PROJEKT

Rita serier med Yvette: flerdagarsprojekt

Hur berättar man en historia i bild?

Beskrivning

Hur berättar man en historia i bild? Genom att pröva på serieteckning övar vi på att skapa karaktärer, berätta ur olika infallsvinklar och kommunicera med text och bild!

I fem moment lär vi oss om serieteckning, från den första idén till ett färdigt fanzine! Eleverna får testa att hitta på och lära känna en karaktär, planera en berättelse i fem serierutor, designa text till seriens framsida och fylla en tidning med innehåll.

Grunden till serieteckningen ligger i berättandet i såväl ord som bild. Här övar vi oss på att leva oss in i våra karaktärers situation, gestalta en historia utifrån olika infallsvinklar och testa problemlösning genom historieberättandet.

Projektets struktur ger eleverna tydliga ramar att jobba inom, men med stor frihet inom de ramarna. Därför passar det för elevgrupper med varierande läs- och skrivvana. Det går också att jobba med teman i anslutning till formen och på så vis anknyta momenten till andra skolämnen. Några teman som prövats är Medeltiden, Näthat och mobbing, Globala målen och Lag och rätt.

Målsättning

Eleverna får tillgång till ett nytt uttrycksmedel att självständigt använda även på fritiden, och ett större självförtroende i sin egen förmåga att skriva och rita. Genom projektets upplägg lär de sig metoder för att utveckla den första idén till en längre berättelse, och hur en serietidnings form fungerar. De får också fundera på hur en historia kan berättas från flera olika infallsvinklar, hur olika personer tolkar och upplever samma information, och övar sig på att leva sig in i någon annans värld och situation.

Tillvägagångssätt

Första momentet: jag ger en kort presentation av mig och mina serier, sedan ritar vi! Det här tillfället handlar om att bli bekväm med att sätta pennan till pappret och bara komma igång.

Andra momentet: eleverna skriver om sin karaktär från det första tillfället och lär känna den i text och bild genom enkla övningar.

Tredje momentet: eleverna får rita en kort egen serie om fem rutor, det vill säga en sida. Här övar vi oss på att få ner idén till en berättelse.

Fjärde momentet: vi tittar på typografi, och eleverna får designa text med blockbokstäver och göra en framsida till serien de gjorde föregående tillfälle.

Femte momentet: alla får göra ett enkelt fanzine där eleverna planerar innehållet själva.

Lokalbehov och teknik

För projektet behövs projektor att visa bilder på, whiteboard att skriva och rita på, samt A4-papper (kopieringspapper går bra), blyertspennor, sudd och pennvässare. Färgpennor är ett plus, men inget krav.

Det går också bra att genomföra projektet digitalt över till exempel Google Meet, Zoom eller Teams.

Särskilt för detta projekt

Projektet i sin helhet består av 5 moment där varje moment tar omkring 80 minuter, men det är inte ett krav att boka samtliga 5 tillfällen. Projektet kan anpassas efter skolans behov och förenas med andra skolämnen.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema