Skulptur och form

Region Stockholm, Region Sörmland, Västra Götalandsregionen

Målsättning

Målet är att låta elever prova att göra skulptur.
Material som lera, gips, latex eller papier mache´ är möjliga material att använda.
I workshopform diskuterar vi 3-dimensionellt skapande och provar själva att gestalta material till form.
Uttrycksmedlen kan också ingå i mer processinriktat arbete där vi avslutar med utställning eller annan presentation med samtal i grupp.

Beskrivning

Mitt arbetssätt har sitt ursprung i Social skulptur, där varje deltagare ses som lika värd som den som är lärare. I ett inledande samtal kommer gruppen gemensamt fram till hur gestaltningen ska formuleras. Utifrån teman antingen från skolans pågående arbeten eller något vi finner gemensamt, provar vi olika material och gör skulpturer.

Tillvägagångssätt

Vi arbetar tillsammans med lera. Jag ansvarar för bränning av slutprodukterna.
Vi provar också andra material som kan passa våra idéer.
Slutresultatet kan gärna ställas ut eller bli till en gemensam gestaltning beroende på önskemål-
I dialog med lärare kan mer specifika teman utkristalliseras.
Om uppdraget sker under flera tillfällen kan vi också besöka en konstnärsatelje eller museum.

Lokalbehov

Bord, stolar, plast

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnär
Lott Alfreds
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Förskola, Fritidshem, Gymnasie, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Fysik, Svenska som andraspråk, Svenska, Geografi, Engelska
Period
01 januari, 2021 - 22 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
23200 kr exkl moms
21750 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet