Flerdagarsworkshop: Vi bygger en Multilampa

Måla, stansa och bygg – vi skapar en unik och vacker lampskulptur tillsammans!

Måla, stansa och bygg – vi skapar en unik och vacker lampskulptur tillsammans!

Beskrivning

När många jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål kan vi åstadkomma storverk! I projektet Multilampa bygger vi en unik och vacker lampskulptur där varje person bidrar med en liten del som sedan sätts samman till en helhet.

Utifrån ett på förhand bestämt tema eller koncept – till exempel De fyra elementen, Havet eller Tillit – skapar vi vår skulptur med målarfärg och återvunnen plast från använda förpackningar. Om temat är Havet kanske någon gör ett fiskstim, något gör en jättevåg, och en tredje gör en abstrakt form som symboliserar havet. Genom att använda material med en historia, så som återvunnen plast, får lampskulpturen djup och visuella effekter. Vi utforskar vårt eget uttryck och skapande samtidigt som vi arbetar mot ett gemensamt skulpturalt mål.

Projektet har ett tydligt ramverk som skräddarsys efter skolans förutsättningar och som resulterar i en vacker lampskulptur som hängs upp på en plats vi bestämmer gemensamt. Där får den gärna hänga permanent, som minne av det som skapats tillsammans, och som utsmyckning av skolans lokaler.

Målsättning

Eleverna får i Multilampa erfarenhet av att jobba mot ett gemensamt konstnärligt mål. Tanken är att det ska vara lätt att deltaga med låg tröskel att vara med och skapa, samtidigt som de elever som har större erfarenhet av skapande hittar utmaning och stimulans. Deltagarna får träna sitt individuella skapande genom att tillverka byggstenar, och får på samma gång övning i geometriskt och matematiskt tänkande. Resultatet är en vacker och unik lampskulptur som kan ge en känsla av stolthet och stärkt självkänsla i att skapa något konstnärligt tillsammans.

Tillvägagångssätt

Koncept/tema kan bestämmas i förväg i en dialog med konstnären och skolans pedagoger som gärna får bjuda in eleverna i processen. Projektets koncept kan tas fram som det primära syftet under första träffen. Konceptet kan vara unikt framtaget för projektet eller integreras om en del i undervisningen, ett tema ni redan jobbar med eller ett kunskapsområde som historia, svenska eller teknik.

Till första tillfället tar ni med insamlad plast, (från exempelvis använda matförpackningar), vi bekantar oss med materialet och processens möjligheter och pratar om vad vi kommer att göra under projektets gång. Vi tar fram eller fördjupar oss i tematiken eller konceptet.

Vid det andra tillfället får eleverna enligt framtaget koncept måla, färga eller bearbeta det specialmaterial som jag tar med till workshopen tillverkat av den insamlade plasten. Under tiden dokumenteras målningarna för att ge eleverna möjlighet att i efterhand berätta om det skapade materialet.

Vid det tredje tillfället bearbetar eleverna materialet vidare med en handvevad stansmaskin som skär upp det till trianglar som går att koppla ihop med varandra. Vi bygger själva skulpturen med trianglarna/byggstenarna så att varje persons bidrag adderar och stärker helheten.

Skulpturen hängs upp och kan beskådas.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med bord och stolar behövs för det första tillfället. Vid andra tillfället kan det kryddas med stafflier. Vid tredje tillfället behövs en större golvyta för att bygga skulpturen. Det behövs också ett par bord som kan fungera som arbetsyta när vi stansar ut trianglarna. Vid byggandet av skulpturen kan det vara bra med en ställning att hänga den i, till exempel en höjdhoppsställning eller en större klädställning. Om det inte är möjligt kan vi ofta hitta sätt att hänga skulpturen från taket.

Särskilt för detta projekt

Det bör gå minst en vecka mellan det första och andra tillfället, lite beroende av omfattning, för att omsätta insamlade plasten till nytt material, och, om färg ska hinna torka, minst en dag mellan det andra och tredje tillfället. Projektet bokas med fördel för flera klasser och då är det toppen om det kan ges ett projektrum där maskiner och material kan riggas upp så detta inte behöver flyttas runt mellan klasserna. Då dessa projekt brukar kunna generera fantastiska verk hängs dessa gärna någonstans med generös takhöjd för att kunna beskådas av eleverna – en korridor, entré, kafé, trapphus, matsal eller liknande.

Jakob Uhlin

Årskurs

Förskola, Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Skulptur, Grupprocess

Tema

Hållbarhet och återbruk, Fantasi

Relaterade skolämnen

Bild, Historia, Matematik, Samhällskunskap, Svenska, Teknik

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Örebro län, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →