Svart — En färglära

Traditionell färglära är fruktansvärt trist.

Traditionell färglära är fruktansvärt trist.

Beskrivning

I den här workshopen lär vi oss färger genom att blanda svart från grundfärgerna röd, blå och gul. Det finns många olika slags system för färg bland annat NCS, Pantone, CMYK. Vad är färg? Finns det färg och vart kommer färger ifrån? Vi tittar på vad färger betyder ur ett kulturerellt perspektiv — att en och samma färg betyder så olika. Vi går också igenom färgers rörelser och de färger människan inte kan se. Och vi tittar på vilka färger en del djur ser.

Innan själva workshopen tittar vi på en presentation som tar upp färger ur ett historisk, universiellt och nutida. Så själva workshopen handlar inte bara om svart, utan om färg i synnerhet.

Om eleverna inte blir nöjda med sin egenblandade svart, så finns det färdig svart att tillgå. Men det är inget de ska få veta om från början.

Jag vill ha en diskussion om färg och få eleverna se svarts olika nyanser.

Målsättning

Svart är det nya svarta. Workshopen börjar med en presentation som tar upp färger ur ett historisk, universiellt (rymdmässigt) och nutida perspektiv. Själva workshopen handlar om färglära med arbetsuppgiften att blanda en egen svart.

Det går ett sus genom lokalen när eleverna får till sin egna svarta. Det brusar och pratas hejvilt bland deltagarna. En del sitter med glaset full av färg, andra är mer försiktiga. En egen svart, är det verkligen görbart? Målsättningen med aktiviteten är att kunna blanda sin egna svarta. Speciellt pojkar är kända för att förstöra sina bilder med att måla över allt i svart. Här utgår vi från det andra hållet, att blanda en egen svart utifrån grundfärgerna. Att försöka få en svart färg istället för tvärtom.

Eleverna gör också ett unisont mönstercollage av sina egna bilder, utefter en fri men uträknad mall. Min önskan är att eleverna ska försöka förstå betydelsen av färgers förmåga och kraft och se på svart på ett annat sätt efter denna övning.

Tillvägagångssätt

Vi tittar på en presentation och på de svarta färger som eleverna tagit med sig.

Vi gör mönstercollagemallen tillsammans.

Och så börjar vi blandningen av färger till svart.

Vi sätter upp allt på väggen eller breder ut bilden på golvet och pratar svart och kulört.

Lokalbehov och teknik

- Stor väggyta (korridor).
- Det kan bli mycket färg, inte de finaste kläderna på.
- Projektor som passar Mac.

Särskilt för detta projekt

- Eleverna tar med olika svarta färger som de hittat hemma, i tidningen, på nätet, på ett klädesplagg, på marken eller varsom helst.
- Jag arbetar inkluderande och vill att alla regioner i Sverige ska ha möjligheten att ha tillgång till workshopen Svart — en färglära. Eftersom en del regioner ligger längre bort från mig, så utgår även resekostnad i ett sånt läge.

Lilian Bäckman

Årskurs

Förskola, Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Måleri, Idébaserat

Tema

Seende och sinnen, Handens kunskap

Relaterade skolämnen

Fysik, Historia, Bild, Matematik

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Kalmar län, Region Gotland, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Västmanland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region Västerbotten, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Örebro län, Region Östergötland, Region Kronoberg, Region Värmland, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Jönköpings län

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →