Serie- eller mangaworkshop

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Gävleborg, Region Sörmland

Målsättning

Detta workshopupplägg går igenom hur man skapar olika slags figurer som används i framför allt tecknade serier och manga, men också andra typer av bildberättande.
Vi går tillsammans igenom grunderna i att skapa tecknade figurer med hjälp av förenklad anatomi (med enkla former såsom block, cirklar och rör), ansikten/huvuden, frisyrer, kläder, förenklade händer och fötter, rörelsedynamik och sinnesstämningar.
Deltagarna får prova olika teckningstekniker steg för steg.

Beskrivning

Grundkursen är lämplig för åldrarna 10 år och uppåt och kan varieras med hänsyn till målgruppen. Den kan även läggas upp som en fortsättningskurs, då med större fokus på berättaraspekten i seriemediet (och hur man kan inspireras av manga, comics, animation, m.m.) och integreras i skolämnena.

När workshopen fokuserar på manga (japanska serier) inleds den med en kortare genomgång av de japanska seriernas historia, hur de traditionellt publicerats och vad de kommit att bli idag. Detta upplägg ger också en inblick i hur japanskt bild- och minspråk färgat av sig på t.ex. hur vi idag använder emojis.

En mer avancerad kurs, som lägger större fokus på serieteckning, bildmanus och berättande kan genomföras för ÅK 7 och uppåt. Uppläggen kan fördelas på fler klasser, samt användas som ett berättarverktyg i läroämnena eller för elevens val.

En workshop kan variera i längd, från 1,5 h upp till 2 h. Gruppstorleken (hel- eller halvklass) kan varieras baserat på upplägget och anpassas till skolans schema, men under Coronaepidemin rekommenderas halvklass om elever från flera klasser deltar. Kontakta Lisa Medin för mer information.

En lärare eller mentor som eleverna är bekanta med måste delta under hela workshopens gång.

Tillvägagångssätt

Workshopen består av en kortare föreläsnings-/genomgångsdel, och är sedan uppdelad i ett antal kortare partier där deltagarna går igenom, steg för steg, tekniker för hur man skapar olika slags figurer med utmärkande karaktärsdrag. Vi går även igenom hur dessa tekniker används inom i synnerhet serier och tecknade serier, men även inom storyboard för film, illustration, konceptteckning och liknande. Om projektet löper över en längre tid finns även möjlighet att gå in på serie- och bildberättande.

På begäran finns även övningsstenciler för utskrift, samt referensböcker/-tidningar som deltagarna kan bläddra i tillgängliga.

Lokalbehov

Det behöver finnas en projektor (med VGA- eller HDMI-anslutning) med projiceringsyta i anslutning till en whiteboard med whiteboardpennor. Eleverna behöver ha möjlighet att se både presentationen och exempelteckningar på whiteboarden under workshopens gång.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Arbetsmaterial som behöver finnas på plats är ohålade A4-skrivarpapper, blyertspennor, pennvässare och sudd till var och en av deltagarna.
Det behöver även finnas en whiteboard med whiteboardpennor för teckningsexempel samt en projektor eller smartboard (för att visa upp exempelbilder) som kan kopplas in i medtagen surfplatta (med HDMI- eller VGA-sladd).

Konstnär
Lisa Medin
Illustratörcentrum
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Engelska, Historia, Religionskunskap, Slöjd, Svenska, Samhällskunskap
Period
31 januari, 2022 - 31 maj, 2022
Tillgänglighet
Nära till kollektivtrafik
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
9450 kr exkl moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet