Skakisar

Är det en fågel? En maskin? Nej, det är en skakis! Vi bygger elektriska djur som rör sig av återvinningsmaterial och skapar helt nya arter.

Är det en fågel? En maskin? Nej, det är en skakis! Vi bygger elektriska djur som rör sig av återvinningsmaterial och skapar helt nya arter.

Beskrivning

När något rör sig känns det alltid lite magiskt – tingen förvandlas till något nytt och levande. I Skakisar får eleverna skapa en varelse som rör sig, en helt ny typ av djur som behöver ett namn. En ”skakis” kanske liknar en fågel, men är det en ormvråk eller en banansmyg? Jag berättar om fåglarnas olika artnamn och ber eleverna att skapa en ny art med namn som beskriver just deras skapelser. Var bor de, och vad äter de? Är skakisen ett husdjur som går i koppel eller får den springa fritt? Konst som arbetar med rörelse kallas kinetisk, och det kan vara föremål som drivs av vindkraft, muskelkraft eller elektricitet. Workshopen blir en konstnärlig process där vi ser på rörelsen och ger den ett uttryck. Vi kommer även in på ”makerkultur”, och hur mycket det finns att upptäcka när man gläntar på dörren till uppfinningsvärlden.

Målsättning

Målet är att eleverna ska bygga något som rör sig och sedan skapa en personlighet till den rörelsen. De lär sig om hur en elektrisk krets fungerar och får kunskap om hur man bygger balanserade och hållfasta konstruktioner. Fantasin ska vara både medskapare och meningsskapare. På så vis vill Skakisar också låta eleverna upptäcka vikten av att knyta kunskap till det igenkännbara.

Tillvägagångssätt

Kort genomgång där jag berättar om hur man gör en skakis, därefter får eleverna göra egna.

Årskurs F-1 skapar sina skakisar av borstar, som är lite enklare då de inte behöver balanseras för ben.

Årskurs 2-3 bygger skakisar från grunden av återbruksmaterial som samlats in. De får konstruera en kropp med ben, huvud, svans osv.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med tillgång till el, gärna flera eluttag.

Särskilt för detta projekt

- Skolan ombeds att samla in mjölkkartonger och andra förpackningar som går att använda som byggmaterial.
- Jag tar med allt elmaterial vi behöver, samt borstar för åk F-1 att bygga på.

Kajsa G Sjölén

Årskurs

Åk 1-3

Typ av aktivitet

Konstkarta kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Teknik och Elektronik, Modellbygge, Illustration

Tema

,

Relaterade skolämnen

Teknik, Fysik, Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Uppsala, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.