Skuggbilder

Region Stockholm, Region Gävleborg

Video


https://www.facebook.com/amanda.cardell.9/posts/10158587391353667

Målsättning

Få en förståelse för perception och ljus, principer inom skala och förskjutningar.
Kunskap kring en skapande process och dess olika delar.

Beskrivning

Skuggbilder är en lektion i den fria skapande processen, där eleverna är samskapande och delaktiga på lika villkor tillsammans med konstnären. Med enkla spotlights och lampor bildar vi skuggor, skalförskjutningar och magiska rum, vi tecknar profiler, konturer och lager av linjer. Vi använder färgade tuschpennor och kritor, samt papper i olika tjocklek och storlek. Vi samtalar kring synupplevelser och möjligheter att skapa bild och rum, tränar på att alla ska få sin röst och sin uttrycksform hörd. Amanda har med sig det material som behövs.

Tillvägagångssätt

Konstnären visar exempel, berättar lite historiskt.
Delar in i grupper och par där barnen får samarbeta och turas om.
Koncentrerat arbete i workshopens olika delar under handledning av konstnären.
Presentation och genomgång, reflektion och återkoppling.

Lokalbehov

Vanligt klassrum går bra, gärna tomt rum med möjlighet att mörklägga.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Gärna en tom vägg, eller del av en vägg. Tillgång till eluttag.

Konstnär
Amanda Cardell
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstkarta kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Fysik, Idrott och hälsa, Matematik, Samhällskunskap
Period
01 september, 2022 - 09 juni, 2023
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet