Skräpkonst – Återbruk & Kreativitet

Beskrivning

"Skräpkonst - Återbruk & Kreativitet" är en workshop i att ta sig an utmaningen i det konstnärliga skapandet och förstå den kreativa processen. Fokus är problemlösning och se lösningar i situationer och saker där andra ser bort. Vi arbetar med macro och microperspektiv, digital dokumentation och att visualisera ideer utifrån givna problemställningar.

Målsättning

Eleven ska efter workshopen ha en större förståelse av den egna kreativiteten och hur hen kan applicera den i andra ämnen och livet i allmänhet. "Skräpkonst - Återbruk & Kreativitet" ska vidga vyerna för eleven och hjälpa hen att se bortom fasta mentala och sociala ramverk genom att få skapa konst av sånt som vi har kastat bort. Att genom att se situationer och utmaningar från olika perspektiv skapa nya situationer och kreationer.

Tillvägagångssätt

Eleven kommer att få arbeta med tematiska visualiseringar av givna problemställningar genom att använda återbruksmaterial.
Workshopen börjar med en genomgång i vad eleverna uppfattar vara begreppet kreativitet. Vi diskuterar kring ämnet för att sedan ha visuell genomgång av vad som är återbrukskonst, detta för att skapa lite inspiration hos eleverna och konkretisera själva tankesättet att se utanför ramen. Därefter presenteras en problemställning som eleverna ska visualisera genom att använda återbruk, denna problemställning varierar lite från gång till gång. Aktuella ämnen i vår samtid styr uppdraget. Efter slutfört uppdrag får eleven muntligt beskriva sin kreativa process, detta för att träna sig att sätta ord på sina känslor och sina tankebanor.

Lokalbehov och teknik

Lokalen bör vara anpassad för kreativt arbete. Bildsal vore praktiskt.

Särskilt för detta projekt

Material tillhandahålls av mig

Benny Englund

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Relaterade skolämnen

Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Stockholm

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.