PROJEKT

Smycka

Hållbarhet, återbruk och närmiljö

Beskrivning

I workshopen Smycka jobbar vi med orden hållbarhet, återbruk och närmiljö. Vårt fokus ligger på att jobba tillsammans genom offentlig gestaltning i skolans lokala miljö. Genom att “återbruka” skapar vi gemensamt en skulptur eller installation.

Projektets syfte är att undersöka hur vi kan ta tillvara på resurser som betraktas som förbrukade och lära oss se potentialen i de olika material vi har runt omkring oss. Eleverna inspireras till att på nya sätt upptäcka det som vi ofta tar för givet. Genom närstudier uppmärksammar vi vår omgivning från nya vinklar och försöker ge materialen och vår direkta närmiljö respekten den är värd, och kanske hitta några för eleverna helt nya användningsområden. Med hjälp av omgivningens resurser skapar vi upplevelser, rumslighet och objekt. Fokus ligger på att jobba tillsammans och skapa någon gemensamt.

Vi kommer under projektets gång dokumentera arbetet med bilder.

Målsättning

Målet med våra workshops är att lära eleverna tänka hållbart i en skapande process. Det gör vi genom att ta tillvara på olika material som betraktas som förbrukade och lära oss se potentialen i dessa. Vi utgår från vår närmiljö och undersöker vad som betraktas som värdefullt, onödigt, fint, fult, etc. Vidare diskuterar vi frågor kring konsumtion, produktion och vår konsumtionskultur. Vi berör även begreppet offentlig konst och diskuterar vad det kan vara och hur den kan påverka oss. Handen blir sedan vårt kommunikationsverktyg i skapandet.

Tillvägagångssätt

Inledningsvis gör vi en kort muntlig presentation av oss och vårt konstnärskap. Vi initierar ett samtal med eleverna som berör hållbarhet, närmiljö och vad ordet smycka kan betyda.

Tillsammans går vi sedan ut och tittar på, pratar om och samlar in skräp eller material som ofta anses mindre värdefullt. Under den gemensamma utflykten uppmärksammar vi olika platser som verkar intressanta att utsmycka.

Utifrån temat Smycka får eleverna därefter göra varsitt bidrag till en gemensam skulptur eller installation som vi sedan monterar på plats tillsammans. Workshopen bygger på ett flöde där de olika övningarna hakar i varandra och skapar förståelse för hur ett processinriktat arbete kan se ut.

Vi avslutar med att tillsammans reflektera över det vi ser och hur det gemensamma arbetet har gått.

Lokalbehov och teknik

Vi kommer att tillbringa tid både inomhus och utomhus. Inomhus behöver vi tillgång till ett större bord där eleverna kan jobba tillsammans. Det är även önskvärt om det finns saxar, papper, pennor och lim. Andra verktyg tar vi med oss.

Vi utformar gärna workshopen i dialog med skolan. Kanske finns önskemål om ett specifikt tema eller fördjupning kring ett särskilt material? Workshopens innehåll anpassar vi utifrån aktuell årskurs.

Särskilt för detta projekt

Eleven ska ha oömma kläder under workshopen och när vi är utomhus gäller kläder efter väder.

En pedagog ska vara närvarande under hela workshopen.

Vi mailar ut mer specifik information i god tid innan workshopen, så att skolan hinner förbereda eleverna innan vi kommer.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema