Serieteckning med Yvette

Beskrivning

Grunden till serieteckningen ligger i berättandet. Eleverna ska jobba med att uttrycka sina egna historier och även väcka ett intresse för att läsa serier såväl som att skapa dem. Tillfällena med mig är skapade för att eleverna ska komma igång och testa på olika metoder för berättande. Det ger en bra grund för något att jobba vidare på inom svenska (med grammatik, berättande texter och övergripande handling) och bild (metod för slutförande, materiallära och bildkomposition).

Det går att jobba med teman i anslutning till formen. Ämnen som prövats: Historia (medeltiden), Näthat och mobbing, Globala målen, Lag och Rätt m.m.

Målsättning

Efter avslutat projekt kommer eleverna ha
- större självförtroende i sin egen förmåga att både skriva och rita.
- arbetat med att berätta en historia från olika infallsvinklar.
- arbetat med sitt eget berättande och också fått feedback på hur mottagaren läser historien.
- utvecklat en metod för att komma igång med en ny historia.
- berättat en historia utifrån en karaktärs situation (leva sig in i dennes värld).
- fått ett nytt uttrycksmedel att självständigt använda även på fritiden.
- testat ut problemlösning genom historieberättandet.

Oftast gör jag 5 olika moment, där varje moment tar ca 80 min.

Eleverna får tydliga ramar att jobba inom, med stor frihet inom de ramarna. Strukturen brukar passa både de som blir klara snabbt och de som aldrig tycks bli klara, oavsett tid. Det passar också de flesta elever oavsett om de är vana/kan skriva mycket/lite.

Tillvägagångssätt

Rita en karaktär.
En kort presentation av mig och mina serier, sedan ritar vi! Det här tillfället handlar om att bli bekväm med att sätta pennan till pappret och bara komma igång.

Lära känna sin karaktär i text och bild.
Eleverna skriver om sin karaktär från tillfälle 1. Många vill ha sin karaktär från tillfälle 1 som stöd för att rita den igen.

Rita en egen serie.
Eleverna får rita fem rutor serie (en sida) och det handlar om att få ner idén till en berättelse.

Typografi.
Eleverna får designa text och göra en framsida till sin serie med blockbokstäver. De får öva sig i att tänka stort och planera sitt arbete.

Göra fanzine
Alla får göra en enkel tidning där eleven planerar innehållet och börja fylla tidningen med innehåll.

Lokalbehov och teknik

- Det är en fördel om man med enkelhet kan visa saker på projektor (via lärarens dator, ev. material att visa via projektorn finns online).
- Kan anpassas till skolans behov från 1-5 tillfällen.
- Det går också bra att genomföra digitalt (över t.ex. Google Meet, Zoom, Teams etc.)

Särskilt för detta projekt

- A4-papper (kopieringspapper går bra), blyertspennor, sudd, pennvässare. Färgpennor om det nns, men inget krav.
- Plats på whiteboard att rita och visa på.
- Om det finns projektor/smartboard så är det ett plus, men inte ett krav.
- Det är viktigt att läraren är aktiv i lektionerna, det är fortbildning. Läraren kan med hjälp av delaktigheten komma på egna sätt att jobba vidare och implementera i andra ämnen, även utöver svenska och bild.

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Serieteckning, Illustration

Tema

,

Relaterade skolämnen

Svenska, Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →