Dofters språk

Region Stockholm

Målsättning

Målet med detta skoluppdrag är att ge eleverna fördjupade kunskaper inom luktsinnets funktion. Eleverna får lära sig att artikulera tankar och känslor som uppstår vid olika doftintryck. Det bidrar till att få nya infallsvinklar i hur en kan uttrycka sig och för språkutveckling.

Efter avslutat skoluppdrag ska eleverna:
Känna till dofternas och parfymernas historia och hur de relaterar till samhällets historia och utveckling.
Känna till existerande klassifikationer för dofter som till exempel blommigt, fruktigt, kryddigt, gourmand, citriskt, akvatiskt och lädrigt.
Med egna ord kunna uttrycka sig i tal och skrift om olika doftintryck.

Beskrivning

Tema: Språkets betydelse, Kommunikation, Storytelling, Ordformulering, Samarbete, Idégenerering, Samhällsfrågor, Perspektiv, Kreativitet

Jag har en bakgrund som industridesigner och arbetar konstnärligt med rumsgestaltningar och verk som alla utgår ifrån att berätta en historia eller förmedla en frågeställning genom doft. En parfymör är den ultimata kombinationen av en kemist och en konstnär vilket gör att detta skoluppdrag passar in i bild & form såväl som i samhällsorienterade ämnen och språk. Skoluppdraget knyter även an till de naturvetenskapliga ämnena.

Doft berör oss på djupet eftersom vårt minnescentrum är sammanlänkat till vårt doftorgan. Vårt luktsinne samverkar givetvis med våra sinnen hörsel, syn, känsel och smak och kan av den anledningen vara ett oerhört kraftfullt verktyg om det används på rätt sätt. Mina skoluppdrag syftar främst till att erbjuda kunskaper om hur elever kan använda sig av doft som verktyg i skolan för att skapa minnesvärda skolarbeten och egna kreativa projekt och verk.

Material som tas med:
Råmaterial med doftextrakt i en låda.
Eteriska oljor.

Tillvägagångssätt

3 timmars skoluppdrag, upplägg:

Timme 1:
20 min - Introduktion till vårt luktsinne samt dofternas och parfymens värld. Lite om parfymtillverkningens historia och doftklassifikationer.

40 min - Gemomgång av medtaget doftmaterial som alla får dofta på.

Timme 2:
30 min - Talövning med utvald doft där vi går igenom olika sätt som vi kan använda oss av för att sätta ord på dofter.

10 min - Varje elev tilldelas en doft och får skriva en text om denna. Beroende på ämne kan detta anpassas till att exempelvis tillverka ett objekt/konstverk inom bild och form eller presentera djur och arter som använder dofter för fortplantning inom biologi.

20 min - Elever påbörjar uppgiften

Timme 3:
20 min - Elever slutför uppgiften.

40 min - Elever presenterar sina arbeten.

Lokalbehov

Klassrum med bord och stolar.
Tillgång till fönster att öppna för att vädra klassrummet.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Penna och papper behövs för detta skoluppdrag.
Förbered gärna handsprit.

Konstnär
Elise Mattisson
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstkarta kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form, Slöjd/Hantverk/Design
Skolämne
Svenska, Samhällskunskap, Engelska, Biologi, Kemi, Bild
Period
01 september, 2020 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
7700 kr exkl moms
6250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet