Sigillworkshop

Region Stockholm

Målsättning

Eleverna får insikt i hur de kan använda ord och bokstäver till att göra ett eget, personligt sigill. Sigillet är baserat på en gammal kunskap om hur man kan få sin önskan uppfylld genom att förvandla en skriven mening till en magisk bild. Målsättningen är att stärka elevens tro på sig själv, att det faktiskt går att få sina önskningar uppfyllda. Workshopen ger även insikt om symbolers starka betydelse; att bilden står i förbindelse med språket och det skrivna ordet.

Beskrivning

Att skapa sitt eget sigill är en gammal teknik för att skapa spännande, magiska bilder med vars hjälp man kan få en önskan uppfylld. Vi ser sigill överallt i samhället utan att tänka på dess ursprungliga betydelse. De kan finnas på sedlar, mynt, portar, initialer och logotyper. Alfabetet, som består av symboler, har använts till besvärjelser eller för att uppnå något när det först utformades. De ämnen som berörs är främst bild och slöjd, men också svenska och historia.

Tillvägagångssätt

Ett sigill skapas genom att först och främst formulera och skriva ner en personlig önskan. Upprepade bokstäver tas därefter bort och hela meningen skrivs ihop. Utifrån de bokstäver som bli kvar skapas en bild. Eleven tar med sig bilden hem, ser på den en stund och glömmer sedan kanske bort den. Men bilden finns kvar i det undermedvetna och börjar verka där så att önskningen uppfylls. I en mer avancerad metod utgår vi ifrån gamla alfabet som t.ex runor, hieroglyfer eller det feniciska alfabetet. Eleven gör då på samma sätt, men översätter svenskan till något av de gamla språken och gör sedan en bild av det. Ytterligare ett steg är att tillverka en stämpel. Motivet spegelvänds och skärs ut på en rund bit linoleumplatta eller softcutplatta. Allt som ska vara vitt, dvs utan färg, ska skäras bort. Den runda plattan klistras fast på en träskaft och färgen stryks på innan stämpling.

Lokalbehov

Det behövs en lokal med bord och stolar. Till arbetsmaterialet används: vitt och svart papper, blyertspennor, färgpennor, penslar, linjaler, saxar, linoleumplattor eller softcutplattor, linoleumknivar, tryckfärg, trälim och träskaft.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Det kan vara bra med en fördjupning i gamla alfabet och dess ursprungliga symboliska betydelse. Jag kan även genomföra kursen på ett enklare sätt digitalt via teams eller zoom. Om möjlighet finns så kan jag även vistas utomhus med eleverna, Viss förberedelse behövs då med att installera bord, stolar och material på en lämplig plats.

Konstnär
Charlotte Åberg
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstkarta kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Slöjd, Svenska, Historia
Period
01 januari, 2021 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris (ordinarie)
8450 kr exkl moms
Pris med kulanpremie*
4225 kr exkl moms
*Observera att kulanpremie endast gäller för skolor i Stockholms kommun.
Boka aktivitet