PROJEKT

Småkrypsverkstad

Livsviktiga småkryp finns överallt i vår omgivning – vi lär känna dem med hjälp av illustration och kreativt skapande!

Beskrivning

I naturen hänger allting ihop. Överallt omkring oss finns livsviktiga småkryp som utgör en viktig kugge för en rik biologisk mångfald, vilket är en förutsättning för att vi alla ska kunna leva och må bra. I projektet Småkrypsverkstad närmar vi oss dem genom att öva på att både teckna dem och gestalta dem tredimensionellt med hjälp av lera. Hur ser småkrypen ut? Vad har de för karaktärsdrag? Vad har vi för fördomar och föreställningar om hur de ser ut, och vad är faktiskt sant?

Eleverna får själva prova att teckna eller måla småkrypen. Därefter undersöker vi hur man kan skapa 3D-modeller av småkrypen i lera, vilket innebär nya utmaningar och möjligheter. Eleverna får med sig kunskap om kreativt skapande i skulptur, samtidigt som de lär känna småkrypen bättre och lär sig om deras nyckelroll i naturen.

Konstprojektet ges i helklass, undantaget förskoleklasser som bäst tar del av det i halvklass.

Målsättning

Eleverna blir tryggare i att lära känna sitt motiv genom att plocka fram viktiga drag för att sedan kunna återge det genom illustration eller annat skapande men också att närma sig kryp som man kanske tycker är lite läskiga. Vissa känner starkt negativa känslor inför småkryp och insekter, som rädsla eller äckel – här får eleverna möjligheten att se förbi sådana känslor och istället fokusera på detaljerna. Projektet ger eleverna inblick i hur det är att arbeta som illustratör och ger eleverna ökad kunskap om biologisk mångfald och om småkrypens viktiga roll i naturens kretslopp.

Tillvägagångssätt

Jag berättar om mitt yrke som illustratör och om hur det är att illustrera natur och inte minst småkryp. Vi pratar kort om småkrypens nyckelroll för den biologiska mångfalden. Introduktionen ska inspirera och väcka elevernas nyfikenhet.

Sedan går vi över till hur man skapar tredimensionellt med lera. Jag har en genomgång där jag visar och berättar om hur man kan tänka när man illustrerar småkryp, hur man hittar de viktiga detaljerna och karaktärsdragen men samtidigt låter fantasin vara en del av skapandet.

Efter att jag har visat hur man kan skapa tredimensionella alster får eleverna skapa själva. De får varsin bit lera som de kan göra småkryp av. Jag går runt i klassen och hjälper eleverna att komma igång, alla bör hinna skapa varsitt småkryp i självtorkande lera som de sedan kan välja att arbeta vidare med.

Finns det tid till övers, vilket det ofta gör då förskoleklasser tar sig igenom uppgifterna snabbt, får barnen även teckna och skriva om sina kryp.

I mån av tid pratar vi avslutningsvis om hur elevernas alster som de skapat under dagen har ökat deras kunskap om alla de hjälpare som finns runtomkring oss, och om vad kan man göra för att hjälpa småkrypen.

Lokalbehov och teknik

Bildsal eller klassrum med rinnande vatten, tillgång till eluttag och bildvisningsteknik samt whiteboard och pennor.

Under projektet sätts borden i klassrummet eller bildsalen ihop så att de bildar plats för grupper om fyra, detta för att undvika spring i salen under den kreativa processen och att bjuda in till samtal eleverna emellan medan de skapar.

Dator och projektor ska finnas tillgängliga så att jag kan visa bilder.

Särskilt för detta projekt

Kontakt och diskussion med ansvarig lärare tas i förväg för att på bästa sätt utforma projektet utifrån gruppens förutsättningar. Jag skickar ut information både före och efter besöket om förberedelser och efterarbete.

Förskoleklass och förskola behöver delas upp i mindre grupper för att det ska fungera smidigt, cirka 15 respektive 8 elever per tillfälle. För klass 1-3 går det bra med helklass om max 30 elever. Det är alltid lämpligt med två pedagoger på plats under besöket.

En förberedelsetid på en halvtimme före projektet, och en halvtimme efteråt för städning, bör avsättas.

Oömma kläder är att föredra, vilket lärare informerar elever om i förväg.

Skolan står för följande material: Självtorkande lera DAS (lagom med 1 pkt, 1 kg för ca 7 elever) , blyertspennor, färgpennor, saxar och vanliga A4-papper. Ni får gärna även bidra med redskap för lera, tänger (avbitare) samt låna böcker om småkryp inför besöket.

Jag kommer ha med mig material som småkrypsillustrationer som inspiration, ståltråd, småpinnar, pärlor, ögon, vingmaterial, en del redksap, med mera. Detta material ingår i totalkostnaden för besöket.

Lera som blir över efter projektet kan stanna kvar på skolan och återanvändas i verksamheten.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema