Lekfulla linjer berättar – spåra skolgården

Region Stockholm

Målsättning

I Lekfulla linjer undersöker barnen närmiljön med alla sinnen och hela kroppen. Via tillfälliga linjer direkt på gården tecknar vi i samspel med omgivningen. Exempelvis linjer på asfalt, grus och gräs gjorda med kritor, pinnar och garn.
Barnens egna rörelser tar form och riktning. Linjerna spårar deras erfarenhet av gården. Via fler sinnen möjliggörs fler uttryck. I teckningsprocesserna får vi syn på en annan skala, parallellt med detaljer i miljön. Att förstå platsen med hela kroppen.
Syftet är att visa på barnens lokala kunskap, deras personliga erfarenheter kopplat till demokratiska värderingar. Hur använder vi gården tillsammans? Vilka ställen trivs de på och finns det mindre trygga platser? Kan barnen påverka miljön? Via ett estetiskt berättande ges barnen möjlighet att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden med skolgården som exempel.

Beskrivning

Vi använder olika material, redskap och tekniker för att barnen ska kunna uttrycka sig direkt på plats på gården. Med start vid dörren uppmanas varje barn att teckna en linje som leder till en plats där de trivs och markera den.

Vi gör linjer som visar rörelsemönster och uppmärksammar omgivningen: Kanske gatukritan måste bytas ut mot en pinne eller en sten för att dra linjen genom sand, grus eller jord? Ser vi detaljer lättare när vi tecknar långsamt?
Linjen kan ringa in upptäckter på vägen. Ibland byter vi uttryck och skapar linjer med garn, t ex garn som ringlar över gräs, växter och bänkar? Hur kan varierande uttryck och färger visa på spring, snurr eller sitta?

Under processerna möter vi omgivningen. Har någon byggt eller planterat? Finns det spår, märken och slitage (gammalt eller nytt?) Via tecknandet känner vi taktilt - mjukt, hårt, halt, blött eller dammigt?
Beroende på väder möter vi sol, skugga, regn, vind och temperatur. Hur kan man teckna ljud (trafikljud, fläktljud, fågelkvitter?) eller doft som til exempel lukt från skolköket, rök eller kattkiss?

Barnen uppmanas känna efter varför de trivs på den plats de tecknat sig fram till. Är det en plats bland kompisar eller där du kan vara ifred? Barnen får markera med ett positivt tecken som till exempel ett hjärta, ett grönt kryss eller tummen upp.

I nästa fas uppmärksammar vi varandras linjer. Kan vi följa varandras linjer? Vad har vi upptäckt genom tecknandet? Barnen får berätta om sina linjer för varandra med ord och med sina kroppar. Vi reflekterar över mönster och former. Betyder täta och korsande linjer att många elever trivs där eller är det ett trångt utrymme? Vi fotograferar både detaljer och helhet.

Olika uttryck ger en mångfald av berättelser. Linjerna gestaltar barnens erfarenhet om gården där tecknandet är en metod för att undersöka och uttrycka sig. Linjerna bildar karta över barnens närmiljö. Genom att ställa frågan på ett konstnärligt vis och svara med olika uttryck får vi syn på gården ur nya perspektiv. Lekfulla linjer kan bli startpunkt för att tillsammans förändra utemiljön med utgångspunkt i barnens delaktighet.

Tillvägagångssätt

Start: Vi pratar om olika linjer, visar exempel. Hur kan man teckna med alla sinnen, med olika tempo, på olika underlag? Barnen får tänka på en plats på gården där de trivs och på hur de rör sig fram till platsen.

Workshop på (skol)gården: Barnen startar tecknandet utanför dörren. Vi skapar linjer som förändras utifrån rörelser, tempo och omgivning. Barnen erbjuds olika material, teknik (gatukritor, dra streck med pinnar/ stenar, garn, byta färg etc). När barnens linjer nått fram till deras utvalda platser avslutas linjerna med ett positivt tecken som hjärta eller ett grönt kryss. Vi fotograferar kontinuerligt.

Avslutning: en form av berättande sker genom att följa varandras linjer och efterlikna andras rörelser. Vi reflekterar över hur det kändes att teckna – och vilka platser linjerna leder fram till - vad linjerna berättar om gården?

Lokalbehov

-Förskolegård / skolgård. Vi jobbar utomhus.
-Eventuellt iPads till barnen för att de själva ska kunna fotografera.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Under tecknandet erbjuds barnen olika material, teknik och färg (gatukritor, dra streck med pinnar/ stenar, använda garn, byta färg etc). Gärna att (för)skolan har flera iPads som barnen kan fotografera själva med. Oömma kläder och kläder efter väder. Ordinarie lärare/pedagog samt eventuella elevassistenter och tolkar ska vara närvarande och vi ser gärna vuxendeltagande i tecknandet!

Konstnär
Camilla Carlsson
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Förskola, Fritidshem, Åk 1-3
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Geografi, Idrott och hälsa, Svenska, Samhällskunskap, Bild, Historia, Matematik, Biologi
Period
01 oktober, 2020 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris (ordinarie)
8450 kr exkl moms
Pris med kulanpremie*
4225 kr exkl moms
*Observera att kulanpremie endast gäller för skolor i Stockholms kommun.
Boka aktivitet