Smycka

Beskrivning

I workshopen Smycka jobbar vi med orden hållbarhet, återbruk och närmiljö. Vårt fokus ligger på att jobba tillsammans genom offentlig gestaltning i skolans lokala miljö. Genom att “återbruka” skapar vi gemensamt en skulptur eller installation.

Projektets syfte är att undersöka hur vi kan ta tillvara på resurser som betraktas som förbrukade och lära oss se potentialen i de olika material vi har runt omkring oss. Eleverna inspireras till att på nya sätt upptäcka det som vi ofta tar för givet. Genom närstudier uppmärksammar vi vår omgivning från nya vinklar och försöker ge materialen och vår direkta närmiljö respekten den är värd, och kanske hitta några för eleverna helt nya användningsområden. Med hjälp av omgivningens resurser skapar vi upplevelser, rumslighet och objekt. Fokus ligger på att jobba tillsammans och skapa någon gemensamt.

Vi kommer under projektets gång dokumentera arbetet med bilder.

Målsättning

Målet med våra workshops är att lära eleverna tänka hållbart i en skapande process. Det gör vi genom att ta tillvara på olika material som betraktas som förbrukade och lära oss se potentialen i dessa. Vi utgår från vår närmiljö och undersöker vad som betraktas som värdefullt, onödigt, fint, fult, etc. Vidare diskuterar vi frågor kring konsumtion, produktion och vår konsumtionskultur. Vi berör även begreppet offentlig konst och diskuterar vad det kan vara och hur den kan påverka oss. Handen blir sedan vårt kommunikationsverktyg i skapandet.

Tillvägagångssätt

Inledningsvis gör vi en kort muntlig presentation av oss och vårt konstnärskap. Vi initierar ett samtal med eleverna som berör hållbarhet, närmiljö och vad ordet smycka kan betyda.

Tillsammans går vi sedan ut och tittar på, pratar om och samlar in skräp eller material som ofta anses mindre värdefullt. Under den gemensamma utflykten uppmärksammar vi olika platser som verkar intressanta att utsmycka.

Utifrån temat Smycka får eleverna därefter göra varsitt bidrag till en gemensam skulptur eller installation som vi sedan monterar på plats tillsammans. Workshopen bygger på ett flöde där de olika övningarna hakar i varandra och skapar förståelse för hur ett processinriktat arbete kan se ut.

Vi avslutar med att tillsammans reflektera över det vi ser och hur det gemensamma arbetet har gått.

Lokalbehov och teknik

- Vi kommer att tillbringa tid både inomhus och utomhus. Inomhus behöver vi tillgång till ett större bord där eleverna kan jobba tillsammans. Det är även önskvärt om det finns saxar, papper, pennor och lim. Andra verktyg tar vi med oss.
- Vi utformar gärna workshopen i dialog med skolan. Kanske finns önskemål om ett specifikt tema eller fördjupning kring ett särskilt material? Workshopens innehåll anpassar vi utifrån aktuell årskurs.
- Med tanke på covid-19 är vi flexibla med var vi håller våra workshops. Det går att hålla en workshop helt och hållet utomhus, om det skulle behövas.

Särskilt för detta projekt

• Eleven ska ha oömma kläder under workshopen och när vi är utomhus gäller kläder efter väder.
• En pedagog ska vara närvarande under hela workshopen.
• Vi mailar ut mer specifik information i god tid innan workshopen, så att skolan hinner förbereda eleverna innan vi kommer.
• Materialkostnad kan komma att läggas på utöver ordinarie kurskostnad, beroende på vad som finns hos er. I sådant fall köper vi in material. Överblivet material behåller ni självklart efter kursens slut.

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Fritidshem

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Skulptur, Hantverk, Offentlig konst, Grupprocess, Installation

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Slöjd, Geografi, Samhällskunskap, Biologi

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →