Street art & objekt

Region Stockholm, Region Dalarna, Region Uppsala, Region Västmanland

Målsättning

Jag vill uppmuntra unga individer att våga använd andra uttrycksformer än de mer traditionella bild-och formgivningsuttryck. Detta genom att arbeta ämnesintegrerat och praktiskt med fokus på symbolik och berättade. Genom att utforska och diskutera kring Graffitikonst och Street art i urbana miljöer utifrån en teoretisk introduktion vid första workshoptillfället, vill jag locka fram elevers berättande, nyfikenhet och kreativa förmågor.

Beskrivning

Våga braka loss på möbler- saker, skor med inspiration från Graffitikonst och Street Art.

Graffitikonstnärer använder stadens miljöer som berättelse. Vi kan alla berätta våra berättelser på mindre föremål - en byrå, en skateboard, en låda - och använda samma spännande färgstarka uttrycksform.

Det finns inget fult - det finns mycket som är effektfullt, utmanande och spännande. Konst kan vara så mycket.

Tillvägagångssätt

Konstworkshop uppdelat i två tillfällen, 180 min vardera tillfälle.

Tillfälle 1
180 min
Föredrag, diskussion, research, testa material och tekniker.

Tillfälle 2
180 min
Förberedelser:
Eleven tar med sig ett objekt att arbeta konstnärligt med.

Lokalbehov

(LOKAL)

Skolan står för reseersättning vid resor längre än en timmes bilväg enkel resväg.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnären har med sig material som bekostas av beställaren genom ett schablonbelopp per elev som täcker för båda workshoptillfällena (50 kr).

Eleven tar med sig valfritt objekt till andra workshoptilfället (bekostas av eleven).

Konstnär
Stina Nord
Illustratörcentrum
Årskurs
Åk 7-9, Fritidshem
Typ av aktivitet
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Historia, Svenska, Samhällskunskap
Period
18 maj, 2022 - 18 maj, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
2200 kr exkl moms
750 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet