PROJEKT

Självbiografiska berättelser i serieform

I det här konstprojektet ritar vi självbiografiska serier för att reflektera inåt och utåt och uppmärksamma det vi har omkring oss.

Beskrivning

Vad finns det för små glädjeämnen, bekymmer, tankar och känslor under en vanlig dag i livet? Hur berättar man om sig själv i text och bild? I det här konstprojektet ritar vi självbiografiska serier för att reflektera inåt och utåt och uppmärksamma det vi har omkring oss.

Målsättning

Med utgångspunkt i deltagarnas egna upplevelser får de grundkunskaper i att rita serier. I det här konstprojektet ligger inte fokus på att hitta på spännande superhjälteserier, utan att uppmärksamma sig själv och det som finns i ens vardag och förvandla det till en serie. Många unga brottas med problem i hemmiljön, nedstämdhet och oro som påverkar välbefinnandet och ens förmåga att ta sig an vardagen. I min seriebok Nikki tar jag till exempel upp teman som kroppsnormer och vikthets, där man får följa hur huvudpersonen mår när andra kommenterar hennes kropp och vikt.

Serieteckningen blir här en metod för hur man kan bearbeta - och få översikt över sina tankar och känslor. Med text och bild kan vi uttrycka både det som kan vara svårt att prata om och det lustfyllda som vi gärna vill dela med oss av till världen.

Konstprojektet diskuterar vad som är självbiografiskt och vad som är fiktion och var gränsen däremellan kan gå. Hur självutlämnande vill man vara i serietecknandet? Vilket ansvar har man för andra personer som också är med i serien? Deltagarna får lära sig hur bild och text tillsammans kan skapa en helhet i en serie, att de inte alltid måste berätta samma sak utan ska komplettera varandra.

Tillvägagångssätt

Jag börjar med att hålla en presentation om mitt konstnärskap och varför jag älskar serier. Jag visar min seriebok Nikki och läser - och visar ett utdrag ur den. Därefter visar jag ett digitalt bildspel med exempel på olika sorters självbiografiska serier. Serierna jag visar har olika visuella stilar för att visa deltagarna att serier kan se ut på många olika sätt. Jag går även igenom läsordning, pratbubblor, känslouttryck, olika slags utsnitt med mera.

Sedan har vi en interaktiv genomgång där deltagarna kommer fram och ritar ansiktsuttryck och pratbubblor på en tavla eller blädderblock, för att bli varma i kläderna.

Sedan får deltagarna göra en rolig uppvärmningsuppgift. De rita av varandra, först utan att titta och sedan med fel hand. Övningen, som flera säkert gjort tidigare, är till för att kunna värma upp handen och hjärnan och släppa på nervositeten.

Deltagarna börjar sedan individuellt att skapa sig själva som karaktärer. De skissar fram sin karaktär och skriver ned vad karaktären tycker om, inte tycker om, var den bor och så vidare.

Jag berättar vilka komponenter man behöver när man ska skapa en berättelse: en huvudkaraktär med en vilja, ett hinder och en lösning.

Idéprocessen börjar! Kanske har det redan börjat gro ett litet frö till vad man vill att man vill lyfta fram från ens vardag och omvandla till serieform. Vi brainstormar idéer tillsammans som jag skriver upp på tavlan som alla får plocka från. Det kan vara allt från “Min morgon” till “När jag var ny i skolan”. Alla får skapa en serie på en sida om 6 serierutor, med hjälp av papper, blyerts, fineliners och färgpennor.

Vi avslutar med att sätta upp serierna på en vägg så att deltagarna kan läsa varandras serier.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med projektor och whiteboard eller blädderblock att skriva och rita på. Eventuell materialkostnad utöver de material som redan finns på skolan diskuteras innan tillfället äger rum.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema