Skapa ett magiskt sigill

Vi låter tecknen tala och skapar egna sigill som uttrycker våra önskningar.

Vi låter tecknen tala och skapar egna sigill som uttrycker våra önskningar.

Beskrivning

Kan man förvandla en skriven mening till en magisk bild? Kan ett sigill få våra önskningar att gå i uppfyllelse? Att skapa egna sigill är en gammal teknik för att med spännande, magiska bilder få sina önskningar att besannas. Sigill finns överallt i samhället utan att vi tänker på det: på sedlar, mynt, portar, i initialer och i reklam med företagslogotyper. I Sigillworkshop får eleverna skapa egna sigill efter sina önskningar, beroende på åldern kan vi även arbeta med bland annat runor och hieroglyfer. Genom att utgå från ord och plocka bort bokstäverna en efter en bildar vi symboler som eleverna får ta med sig hem.

Målsättning

Eleverna får insikt i hur de kan använda ord och bokstäver till att göra ett eget, personligt sigill. Målsättningen är att stärka elevens tro på sig själv, att det faktiskt går att få sina önskningar uppfyllda. Workshopen ger även insikt om symbolers starka betydelse, att bilden står i förbindelse med språket och det skrivna ordet. De ämnen som berörs är främst bild och slöjd, men också svenska och historia.

Tillvägagångssätt

- Introduktion av uppgiften. Genomgång av hur sigill har sett ut historiskt och hur de har använts i tidigare sammanhang.
- Praktiskt arbete där eleverna gör sina egna sigill. Vi utgår från gamla alfabet som runor, hieroglyfer eller feniciska alfabet. Först formulerar och skriver eleverna ned en personlig önskan. Sedan tar de bort alla bokstäver som upprepas och skriver ihop meningen. Därefter skapar de en bild utifrån de bokstäver som finns kvar. Bilden är det färdiga sigillet.
- Visning av exempel. Vi tittar på alla sigill och har en avslutande sammanfattning och diskussion.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med bord och stolar.

Särskilt för detta projekt

- Till arbetsmaterialet används vitt och svart papper, blyertspennor, färgpennor, penslar, linjaler, saxar.
- Det kan vara bra med en fördjupning i gamla alfabet och dess ursprungliga symboliska betydelse i anslutning till mitt besök.
- Jag kan även genomföra kursen på ett digitalt via teams eller zoom.

Charlotte Åberg

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstkarta kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration, Hantverk

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Slöjd, Svenska, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.