Skuggbilder

Beskrivning

Skuggbilder är en lektion i den fria skapande processen, där eleverna är samskapande och delaktiga på lika villkor tillsammans med konstnären. Med enkla spotlights och lampor bildar vi skuggor, skalförskjutningar och magiska rum, vi tecknar profiler, konturer och lager av linjer. Vi använder färgade tuschpennor och kritor, samt papper i olika tjocklek och storlek. Vi samtalar kring synupplevelser och möjligheter att skapa bild och rum, tränar på att alla ska få sin röst och sin uttrycksform hörd. Amanda har med sig det material som behövs.

Målsättning

Få en förståelse för perception och ljus, principer inom skala och förskjutningar.
Kunskap kring en skapande process och dess olika delar.

Tillvägagångssätt

Konstnären visar exempel, berättar lite historiskt.
Delar in i grupper och par där barnen får samarbeta och turas om.
Koncentrerat arbete i workshopens olika delar under handledning av konstnären.
Presentation och genomgång, reflektion och återkoppling.

Lokalbehov och teknik

Vanligt klassrum går bra, gärna tomt rum med möjlighet att mörklägga.

Särskilt för detta projekt

Gärna en tom vägg, eller del av en vägg. Tillgång till eluttag.

Amanda Cardell

Årskurs

Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstkarta kort (120 min)

Relaterade skolämnen

Bild, Fysik, Idrott och hälsa, Matematik, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Gävleborg

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.