SNO MED STIL ©

Region Stockholm, Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Örebro län, Region Värmland, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Östergötland, Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland, Region Blekinge, Region Västmanland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Region Västernorrland, Region Norrbotten

Målsättning

Att vara upphovsrättstjyv idag är lite för enkelt. Barn av idag hittar allt på nätet och det kan kännas som att frihet råder där ute.

Sno färg och form med stil.
Sno av kända konstnärer.
Sno av varandra och se om någon märker.

Försök stjäla så mycket som det bara går, utan att ni blir upptäckta.

Allt görs i svart/vitt.

FÅR EN SNO AUGUST STRINDBERGS BILDER, HAN HAR JU VARIT DÖD I ÖVER 100 ÅR. OCH VEM ÄR AUGUST?

Beskrivning

SNO MED STIL är skapat för att få elever och förstå deras egna värde. Att en bild eller annat verk kan ha ett så starkt och långt skydd. Det blir nästan obegripligt att upphovsrätten gäller 70 år efter ens död. Vi är framme ≈ år 2180 då Copyrighten för workshopdeltagarnas verk släpps.

En sekundär uppgift är att förstå andras verk, hur mycket, hur lite eller inget alls som en får ta. Vi kommer swisha förbi upphovsrätt av idag och även titta på prejudikat från domstolsväseendet samt visa samplingar som är använda med tillstånd.

Hur mycket och av vem får en »sno« material från en bild, får en ta en hel bild, delar ur en bild eller inget alls? Att andras bilder har ett värde. Samt hur det går att skapa ett eget uttryck av andras bilder. Hur länge gäller upphovsrätten, rätten till ditt egna verk. Hur många rader får en sno, när ska något namnges, fråga om lov et cetera.

Om en gärna vill använda någon annans bild i sitt egna verk, hur gör man?

Workshopen utgår från tema och klassens egna bilder. Hur mycket kan en sno utan att någon märker det? Vill en ha sitt verk i en annans verk? Till exempel, vill en upphovshen att hens egna bilder ska florera på nätet eller vara i en bild som är emot ens värderingar?

Workshopen är gjord på Nyckelviksskolan, Säbyskolan, Salem, Konstkollot 2020, Borås Konsthall och mindre grupper.

Tillvägagångssätt

Den korta versionen.
Uppvärming. Mina workshops börjar alltid med det.
1. Eleverna tecknar två bilder som tillhör det tema som de bestämt själva.
2. Vi delar in bilderna i olika fack. Och har en diskussion om de olika indelningarna.
3. Vi börjar jobba med det egna collaget.
4. Pratar om slutresultatet och känslor kring det.

Lokalbehov

Klassrum med whiteboard. 

Kopieringsmaskin är bra, inte nödvändigt.
Projektor som passar Mac.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Eleverna kan också ha tecknat bilderna innan workshopen. Och vi börjar därifrån.

P.s. Jag arbetar inkluderande och vill att alla regioner i Sverige ska ha möjligheten att ha tillgång till workshopen Sno med stil ©. Eftersom en del regioner ligger längre bort från mig, så utgår även resekostnad i ett sånt läge.

Konstnär
Lilian Bäckman
Illustratörcentrum
Årskurs
Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Fritidshem, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Musik, Samhällskunskap, Svenska, Engelska, Modersmål
Period
18 juni, 2020 - 13 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet