Småkrypsverkstad

Livsviktiga småkryp finns överallt i vår omgivning – vi lär känna dem med hjälp av illustration och kreativt skapande!

Livsviktiga småkryp finns överallt i vår omgivning – vi lär känna dem med hjälp av illustration och kreativt skapande!

Beskrivning

I naturen hänger allting ihop. Överallt omkring oss finns livsviktiga småkryp som utgör en viktig kugge för en rik biologisk mångfald, vilket är en förutsättning för att vi alla ska kunna leva och må bra. I projektet Småkrypsverkstad närmar vi oss dem genom att öva på att både teckna dem och gestalta dem tredimensionellt med hjälp av lera. Hur ser småkrypen ut? Vad har de för karaktärsdrag? Vad har vi för fördomar och föreställningar om hur de ser ut, och vad är faktiskt sant?

Eleverna får själva prova att teckna eller måla småkrypen. Därefter undersöker vi hur man kan skapa 3D-modeller av småkrypen i lera, vilket innebär nya utmaningar och möjligheter. Eleverna får med sig kunskap om kreativt skapande i illustration och skulptur, samtidigt som de lär känna småkrypen bättre och lär sig om deras nyckelroll i naturen.

Målsättning

Eleverna blir tryggare i att lära känna sitt motiv genom att plocka fram viktiga drag för att sedan kunna återge det genom illustration eller annat skapande men också att närma sig kryp som man kanske tycker är lite läskiga. Vissa känner starkt negativa känslor inför småkryp och insekter, som rädsla eller äckel – här får eleverna möjligheten att se förbi sådana känslor och istället fokusera på detaljerna. Projektet ger eleverna inblick i hur det är att arbeta som illustratör och ger eleverna ökad kunskap om biologisk mångfald och om småkrypens viktiga roll i naturens kretslopp.

Tillvägagångssätt

Jag berättar om mitt yrke som illustratör och om hur det är att illustrera natur och inte minst småkryp. Vi pratar också om småkrypens nyckelroll för den biologiska mångfalden. Introduktionen ska inspirera och väcka elevernas nyfikenhet.

Jag har en genomgång där jag visar och berättar om hur man kan tänka när man illustrerar småkryp, hur man hittar de viktiga detaljerna och karaktärsdragen men samtidigt låter fantasin vara en del av skapandet. Därefter får eleverna under en fokuserad stund själva prova på att teckna småkryp.

Efter en kort paus för att samla energi till nästa moment byter vi material till självtorkande lera! Jag håller en genomgång om hur man skapar tredimensionella alster och eleverna får skapa själva.

Avslutningsvis pratar vi om hur elevernas alster som de skapat under dagen har ökat deras kunskap om alla de hjälpare som finns runtomkring oss, och om vad kan man göra för att hjälpa småkrypen.

Lokalbehov och teknik

Bildsal eller klassrum med rinnande vatten, tillgång till eluttag och bildvisningsteknik samt whiteboard och pennor. Under projektet sätts borden i klassrummet eller bildsalen ihop så att de bildar plats för grupper om fyra, detta för att undvika spring i salen under den kreativa processen och att bjuda in till samtal eleverna emellan medan de skapar.

Särskilt för detta projekt

En förberedelsetid på en halvtimme före projektet, och en halvtimme efteråt för städning, bör avsättas. Oömma kläder är att föredra, vilket lärare informerar elever om i förväg. Projektet passar för en förskolegrupp på 10-15 barn. Kontakt och diskussion med ansvarig lärare tas i förväg för att på bästa sätt utforma projektet utifrån gruppens förutsättningar. Lera som blir över efter projektet kan stanna kvar på skolan och återanvändas i verksamheten.

Årskurs

Förskola, Fritidshem, Åk 1-3

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Måleri, Teckning, Skulptur, Illustration, Lera

Tema

Du och naturen, Känslor

Relaterade skolämnen

Biologi, Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.