Skapa ljusskulpturen Multilampa tillsammans med egen återvinning

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen

Video


https://1drv.ms/v/s!Ajm8P63c1fWGhKdhkdIL7F6Hk3n1bg?e=CuMv0B

Målsättning

Eleverna ges erfarenhet att jobba mot ett gemensamt konstnärligt mål. Dessa ljusskulpturer har en tendens att bli både unika och estetiskt tilltalande. Detta ger en känsla av stolthet och stärkt självkänsla i förmåga att skapa konst. Eleverna kommer under projektet ta med sig en erfarenhet att arbeta både konceptuellt och praktiskt skapande i grupp. Samtidigt som det ges utrymme för träna det individuella skapandet i förhållande till ett tema samt att berätta om detta.

De kommer även få en ökad materialkännedom, lära sig skilja ut olika plaster för att hitta den vi ska använda och genom att själva stå för tillverkningen av byggstenarna till skulpturen få en insikt i en industriell process (här i miniformat) som i detta fall används för ett konstnärligt syfte, så de tar då med en känsla av att egen tillverkning kan vara ganska enkel.

Eleverna kommer utveckla sitt geometriska/matematiska tänkande. Tänk gärna att temat/konceptet kan kopplas/fördjupas i andra skolämnen.

Beskrivning

Projektet har ett tydligt ramverk som skräddarsys efter era förutsättningar och kommer resultera i unik vacker ljusskulptur ni sedan kan beskåda i många år på en plats vi finner lämplig tillsammans.

I detta projekt fångar vi upp några stora idéer. Storverk åstadkoms när många människor jobbar mot ett gemensamt mål. Vi kommer rent praktiskt återvinna plast. Den enskilda människans skapande görs synlig och berikar helheten.

Vi ska skapa ljusskulptur tillsammans. Projektets titel syftar på projektets många sidor. Det kommer lysa, alla kommer att vara med och allas bidrag kommer stärka helheten i ett format där allas unika uttryck kommer fram. Vi kommer att utveckla och formulera ett unikt koncept, måla med utgångspunkt utifrån detta, eleverna utmanas att sätta ord på sin tolkning av temat/konceptet och sen tillverkar vi byggstenar av våra målningar genom att hacka upp dessa genom en stans och bygger slutligen ljusskulptur utifrån dessa.

Ni kommer lära er känna igen en av de vanligaste plasterna som vanligen bör hamna i plaståtervinningen, här införlivar vi använd plast i materialet vi ska jobba med på ett sätt som berikar resultatet! Det insamlade materialet hjälper till att skapa ett djup, en historia i ljusskulpturen med visuella effekter.

Detta konstverk skapas i mötet mellan en utvecklad process samt ett förfinat material och alla deltagares skapande och individuella uttryck. När vår gemensamma insats strålar samman, kopplas ihop, skapar vi denna ljusskulptur

Projektets ramverk har formats så att det ska vara lätt att delta, en låg tröskel att vara med och skapa, samtidigt som detta inte sätter hinder för dem som kastar sig in i det med stor erfarenhet av skapande arbete.

Projektet kan begränsas och kortas ned och då omfatta två eller ett tillfälle och samtidig behålla flera kvaliteter. Jag har en presentation här på Konstdepartementet för en dag också. Vid två tillfällen kan vi fortfarande använd vattenfärg, vilket inte är möjligt vid ett tillfälle pga. torkningstiden, kontakta mig gärna för att tillsammans hitta det format som passar er.

Tillvägagångssätt

Eleverna introduceras med uppgift att samla in råmaterialet (bl.a från använda matförpackningar).

Vi maler den samlade plasten i en kvarn. Jag berättar om projektets moment och eleverna får bekanta sig med materialet de ska bygga skulpturen av genom att bygga småskulpturer.

Vi tittar på den tänkta platsen och pratar om platsens utmaningar och möjligheter. Vi skapar ett tema, ett koncept för skulpturprojektet.

Jag tar med den malda plasten och återkommer nästa gång med ett nytt starkt och vackert material tillverkat av insamlade plasten i kombination med papper.

Vi målar med utgångspunkt i tematiken/konceptet på materialet. Målningarna dokumenteras och eleverna får berätta om sina verk.

Vid nästa tillfälle kör eleverna målningarna genom en handvevad stans som skär dem till kopplingsbara trianglar. Därefter bygger vi skulptur av alla dessa trianglar skapade av målningarna där varje persons bidrag stärker helheten.

Skulpturen hängs upp med ett antal lampsladdar och beskådas.

Lokalbehov

Ljusskulpturen vi bygger bör få en plats där den kan beskådas av eleverna. Det kan vara i en korridor, i entré, cafeteria, ett trapphus, matsal eller liknande.

Det är kul att måla vid stafflin som vi gör vid andra besöket, men det fungerar vid bord/bänkar också.

Vid tredje besöket när vi skapar själva skulpturen är det toppen att ha en flyttbar ställning att hänga den i. Exempelvis en höjdhoppställning, eller klädställning. men det går ofta att lösa från taket eller på annat sätt också.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Projektet sker hos er. En materialkostnad å 1500kr tillkommer.

Ni ordnar med säckar/bingar för den plast som eleverna samlar in inför vår fösta träff.

Det är bra med minst en vecka mellan första och andra och minst två dagar mellan andra och tredje träffen.

Det går bra att boka denna aktivitet för flera klasser i serie och bygga en ännu större skulptur tillsammans alt. flera mindre (I Göteborgsområdet skapande vi med 1000 mellanstadiebarn en skulptur i form av en 17 meter hög pyramid).

Konstnär
Jakob Uhlin
Konstnärscentrum Mitt
Årskurs
Förskola, Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Historia, Matematik, Samhällskunskap, Svenska, Teknik
Period
13 januari, 2021 - 01 januari, 2023
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
25450 kr exkl moms
24000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet