PROJEKT

Flerdagarsworkshop: Vi bygger en Multilampa

Multilamporna Joden-Kartor Bär och svampar samt Himmel

Måla, stansa och bygg – vi skapar en unik och vacker lampskulptur tillsammans!

Beskrivning

När många jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål kan vi åstadkomma storverk! I projektet Multilampa bygger vi en unik och vacker lampskulptur där varje person bidrar med en liten del som sedan sätts samman till en helhet.

Utifrån ett på förhand bestämt tema eller koncept – till exempel De fyra elementen, Havet eller Tillit – skapar vi vår skulptur med målarfärg och återvunnen plast från använda förpackningar. Om temat är Havet kanske någon gör ett fiskstim, något gör en jättevåg, och en tredje gör en abstrakt form som symboliserar havet. Genom att använda material med en historia, så som återvunnen plast, får lampskulpturen djup och visuella effekter. Vi utforskar vårt eget uttryck och skapande samtidigt som vi arbetar mot ett gemensamt skulpturalt mål.

Projektet har ett tydligt ramverk som skräddarsys efter skolans förutsättningar och som resulterar i en vacker lampskulptur som hängs upp på en plats vi bestämmer gemensamt. Där får den gärna hänga permanent, som minne av det som skapats tillsammans, och som utsmyckning av skolans lokaler.

Målsättning

Eleverna får i Multilampa erfarenhet av att jobba mot ett gemensamt konstnärligt mål. Tanken är att det ska vara lätt att deltaga med låg tröskel att vara med och skapa, samtidigt som de elever som har större erfarenhet av skapande hittar utmaning och stimulans. Deltagarna får träna sitt individuella skapande genom att tillverka byggstenar, och får på samma gång övning i geometriskt och matematiskt tänkande. Resultatet är en vacker och unik lampskulptur som kan ge en känsla av stolthet och stärkt självkänsla i att skapa något konstnärligt tillsammans.

Tillvägagångssätt

Koncept/tema kan bestämmas i förväg i en dialog med konstnären och skolans pedagoger som gärna får bjuda in eleverna i processen. Projektets koncept kan tas fram som det primära syftet under första träffen. Konceptet kan vara unikt framtaget för projektet eller integreras om en del i undervisningen, ett tema ni redan jobbar med eller ett kunskapsområde som historia, svenska eller teknik.

Till första tillfället tar ni med insamlad plast, (från exempelvis använda matförpackningar), vi bekantar oss med materialet och processens möjligheter och pratar om vad vi kommer att göra under projektets gång. Vi tar fram eller fördjupar oss i tematiken eller konceptet.

Vid det andra tillfället får eleverna enligt framtaget koncept måla, färga eller bearbeta det specialmaterial som jag tar med till workshopen tillverkat av den insamlade plasten. Under tiden dokumenteras målningarna för att ge eleverna möjlighet att i efterhand berätta om det skapade materialet.

Vid det tredje tillfället bearbetar eleverna materialet vidare med en handvevad stansmaskin som skär upp det till trianglar som går att koppla ihop med varandra. Vi bygger själva skulpturen med trianglarna/byggstenarna så att varje persons bidrag adderar och stärker helheten.

Skulpturen hängs upp och kan beskådas.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med bord och stolar behövs för det första tillfället. Vid andra tillfället kan det kryddas med stafflier. Vid tredje tillfället behövs en större golvyta för att bygga skulpturen. Det behövs också ett par bord som kan fungera som arbetsyta när vi stansar ut trianglarna. Vid byggandet av skulpturen kan det vara bra med en ställning att hänga den i, till exempel en höjdhoppsställning eller en större klädställning. Om det inte är möjligt kan vi ofta hitta sätt att hänga skulpturen från taket.

Särskilt för detta projekt

Det bör gå minst en vecka mellan det första och andra tillfället, lite beroende av omfattning, för att omsätta insamlade plasten till nytt material, och, om färg ska hinna torka, minst en dag mellan det andra och tredje tillfället. Projektet bokas med fördel för flera klasser och då är det toppen om det kan ges ett projektrum där maskiner och material kan riggas upp så detta inte behöver flyttas runt mellan klasserna. Då dessa projekt brukar kunna generera fantastiska verk hängs dessa gärna någonstans med generös takhöjd för att kunna beskådas av eleverna – en korridor, entré, kafé, trapphus, matsal eller liknande.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema