Skoltidning: skapa en redaktion under tre tillfällen

Beskrivning

Tänk att få göra skoltidning! Få jobba som på en redaktion. I olika work-shops provar eleverna på journalistiska metoder och redaktionella inslag där text och bild samverkar. Testar olika sätt att kommunicera. Det fina är att tidningen går att beröra i stort sätt alla ämnen som finns i skolan. Det beror på frågan.

Jag är yrkesverksam som grafisk formgivare och illustratör sedan 25 år, med en otalig mängd erfarenhet av journalistiska produktioner i olika redaktioner. Välkommen att se mer på www.evaedberg.se

Målsättning

Skapa en redaktionell miljö. Bli medveten om hur text och bild samverkar, och prova på att kommunicera genom olika perspektiv. Eleverna får uttrycka sig på ett lekfullt och metodiskt sätt, här gynnas såväl yttrandefrihet som respekt, i en miljö med nyfikenhet till sig själv och andra. Vi utgår från läroplanen och förankrar Barnkonventionen. De flesta skolämnen kan beröras och undervisningens innehåll anpassas efter ålder och önskemål.

Tillvägagångssätt

Vi ses under en dag eller vid cirka tre tillfällen. Anpassar work-shops efter ålder och önskemål. Även anpassning sker efter skolans material (exempelvis digitala resurser). Metoderna är många och roliga. Eleverna får insikt om olika vinklar och sätt att utrycka sig i en och samma tidningsprodukt.

Lokalbehov och teknik

Den redaktionella miljön anpassas efter skolan.

Särskilt för detta projekt

Skapandet anpassas efter ålder och möjlighet till olika resurser som skolan har. Välkommen att höra av er: evaedberg2@gmail.com

Eva Edberg

Årskurs

Fritidshem, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Relaterade skolämnen

Bild, Biologi, Matematik, Modersmål, Religionskunskap, Geografi, Svenska, Samhällskunskap, Idrott och hälsa, Teknik, Slöjd

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →