätt att få igång diskussionen, som är en stor del av presentationen: vi lär oss av varandra!

Den andra delen går in på stereotypa bilder och bildspråk och de nidbilder som funnits genom historien. Här diskuterar vi vikten av att närma sig ämnet och att lära sig, till exempel med de resurser som finns online. Avslutningsvis lyfter vi positiva exempel på representation för att visa att det såklart är möjligt utan att reproducera förtryckande normer.

Under workshopen får eleverna gärna rita medan jag presenterar, här kan jag specifikt anpassa uppgiften efter ämnet vi behandlar. De kommer såklart inte få rita exempel på nidbilder, utan bara positiva bilder med representation.

Lokalbehov och teknik

- Internetuppkoppling
- Projektor/skärm för att hålla digital presentation
- HDMI-kabel och adapter för MacBook

Särskilt för detta projekt

Eleverna ska ha papper och penna för att själva kunna rita under presentationens gång, och för att göra de övningar som föreslås beroende på tidsram.

Hanna Böhm

Årskurs

Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Relaterade skolämnen

Samhällskunskap, Bild, Historia

Tillgänglighet

Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Västernorrland, Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.