PROJEKT

Skapa installation från A till Ö

Vi lär oss om installationer och skapar egna modeller tillsammans.

Beskrivning

Kan man göra konst av sin tandborste? Ja! Vi lär oss om installationer och skapar egna modeller tillsammans.

Vad tänker du när du ser hundratals sockerbitar placerade i ett rum, en hög med sopor mitt i ett museum eller träbitar sammansatta till en enorm massa på gatan? I projektet Skapa installation från A till Ö utforskar vi en tillsammans en speciell konstform som man kan skapa med olika material och objekt: installation!

En installation kan fylla ett helt rum eller bara ett litet hörn, och man kan använda nästan vad som helst för att skapa en installation – något man har hittat på gatan eller ett vardagsobjekt man använder hela tiden, som en kopp eller en tandborste. Under workshopen lär vi oss vad installation är och hur man kan se och förstå andra konstnärers installationer. Vi utgår från elevernas vardagsrutiner för att tillsammans bygga modeller till en installation.

Målsättning

Eleverna får tillgång till nya möjligheter att arbeta med vardagliga objekt för att skapa konst. De får pröva på att arbeta i både tvådimensionella och tredimensionella format, och att arbeta i grupp med att gemensamt skapa ett konstverk. Genom att dels skapa egna installationer, dels få se på och försöka förstå andra konstnärers installationer, utvecklas också elevernas förmåga att se och tänka på konst.

Tillvägagångssätt

Introduktion: Jag berättar om installation som konstform och visar exempel från såväl mitt som andras konstnärskap via presentation på projektor.

Eleverna presenterar varsitt vardagsobjekt som de tagit med sig. De ritar av sina objekt upprepade gånger på stora papper.

Eleverna delas sedan in i grupper där de får klippa ut ritningar och sätta samman till ett kollage, där varje grupp på så vis skapar en gemensam skiss till en installation med de valda objekten.

Utifrån skissen av de installationer vi planerat tillsammans bygger vi storskaliga modeller i gips, kartong med mera.

På slutet visar vi vad vi har gjort för varandra och diskuterar samt ger verket ett namn och en beskrivning.

Lokalbehov och teknik

Bild- och formsal eller klassrum med bord och stolar där det finns plats att sitta och skapa utspritt. Eleverna kan arbeta på bord eller på golvet. Projektor för att visa bilder behövs till workshopens introduktion.

Särskilt för detta projekt

Inför workshopen behöver läraren ha förberett eleverna på att ta med sig något vardagligt föremål, något som eleverna inte tycker om, som de kan utgå från i installationen. Det kan vara vad som helst: en tandborste, en kopp, eller en idé. Annat material som behövs är stora vita papper (A3 eller större), pennor och färgpennor, lim och tejp, saxar, samt skålar att ha vatten i för att arbeta med gipsremsor.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema