Serieworkshop med tema

Beskrivning

Ämnena bild och svenska (eller engelska, om läraren väljer att vi ska arbeta på engelska) kommer alltid att ingå i workshopen, men sedan kan vi dessutom baka in religion, historia, samhällskunskap etc. Exempel på möjliga teman i serien är Vikingatiden, HBTQ, Hinduism eller Kristallnatten. Vi arbetar med det tema som läraren väljer.
Jag bidrar med min kunskap i serieskapande: vad är en serie, läsordning, pratbubblor, känslouttryck och hur man kan komma på en idé.

Målsättning

Eleven ska både ha lärt sig grunderna i att göra en tecknad serie, men också faktakunskap inom det ämne läraren väljer att arbeta med.

Tillvägagångssätt

Vi arbetar med ett ämne som läraren väljer, som exempel vikingatiden.
Eleverna får samla kunskap om vikingatiden med lärarens hjälp under en tidigare lektion.
När jag kommer på besök använder vi kunskapen som underlag för att skapa vår serie.
Vi skapar vår serie utifrån karaktärer som har tidstypiska kläder, utför tidstypiska sysslor och äter tipstypisk mat.

Lokalbehov och teknik

Blädderblock/whiteboard/smartboard med tillhörande pennor.
Tillgång till datorer eller böcker med fakta om ämnet vi ska göra serier om.
Tillgång till en dator ihopkopplad med smartboard eller projektor, för att kunna visa en presentation för klassen.

Särskilt för detta projekt

Läraren behöver förbereda klassen i ämnet vi ska göra serier om. Eleverna behöver ha kunskap i själva ämnet på förhand, då vi inte kommer hinna söka så mycket kunskap under en så pass kort workshop.
Material:
A4-papper, både tunna kopieringsppapper samt lite tjockare
Blyertspennor
Sudd
Färgpennor och/eller tuschpennor
Linjaler
ev. svarta fineliners (tunna svarta tuschpennor - ej ett måste)

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Serieteckning

Relaterade skolämnen

Bild, Engelska, Teknik, Svenska som andraspråk, Svenska, Samhällskunskap, Religionskunskap, Biologi, Fysik, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Idrott och hälsa, Kemi, Moderna språk, Modersmål

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Sörmland, Västra Götalandsregionen, Region Uppsala

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.