Skapa med risografi – experimentellt, miljövänligt tryck

Beskrivning

Eleverna arbetar med bild och text analogt i kollageteknik i två lager. Kollagetekniken gör att eleven själv kan rita och skriva, men det går också att klippa i tidningar och använda olika material (t ex växter i från naturen, foton, tyger, ull m m). Elevens två original scannas i risografen som sedan trycker originalen ovanpå varandra i två olika färger. Risofärgen är transparent vilket gör att färgerna blandas och ger oväntade, häftiga resultat. Färgerna är starka och även fluorescerande. Eftersom man inte riktigt har kontroll över resultatet hjälper detta eleverna att skapa med mindre prestationsångest och rädsla för att "gör fel". Risografen trycker i A3-format och det går att trycka affischer, men också göra fanzines (mini-häften) med olika teman. Eleverna kan arbeta var för sig eller i grupp och göra original tillsammans.

Målsättning

Att få barn och unga att våga skapa och lita på sitt eget uttryck. Att använda kollageteknik med risografi (risotryck) som verktyg hjälper elever att skapa med mindre prestationspress och rädsla för att "gör fel". Att ge lärare en möjlighet att jobba med önskade projekt i sina ämnen på en annorlunda sätt med hjälp av elevernas egna idéer i kombination med en miljövänlig tryckteknik. Att använda risografi som ett pedagogiskt verktyg för kunskap enligt skolplanen, men också för att ge skaparglädje.

Tillvägagångssätt

Vi kommunicerar och blir enig med läraren om vilket tema/ämne de önskar att eleverna ska jobba kring. Vi tar fram förslag på ett par infallsvinklar och arbetsgång. Vi jobbar med max 15 elever i taget och under 2-3 timmar arbetar eleverna med sina original med hjälp av sax, lim och olika material. Sedan väljer de färger och vi trycker originalen på risografen. Eventuell vikning och häftning tillkommer om klassen ska göra en större gemensam fanzine. Vi – RisooPrint – tar med oss allt material för att jobba med kollageteknik med klassen. Vi kommer två handledare och en risograf för tryck.

Lokalbehov och teknik

Om din klass finns på en skola i Sunne eller närliggande kommun går det fint att hålla i aktiviteterna i vår lokaler Färg-Labbet. Annars tar vi med oss risografen och kommer till din skola. Lokalen behöver vara på första våningen eller gå att komma till via hiss eller vi behöver lite bärhjälp. Tillgång till el. Stora arbetsbord för eleverna att sitta och arbeta med papper och andra material innan tryck samt ett större bord för avlastning efter tryck.

Särskilt för detta projekt

Antal elever: 10-30 (max 15 per grupp)
Längd: Minimum 3 lektioner per gång, max en vecka, 4 lektioner per dag, för större projekt med flera grupper.

Ta gärna kontakt med oss för att få mera information kring hur vi lägger upp. Vi är flexibla och anpassar efter era önskemål :)

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie, Fritidshem

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Grafik

Tema

Berättande

Relaterade skolämnen

Biologi, Svenska, Bild, Historia, Svenska som andraspråk, Moderna språk, Samhällskunskap, Religionskunskap, Engelska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Värmland, Region Dalarna, Region Örebro län, Västra Götalandsregionen

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Värmland, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.