Sno med stil ©

Sno färg och form med stil, sno av kända konstnärer, sno av varandra och se om någon märker: vi gör stöld-kollage!

Sno färg och form med stil, sno av kända konstnärer, sno av varandra och se om någon märker: vi gör stöld-kollage!

Beskrivning

Hur mycket material från en bild får man “sno”, och av vem? Om man vill använda någon annans bild i sitt eget verk, hur gör man då?

I Sno med stil får eleverna utforska den konstnärliga tekniken att låna, stjäla eller sampla från redan befintliga verk. Vi diskuterar upphovsrätten: får man använda bilder och texter som finns i böcker, musik eller på sociala medier hur som helst? Vi funderar också kring hur mycket, eller lite, man kan “sno” av någon annans verk, och hur man kan skapa ett eget uttryck genom att låna från andras bilder.

Med utgångspunkt i ett tema som bestäms av klassen samt bilder vi själva tecknar gör vi nya bilder där vi snor av varandra – och ser om upphovspersonen märker något!

Målsättning

I projektet Sno med stil får eleverna på ett konkret och lekfullt sätt lära sig om bilders värde, både egna och andras. De får lära sig om hur upphovsrätt fungerar och se exempel på hur det har gått till i upphovsrättsliga frågor i domstolar där konstnärer lånat, stulit eller samplat från andra verk. På så vis lär de sig också om en ny konstnärlig teknik och process som de sedan kan använda sig av i framtiden.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med att eleverna tecknar egna bilder utifrån ett tema som bestämts gemensamt. Jag berättar om upphovsrätt och om att låna, stjäla eller sampla som konstnär.

Vi delar gemensamt in bilderna som eleverna tecknat själva i olika kategorier. Vissa bilder får man “sno” och rita av hur som helst. Andra bilder är “upphovsrättsskyddade” – då gäller det att sno med stil! Kan man låna från någon annan utan att någon märker något? Eleverna får självständigt arbeta med att skapa nya verk utifrån bilderna de tecknade i början av projekttillfället.

Vi avslutar med att prata om slutresultatet och vad för känslor som väckts under projektets gång.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med whiteboard och projektor som fungerar med Mac-dator. Bra men inte nödvändigt om det finns kopiator.

Särskilt för detta projekt

Ett möjligt upplägg för projektet är att eleverna kan ha valt ut ett tema och tecknat sina bilder innan projekttillfället. Då börjar vi därifrån.
Vid bokningar i regioner som ligger längre bort från mig utgår resekostnad.

Lilian Bäckman

Årskurs

Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Fritidshem, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Kollage, Teckning, Grupprocess

Tema

Demokrati och samhälle, Berättande

Relaterade skolämnen

Bild, Musik, Samhällskunskap, Svenska, Engelska, Modersmål

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Örebro län, Region Värmland, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Östergötland, Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland, Region Blekinge, Region Västmanland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Region Västernorrland, Region Norrbotten

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →