Kick off! – Alla bär på en berättelse

Beskrivning

Elevens berättarlust är i fokus. Vi blandar teori, teknik med roliga knep och bra tips från en författares/illustratörs vardag. Exempelvis ser vi tydligt på hur bild och text samverkar. Vi testar redaktionell illustration, bilderboksdynamik, egna karaktärer. Gör massa spännande övningar som sätter fart på skaparglädje och egna berättelser. Kreativt och kul!

Målsättning

”Alla bär på en berättelse” är ett populärt tema oavsett ålder. Genom estetiska lärprocesser får eleverna tillfälle att utforska och utrycka sig såväl enskilt som i grupp och ofta kommer insikt och förståelse för sig själv och andra.

Tillvägagångssätt

Jag erbjuder ett eller flera besök. Vid ett tillfälle blir det som en Kick-off där det är möjligt att fortsätta vidare på egen hand. Vi kan också ses flera gånger för att fördjupa processen tillsammans. Allt anpassas för olika åldrar och önskemål, baseras på Läroplanen och befäster Barnkonventionen. Välkommen att höra av dig om vad just ni önskar: evaedberg2@gmail.com och www.evaedberg.se

Lokalbehov och teknik

Inget speciellt lokalbehov

Särskilt för detta projekt

Välkommen att höra av dig så skräddarsyr vi besöket efter er: evaedberg2@gmail.com
www.evaedberg.se

Eva Edberg

Årskurs

Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6, Fritidshem, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Teckning, Idébaserat, Grupprocess, Kollage, Illustration

Tema

Berättande

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →