Serie- eller mangaworkshop

Beskrivning

Grundkursen är lämplig för åldrarna 10 år och uppåt och kan varieras med hänsyn till målgruppen. Den kan även läggas upp som en fortsättningskurs, då med större fokus på berättaraspekten i seriemediet (och hur man kan inspireras av manga, comics, animation, m.m.) och integreras i skolämnena.

När workshopen fokuserar på manga (japanska serier) inleds den med en kortare genomgång av de japanska seriernas historia, hur de traditionellt publicerats och vad de kommit att bli idag. Detta upplägg ger också en inblick i hur japanskt bild- och minspråk färgat av sig på t.ex. hur vi idag använder emojis.

En mer avancerad kurs, som lägger större fokus på serieteckning, bildmanus och berättande kan genomföras för ÅK 7 och uppåt. Uppläggen kan fördelas på fler klasser, samt användas som ett berättarverktyg i läroämnena eller för elevens val.

En workshop kan variera i längd, från 1,5 h upp till 2 h. Gruppstorleken (hel- eller halvklass) kan varieras baserat på upplägget och anpassas till skolans schema, men under Coronaepidemin rekommenderas halvklass om elever från flera klasser deltar. Kontakta Lisa Medin för mer information.

En lärare eller mentor som eleverna är bekanta med måste delta under hela workshopens gång.

Målsättning

Detta workshopupplägg går igenom hur man skapar olika slags figurer som används i framför allt tecknade serier och manga, men också andra typer av bildberättande. Vi går tillsammans igenom grunderna i att skapa tecknade figurer med hjälp av förenklad anatomi (med enkla former såsom block, cirklar och rör), ansikten/huvuden, frisyrer, kläder, förenklade händer och fötter, rörelsedynamik och sinnesstämningar. Deltagarna får prova olika teckningstekniker steg för steg.

Tillvägagångssätt

Workshopen består av en kortare föreläsnings-/genomgångsdel, och är sedan uppdelad i ett antal kortare partier där deltagarna går igenom, steg för steg, tekniker för hur man skapar olika slags figurer med utmärkande karaktärsdrag.

Vi går även igenom hur dessa tekniker används inom i synnerhet serier och tecknade serier, men även inom storyboard för film, illustration, konceptteckning och liknande.

Om projektet löper över en längre tid finns även möjlighet att gå in på serie- och bildberättande. På begäran finns även övningsstenciler för utskrift, samt referensböcker/-tidningar som deltagarna kan bläddra i tillgängliga.

Lokalbehov och teknik

- Det behöver finnas en projektor (med VGA- eller HDMI-anslutning) med projiceringsyta i anslutning till en whiteboard med whiteboardpennor.
- Eleverna behöver ha möjlighet att se både presentationen och exempelteckningar på whiteboarden under workshopens gång.

Särskilt för detta projekt

- Arbetsmaterial som behöver finnas på plats är ohålade A4-skrivarpapper, blyertspennor, pennvässare och sudd till var och en av deltagarna.
- Det behöver även finnas en whiteboard med whiteboardpennor för teckningsexempel samt en projektor eller smartboard (för att visa upp exempelbilder) som kan kopplas in i medtagen surfplatta (med HDMI- eller VGA-sladd).

Lisa Medin

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Serieteckning

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Engelska, Historia, Religionskunskap, Slöjd, Svenska, Samhällskunskap

Tillgänglighet

Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Gävleborg, Region Sörmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.