Street art & objekt

Beskrivning

Våga braka loss på möbler- saker, skor med inspiration från Graffitikonst och Street Art.

Graffitikonstnärer använder stadens miljöer som berättelse. Vi kan alla berätta våra berättelser på mindre föremål - en byrå, en skateboard, en låda - och använda samma spännande färgstarka uttrycksform.

Det finns inget fult - det finns mycket som är effektfullt, utmanande och spännande. Konst kan vara så mycket.

Målsättning

Jag vill uppmuntra unga individer att våga använd andra uttrycksformer än de mer traditionella bild-och formgivningsuttryck. Detta genom att arbeta ämnesintegrerat och praktiskt med fokus på symbolik och berättade. Genom att utforska och diskutera kring Graffitikonst och Street art i urbana miljöer utifrån en teoretisk introduktion vid första workshoptillfället, vill jag locka fram elevers berättande, nyfikenhet och kreativa förmågor.

Tillvägagångssätt

Konstworkshop uppdelat i två tillfällen, 180 min vardera tillfälle.

Tillfälle 1
180 min
Föredrag, diskussion, research, testa material och tekniker.

Tillfälle 2
180 min
Förberedelser:
Eleven tar med sig ett objekt att arbeta konstnärligt med.

Lokalbehov och teknik

(LOKAL)

Skolan står för reseersättning vid resor längre än en timmes bilväg enkel resväg.

Särskilt för detta projekt

Konstnären har med sig material som bekostas av beställaren genom ett schablonbelopp per elev som täcker för båda workshoptillfällena (50 kr).

Eleven tar med sig valfritt objekt till andra workshoptilfället (bekostas av eleven).

Stina Nord

Årskurs

Åk 7-9, Fritidshem

Typ av aktivitet

Relaterade skolämnen

Bild, Historia, Svenska, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Dalarna, Region Uppsala, Region Västmanland

Pris

2200 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.