Alla bär på en berättelse

Berätta med bilder och släpp loss skaparlusten! Kreativt och kul är ledord när vi lär oss hur en illustratör arbetar med text och bild och skapar våra egna berättelser.

Berätta med bilder och släpp loss skaparlusten! Kreativt och kul är ledord när vi lär oss hur en illustratör arbetar med text och bild och skapar våra egna berättelser.

Beskrivning

Hur ser din berättelse ut? Hur kan man berätta en historia med hjälp av bilder? I projektet Alla bär på en berättelse får eleverna de praktiska och teoretiska verktygen för att uttrycka sig med bilder i samverkan med det skrivna ordet.

Eleverna kan få möjlighet att pröva på olika typer av bildberättande, allt från redaktionell illustration, bilderboksdynamik och skissa egna karaktärer. De får roliga tips och handfasta knep från illustratörens vardag som sätter igång skaparglädjen. Vi tittar på – och vidgar! – begreppet “berättelse”. Kan man skriva en bildberättelse utan ett ord? Hur samverkar en bild med ett visst ord? Eleverna får i projektet skapa sina egna berättelser där fokus ligger på att hitta kreativitet och glädjen i tecknandet snarare än att “rita fint.”

Målsättning

Projektet ska på ett lustfyllt och tillgängligt sätt väcka elevernas skaparlust och ge dem de praktiska och teoretiska verktygen för att uttrycka sig genom bildberättande, såväl enskilt som i grupp. Vi lyfter upp bilder som ytterligare ett språk jämte det verbala och skrivna språket, som eleverna kan använda sig av för att uttrycka sina tankar och känslor. Eleverna får insikt i varför det är viktigt att kunna teckna och skissa, och vid vilka tillfällen illustrationer faktiskt kan berätta mer än det skrivna ordet. De uppmuntras att i en experimentell och rolig miljö hitta sitt eget bildspråk, såväl tematiskt som estetiskt.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig och mitt arbete som författare och illustratör där jag berättar vad som inspirerar mig i mitt konstnärskap.

Vi tittar på exempel på olika slags illustrationer, som kollage, teckning, bildrutor och ritningar, och reflekterar tillsammans över hur bild och text kan samverka.

Vi gör snabba uppvärmningsövningar för att komma igång med vårt skapande och släppa på prestationskraven.

Eleverna får prova på olika berättartekniker där man berättar med bild, och får på så vis undersöka och hitta sitt eget bildspråk.

Avslutningsvis håller vi en mindre utställning i klassrummet där alla får chansen att reflektera över vad vi har varit med om under dagen, vad vi har gjort och vad vi har lärt oss på vägen.

Jag erbjuder även kortare workshop vid ett tillfälle, och det blir mer som en kick-off och prova på. Vid tre tillfällen som den här så fördjupas processen och man hinner även välja en specifik riktning och avslut, exempelvis om man väljer att göra en bilderbok med egna karaktärer. Vi ramar in projektet vid förberedande samtal.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum.

Särskilt för detta projekt

Jag och lärarna har samtal i förväg för att rama in projektet efter intresse, ålder och behov. Workshopen sker främst på svenska.

Jag är yrkesverksam grafisk formgivare och illustratör inom press och media sedan 25 år. Jag skriver och ritar barn- och ungdomslitteratur och har författarbesök med skapande inslag i flera sammanhang. Välkomna att kontakta: evaedberg2@gmail.com www.evaedberg.se

Eva Edberg

Årskurs

Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6, Fritidshem, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration, Kollage, Teckning

Tema

Språkutveckling och visuell litteracitet, Berättande

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Östergötland, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →