PROJEKT

Sno med stil ©

COLLAGE ©

Sno färg och form med stil, sno av kända konstnärer, sno av varandra och se om någon märker: vi gör stöld-kollage!

Beskrivning

Hur mycket material från en bild får man “sno”, och av vem? Om man vill använda någon annans bild i sitt eget verk, hur gör man då?

I Sno med stil får eleverna utforska den konstnärliga tekniken att låna, stjäla eller sampla från redan befintliga verk. Vi diskuterar upphovsrätten: får man använda bilder och texter som finns i böcker, musik eller på sociala medier hur som helst? Vi funderar också kring hur mycket, eller lite, man kan “sno” av någon annans verk, och hur man kan skapa ett eget uttryck genom att låna från andras bilder.

Med utgångspunkt i ett tema som bestäms av klassen samt bilder vi själva tecknar gör vi nya bilder där vi snor av varandra – och ser om upphovspersonen märker något!

Målsättning

I projektet Sno med stil får eleverna på ett konkret och lekfullt sätt lära sig om bilders värde, både egna och andras. De får lära sig om hur upphovsrätt fungerar och se exempel på hur det har gått till i upphovsrättsliga frågor i domstolar där konstnärer lånat, stulit eller samplat från andra verk. På så vis lär de sig också om en ny konstnärlig teknik och process som de sedan kan använda sig av i framtiden.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med att eleverna tecknar egna bilder utifrån ett tema som bestämts gemensamt. Jag berättar om upphovsrätt och om att låna, stjäla eller sampla som konstnär.

Vi delar gemensamt in bilderna som eleverna tecknat själva i olika kategorier. Vissa bilder får man “sno” och rita av hur som helst. Andra bilder är “upphovsrättsskyddade” – då gäller det att sno med stil! Kan man låna från någon annan utan att någon märker något? Eleverna får självständigt arbeta med att skapa nya verk utifrån bilderna de tecknade i början av projekttillfället.

Vi avslutar med att prata om slutresultatet och vad för känslor som väckts under projektets gång.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med whiteboard och projektor som fungerar med Mac-dator. Bra men inte nödvändigt om det finns kopiator.

Särskilt för detta projekt

Ett möjligt upplägg för projektet är att eleverna kan ha valt ut ett tema och tecknat sina bilder innan projekttillfället. Då börjar vi därifrån.
Vid bokningar i regioner som ligger längre bort från mig utgår resekostnad.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema