Skoltidning: skapa en redaktion under tre tillfällen

Vi förvandlar klassrummet till en tidningsredaktion och skapar vår egen skoltidning!

Vi förvandlar klassrummet till en tidningsredaktion och skapar vår egen skoltidning!

Beskrivning

Hur går det till när man gör en tidning? Vad ska den innehålla? Vad för slags texter, bilder och layout ska den ha?

I projektet Skapa en skoltidning får eleverna insikt i hur det går till på en tidningsredaktion, och de får genom praktiska och teoretiska övningar upp ögonen för hur text och bild samverkar och kommunicerar ett budskap. Tidningen fungerar som en form vars innehåll lätt kan anpassas efter skolämnen och teman som är aktuella för klassen. Den kan handla om miljöfrågor, rymden, samtycke och relationer, internationella relationer eller mat och hälsa – med ett reportage från skolmatsalen, uppsnappat från rasten, fakta-notiser från NO-lektionen eller varför inte en bokrecension?

En redaktion består av flera yrkesroller som samverkar: journalister, redaktörer, layoutare, fotografer, korrekturläsare med flera. Projektet aktualiserar frågor om yttrandefrihet, gruppdynamik och demokratiska processer. Tillvägagångssättet är både experimentellt och metodiskt, och skapar nyfikenhet på både det egna och andras ord- och bildspråk. Eleverna får fundera på vad de tycker är viktigt och hur detta kan kommuniceras.

Målsättning

Eleverna får insikter i hur arbetet ser ut på en tidningsredaktion, samtidigt som de får kunskap om hur text och bild samverkar för att kommunicera ett budskap. De blir medvetna om förhållandet mellan avsändare, budskap och mottagare. De får praktiska och teoretiska verktyg för att uttrycka sig med ord och bild och att fortsätta processen efter projektet, där vi i slutet av dagen kommer att ha samlat ihop material som eleverna kan arbeta vidare med. Vi fokuserar på processen snarare än ett färdigt material.

Jag erbjuder även en kortare workshop, eller som här om man vill fördjupa processen vid flera tillfällen. Vi ramar in projektet efter förberedande samtal.

Jag är yrkesverksam grafisk formgivare och illustratör inom press och media sedan 25 år, är även barn- och ungdomsförfattare och har författarbesök med skapande inslag.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig själv och mitt arbete som illustratör, grafisk formgivare, designer och journalist på tidskrifter som exempelvis Kamratposten. Jag berättar om de olika roller som finns på en tidningsredaktion.

Vi tittar på exempel på hur tidningar kan se ut, pratar om layout som ett slags kollage och tittar på hur man kan kommunicera med rubriksättning, typsnitt och bildval. Vad är en notis, en artikel och ett reportage?

Eleverna delas in i grupper där de får pröva på olika roller på en redaktion, som journalist, fotograf eller illustratör. De får tillsammans pröva på att producera en eller flera delar ur en tidning: planera inför ett reportage, utföra det och bildsätta det, samt se hur en viss layout kan påverka läsbarhet och resultat. Vi fokuserar på processen snarare än att göra en färdig tidning.

Vi avslutar med att gå igenom vad vi har gjort under dagen och vad vi har lärt oss, tittar på materialet vi har skapat eller samlat in, och diskuterar hur arbetet kan fortsätta efter projekttillfället.

Jag erbjuder även en kortare workshop, eller som här om man vill fördjupa processen vid flera tillfällen. Vi ramar in projektet vid förberedande samtal.

Jag är yrkesverksam grafisk formgivare och illustratör inom press och media sedan 25 år, arbetat i flertal redaktioner även i andra roller. Jag är även barn- och ungdomsförfattare och har författarbesök med skapande inslag.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum. Beroende på skolans resurser kan tidningen skapas av olika verktyg – det kan vara digitala verktyg som skrivare, scanners, datorer för att bildsöka och redigera texter i skrivprogram, men man kan också skapa tidningen helt “analogt”.

Särskilt för detta projekt

Vi har förberedande samtal innan för att rama in workshopen efter intresse, behov och ålder. Vi stämmer av vad det finns för resurser för att utföra workshopen osv. Eleverna behöver verktyg för att kunna skriva och bildsätta, digitalt eller analogt. Workshopen sker främst på svenska, och projektet anpassas efter storlek på grupp, ålder och intresse.
Välkommen att kontakta: evaedberg2@gmail.com www.evaedberg.se

Eva Edberg

Årskurs

Fritidshem, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration, Kollage, Grupprocess, Teckning, Idébaserat

Tema

Berättande, Demokrati och samhälle

Relaterade skolämnen

Bild, Biologi, Matematik, Modersmål, Religionskunskap, Geografi, Svenska, Samhällskunskap, Idrott och hälsa, Teknik, Slöjd

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →