Skapa installation från A till Ö

Kan man göra konst av sin tandborste? Ja! Vi lär oss om installationer och skapar egna modeller tillsammans.

Kan man göra konst av sin tandborste? Ja! Vi lär oss om installationer och skapar egna modeller tillsammans.

Beskrivning

Vad tänker du när du ser hundratals sockerbitar placerade i ett rum, en hög med sopor mitt i ett museum eller träbitar sammansatta till en enorm massa på gatan? I projektet Skapa installation från A till Ö utforskar vi en tillsammans en speciell konstform som man kan skapa med olika material och objekt: installation!
En installation kan fylla ett helt rum eller bara ett litet hörn, och man kan använda nästan vad som helst för att skapa en installation – något man har hittat på gatan eller ett vardagsobjekt man använder hela tiden, som en kopp eller en tandborste. Under workshopen lär vi oss vad installation är och hur man kan se och förstå andra konstnärers installationer. Vi utgår från elevernas vardagsrutiner för att tillsammans bygga modeller till en installation.

Målsättning

Eleverna får tillgång till nya möjligheter att arbeta med vardagliga objekt för att skapa konst. De får pröva på att arbeta i både tvådimensionella och tredimensionella format, och att arbeta i grupp med att gemensamt skapa ett konstverk. Genom att dels skapa egna installationer, dels få se på och försöka förstå andra konstnärers installationer, utvecklas också elevernas förmåga att se och tänka på konst.

Tillvägagångssätt

Introduktion: Jag berättar om installation som konstform och visar exempel från såväl mitt som andras konstnärskap via presentation på projektor.

Eleverna presenterar varsitt vardagsobjekt som de tagit med sig. De ritar av sina objekt upprepade gånger på stora papper.

Eleverna delas sedan in i grupper där de får klippa ut ritningar och sätta samman till ett kollage, där varje grupp på så vis skapar en gemensam skiss till en installation med de valda objekten.

Utifrån skissen av de installationer vi planerat tillsammans bygger vi storskaliga modeller i gips, kartong med mera.

På slutet visar vi vad vi har gjort för varandra och diskuterar samt ger verket ett namn och en beskrivning.

Lokalbehov och teknik

Bild- och formsal eller klassrum med bord och stolar där det finns plats att sitta och skapa utspritt. Eleverna kan arbeta på bord eller på golvet. Projektor för att visa bilder behövs till workshopens introduktion.

Särskilt för detta projekt

Inför workshopen behöver läraren ha förberett eleverna på att ta med sig något vardagligt föremål, något som eleverna inte tycker om, som de kan utgå från i installationen. Det kan vara vad som helst: en tandborste, en kopp, eller en idé. Annat material som behövs är stora vita papper (A3 eller större), pennor och färgpennor, lim och tejp, saxar, samt skålar att ha vatten i för att arbeta med gipsremsor.

Sahar Alkhateeb

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Installation, Grupprocess, Kollage

Tema

Du i världen, Seende och sinnen

Relaterade skolämnen

Slöjd, Samhällskunskap, Engelska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne, Region Örebro län, Region Dalarna, Region Norrbotten

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.