Summan av trasiga saker

Vad betyder det att något är trasigt? Vi blåser liv i gammalt skrot och skapar handdockor av trasigt material!

Vad betyder det att något är trasigt? Vi blåser liv i gammalt skrot och skapar handdockor av trasigt material!

Beskrivning

Vi lever i en värld där det skapas oerhörda mängder saker som lätt går sönder. Men att någonting har blivit trasigt betyder inte att det är värdelöst eller att det måste slängas! I projektet Summan av trasiga saker får eleverna vistas i skräpets och skrotets värld, där vi återanvänder trasigt material genom att experimentera fram karaktärer i form av handdockor. Handockan är en hyllning till handens skapande kraft i dubbel bemärkelse. Dockan är en koppling mellan sak och människa, mellan dött objekt och levande varelse: den kan röra sig, men bara med vår hjälp! Den är summan av trasiga saker: dess “liv” kommer från tingen den är ihopsatt av, av saker som tidigare hade ett annat liv och funktion.

Vi skapar också vårt eget trasiga material i “förstöra-hörnan”. Kanske finns det potential som frigörs genom att förstöra saker! Vi ställer frågor till materialet. Vad är det – plast, trä, ulltyg, bomull? Vad har det varit – en nalle, en porslinshund, ett par jeans? Och vad kan det bli?

Målsättning

Eleverna får experimentera med olika material, plocka isär det och testa materialets gränser och potential. De får fritt och kreativt utforma former, strukturer och material och gestalta en karaktär som kommer till liv med hjälp av handens kraft. Vi övar på problemlösning genom att klurigt återbruka material, och vi pratar om materialen och får en ökad förståelse för materialens värde. Eleverna får också öva sitt abstrakta och associativa tänkande genom att med fantasins hjälp “glömma” vad ett särskilt material har varit, och föreställa sig vad det skulle kunna bli istället.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med en gemensam diskussion där jag ställer frågor till eleverna. Vad betyder det att något är trasigt? Har något ni tycker om gått sönder? Har du förstört något med flit? Jag visar också bilder, till exempel Paul Klees handdockor, Jim Henson som skapade “Mupparna”, samt egna bilder som fungerar som inspiration till senare.

Jag berättar om hur projektet kommer gå till praktiskt, går igenom material och verktygsstation, förklarar “förstöra-hörnan” och om hur vi ska hjälpas åt i projektet.

Eleverna får arbeta med att skapa sina handdockor och samtidigt prova att skapa i egna material genom att klippa eller slå sönder redan trasiga material. Vi får vara kreativa och påhittiga och leta efter former och möjligheter i materialet. Kan en skruv bli ett öga? Huvudsaken är inte att bli “färdig” med dockan utan att experimentera och känna på olika material och tekniker.

Vi avslutar genom att ta en snabb bild på handdockan och diskuterar och analyserar våra resultat. Vad gjorde vi? Hur gjorde vi? Och varför?

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med projektor för att visa bilder samt eluttag till limpistoler. Det behöver finnas tillgång till vatten, dock inte nödvändigtvis i klassrummet. Tillgång till skyddsglasögon.

Särskilt för detta projekt

Jag kommer fota dockorna för dokumentation och även anteckna materialval och tillvägagångssätt för skapelserna.

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Fritidshem

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Kropp, Textil, Hantverk, Skulptur

Tema

Handens kunskap, Fantasi

Relaterade skolämnen

Bild, Slöjd, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Västmanland, Region Örebro län, Region Värmland, Region Dalarna

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Västmanland, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.