Spraymallar. Säg vad du vill.

Beskrivning

Här kan man använda en bild som man hittat på nätet, ett eget foto, en teckning eller en bild du får av din kompis, Teknik gör att den personliga tolkningen/prägeln kommer, och förstärks av färgvalet. Det är ett effektivt sätt att tydligt berätta något och kommunikationen är central snarare än utseendet. Fråga Banksy, som ju på intet sätt uppfunnit denna teknik, men etablerat den som gatukonst och effektivt sätt att kommentera sin samtid. Om du får en plats där du får berätta vad du vill? Hur ställer du dig till att alla andra får göra samma sak. Vad händer om två till synes helt olika berättelser eller påståenden berättas tillsammans? Alla teman är tillåtna och det spelar ingen roll vad de har för bakgrund.

Målsättning

Detta är en sammanfattande workshop hur man kan använda sitt bildkunnande för att kommunicera just nu. Utifrån en fri förlaga från eleven gör vi en spraymall. Helt öppet tema och ingen censur. Alla mallar/schabloner målas sedan på en ända stor gemensam yta så de individuella kommentarerna blandas med varandra. Det är teknikövning med såväl sprayfärg som att göra mallar, men även ett sätt att kommunicera fritt tillsammans med andra fria tankar. Just inom bildkonsten så skolas man redan som litet barn att alltid göra själv. Inom musik och dans är det dock en självklarhet att göra tillsammans. Det är således en måleripraktiskt samverkans övning. Även om alla utgår från en egen tanke så kan man bli förvånad över att allt ändå hänger ihop.

Tillvägagångssätt

En yta om minst 4kvm på en klass med 30 elever. Kan vara en befintlig vägg.

Gruppen samlas och får en genomgång i tekniken, säkerheten och uppgiften.

Info- 30min.

Skära mallar och måleri- 2H.

Sammanfattning/Städ- 30min.

Filmvisning kanske? Exit Through the Giftshop.

Lokalbehov och teknik

- Ev. Vägg yta.
- Liggande skivor.
- Lokal med god ventilation men helst utomhus för sprayandet. Skära mallar inomhus.

Särskilt för detta projekt

Det är viktigt att läraren pratar med mig innan kursen. Eleverna kommer använda sprayfärg och mattknivar, så det är en del information om säkerhet och skydd som är viktig. Läraren skall själv vara på plats när workshopen äger rum. Gärna aktivt deltagande.

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Streetart, Grupprocess, Installation

Tema

Relaterade skolämnen

Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.