Skakisar

Region Uppsala

Video


Målsättning

Målet är att eleverna bygger något som rör sig och sedan skapar en personlighet till den rörelsen. De får addera rörelse till sin uttrycksarsenal. De får insikt i hur en elektrisk krets fungerar. De får också kunskap i att bygga konstruktioner med krav på balans och hållfasthet. Allt med fokus på att låta fantasin vara medskapare och meningsskapare. Kanske upptäcker de också vikten av att kunna knyta kunskapen till något igenkännbart.

Beskrivning

Kinetisk konst betyder konst som arbetar med rörelse. Det kan vara föremål som drivs av vindkraft, muskelkraft eller elektricitet. När något rör sig känns det alltid lite magiskt och tingen blir förvandlade till något nytt ungefär som en robot men jag har valt att inte kalla det här projektet för ”robotar” eftersom fokus ligger på är att vi ska skapa varelser. Det blir till en konstnärlig process där vi ser på rörelsen och ger den ett uttryck.
Vi kommer att skapa något som aldrig funnits förut, en ny art av djur som behöver egennamn. ”Skakisar” är som fåglar men blir det en Ormvråk eller en Banansmyg?
Jag drar paralleller till fåglarnas olika namn och ber eleverna att skapa en ny art med nya namn som beskriver just dem. Kanske får vi storhetsvansinne och bygger hus och bestämmer vad varelserna äter. Är skakisen ett husdjur som går i koppel eller får den springa fritt?
Vi kommer såklart in på så kallad "makerkultur" och vad mycket det finns att upptäcka när man gläntar på dörren till uppfinningsvärlden.

Tillvägagångssätt

Vi kommer prova på att jobba som konstnärer när de är i uppfinnarfasen, och uppfinna nya sorters djur som rör sig, med samlingsnamnet Skakisar. Ungefär som att fåglar är fåglar men kan se väldigt olika ut.
Vi kommer att börja med en kort genomgång då jag visar och berättar hur man gör. Sedan får alla barn göra egna Skakisar. Åk F-1 kommer att få göra Skakisar av borstar, så de slipper besväret med ben och balans.
Åk 2 och 3 kommer att få bygga robotar från grunden av återbruksmaterialet som samlats in och alltså konstruera kropp med ben, huvud, svan och så vidare.
Det är viktigt att minst en lärare är med för att det ska finnas kompetens kvar på skolan ifall något barn inte hinner göra klart, eller om något skulle behöva repareras men också för att vi kommer att behöva fler hjälpande händer!
Jag tar med allt elmaterial vi behöver, samt borstar för åk F-1 att bygga på.

Lokalbehov

Klassrum med tillgång till el. Gärna fler uttag.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Skolan ombeds att samla in mjölkkartonger och andra förpackningar som går att använda som byggmaterial.

Konstnär
Kajsa G Sjölén
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 1-3
Typ av aktivitet
Konstkarta kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Teknik, Fysik, Bild
Period
01 september, 2021 - 15 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet