Skräpkonst – Återbruk & Kreativitet

Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Stockholm

Målsättning

Eleven ska efter workshopen ha en större förståelse av den egna kreativiteten och hur hen kan applicera den i andra ämnen och livet i allmänhet. "Skräpkonst - Återbruk & Kreativitet" ska vidga vyerna för eleven och hjälpa hen att se bortom fasta mentala och sociala ramverk genom att få skapa konst av sånt som vi har kastat bort. Att genom att se situationer och utmaningar från olika perspektiv skapa nya situationer och kreationer.

Beskrivning

"Skräpkonst - Återbruk & Kreativitet" är en workshop i att ta sig an utmaningen i det konstnärliga skapandet och förstå den kreativa processen. Fokus är problemlösning och se lösningar i situationer och saker där andra ser bort. Vi arbetar med macro och microperspektiv, digital dokumentation och att visualisera ideer utifrån givna problemställningar.

Tillvägagångssätt

Eleven kommer att få arbeta med tematiska visualiseringar av givna problemställningar genom att använda återbruksmaterial.
Workshopen börjar med en genomgång i vad eleverna uppfattar vara begreppet kreativitet. Vi diskuterar kring ämnet för att sedan ha visuell genomgång av vad som är återbrukskonst, detta för att skapa lite inspiration hos eleverna och konkretisera själva tankesättet att se utanför ramen. Därefter presenteras en problemställning som eleverna ska visualisera genom att använda återbruk, denna problemställning varierar lite från gång till gång. Aktuella ämnen i vår samtid styr uppdraget. Efter slutfört uppdrag får eleven muntligt beskriva sin kreativa process, detta för att träna sig att sätta ord på sina känslor och sina tankebanor.

Lokalbehov

Lokalen bör vara anpassad för kreativt arbete. Bildsal vore praktiskt.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Material tillhandahålls av mig

Konstnär
Benny Englund
Konstnärscentrum Nord
Årskurs
Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild
Period
01 januari, 2021 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
7700 kr exkl moms
6250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet