Skapa ett doftverk

Region Stockholm

Målsättning

Målet med detta skoluppdrag är att ge eleverna fördjupade kunskaper inom luktsinnets funktion. Eleverna får lära sig att artikulera tankar och känslor som uppstår vid olika doftintryck. Det bidrar till att få nya infallsvinklar i hur en kan uttrycka sig och för språkutveckling.

Efter avslutat skoluppdrag ska eleverna:
Känna till dofternas och parfymernas historia och hur de relaterar till samhällets historia och utveckling.
Kunna beskriva doftintryck i tal och skrift.
Känna till metoder i hur en självständigt kan skapa skolarbeten och kreativa projekt som involverar doft.

Beskrivning

Tema: Kommunikation, Storytelling, Ordformulering, Samarbete, Idégenerering, Samhällsfrågor, Individuell utveckling, Perspektiv, Kreativitet

Doft berör oss på djupet eftersom vårt minnescentrum är sammanlänkat till vårt doftorgan. Vårt luktsinne samverkar givetvis med våra sinnen hörsel, syn, känsel och smak, och kan av den anledningen vara ett oerhört kraftfullt verktyg om det används på rätt sätt. Mina skoluppdrag syftar främst till att erbjuda kunskaper om hur elever kan använda sig av doft som verktyg i skolan, för att skapa minnesvärda skolarbeten och egna kreativa projekt och verk.

En parfymör är den ultimata kombinationen av en kemist och en konstnär vilket gör att detta skoluppdrag passar in i bild & form såväl som i samhällsorienterade ämnen och språk, men även knyter an till de naturvetenskapliga ämnena.

Tillvägagångssätt

3 x 180 minuters skoluppdrag

Tillfälle 1:

Introduktion till luktsinnet med fördjupade kunskaper.
Doftsession med skriv- och taluppgift som lär oss om hur vi kan artikulera olika doftintryck.
Introduktion till uppgiften "Skapa ett doftverk".

Tillfälle 2:

Sammanfattning av luktsinnet.
Associationsuppgift med doft och fysiska material (se Bra att tänka på/förberedelser/material).
Eleverna arbetar i par med att ta fram sina doftverk.
Vägledning och frågor tillgängliga att besvaras.

Tillfälle 3:

Eleverna färdigställer sina doftverk, som sedan presenteras.
Vägledning och frågor tillgängliga att besvaras.

Lokalbehov

Klassrum med bord och stolar.
Tillgång till fönster att öppna för att vädra klassrummet.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Penna, papper, färgpennor, tygstycken, pärlor, stenar, sax, tejp, lim och annat hobbymaterial behövs för detta skoluppdrag.
Förbered gärna handsprit.

Konstnär
Elise Mattisson
Konstnärscentrum
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form, Slöjd/Hantverk/Design
Skolämne
Svenska, Samhällskunskap, Historia, Teknik, Bild, Slöjd, Kemi, Hem- och konsumentkunskap, Geografi, Engelska, Biologi
Period
01 september - 31 december, 2020
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)
Prissättning
23200 kr exl. moms
21750 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet