Svart — En färglära

Svart är det nya svarta. Vi blandar vår egen svart och lär oss om färger!

Svart är det nya svarta. Vi blandar vår egen svart och lär oss om färger!

Beskrivning

Vad är färg? Var kommer färgerna ifrån, och hur uppstod de? I projektet Svart: en färglära närmar vi oss frågan om färg genom att försöka blanda vår egen svart – vilket kan vara svårare än man tror!

Eleverna får ta med sig någonting svart till skolan – en bild ur tidningen eller från nätet, ett klädesplagg, något från marken eller vad som helst – som vi gemensamt diskuterar. Hur ser svärtan ut på de olika bilderna eller föremålen? Finns det olika svarta nyanser? Sedan utgår vi från dels elevernas medhavda saker, dels grundfärgerna rött, blått och gult för att blanda egen svart färg. Hur mycket behövs det av varje färg för att få till en bra svart?

Under arbetets gång diskuterar vi vad olika färger betyder i olika kulturer, pratar om vilka färger vissa djur kan se men inte vi, och lär oss om färgers historia. I slutet skapar vi ett gemensamt kollage av elevernas bilder där helheten hänger ihop, men den svarta färgens olikheter träder fram.

Målsättning

Projektet är en lektion i färglära där eleverna samtidigt får lära sig om betydelsen av färger i historiska, kulturella, samtida och universella perspektiv. Genom att använda grundfärgerna rött, blått och gult i en konkret uppgift får eleverna erfarenhet av en konstnärlig process där slutresultatet blir något oväntat. Vem kunde ana att man kan göra svart av gult? Målet är att få till en givande diskussion om färg där eleverna får syn på de olika nyanser som den svarta färgen kan rymma.

Tillvägagångssätt

Projektet inleds med en presentation som tar upp färger ur ett historiskt, kulturellt, universellt och samtida perspektiv. Sedan tittar vi på de svarta bilder eller föremål som eleverna själva har tagit med sig, pratar om dem och sätter upp eller ställer upp dem så att alla kan se dem.

Eleverna får sedan blanda svart färg av rött, gult och blått. För att se om man är på rätt väg kan man gå till sin medhavda svarta färg och jämföra.

Vi skapar ett gemensamt kollage av allas bilder som vi sätter upp på väggen eller breder ut på golvet.

Efteråt pratar vi om vad vi har varit med om under dagen, om hur svart färg kan se ut och om färglära.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med bord och stolar som tål färg. Stor väggyta, till exempel väggen i en korridor. Projektor som passar Mac.

Särskilt för detta projekt

Projektet kan bli kladdigt med mycket färg, så det är bra om eleverna har oömma kläder eller skyddskläder. Eleverna ska informeras i förväg innan workshopen att ta med sig någonting svart hemifrån – det kan vara en bild i tidningen eller från nätet, ett klädesplagg eller liknande. Vid bokningar i regioner som ligger långt bort från mig utgår resekostnad.

Lilian Bäckman

Årskurs

Förskola, Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Måleri, Kollage, Grupprocess

Tema

Seende och sinnen, Handens kunskap

Relaterade skolämnen

Fysik, Historia, Bild, Matematik

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Kalmar län, Region Gotland, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Västmanland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region Västerbotten, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Örebro län, Region Östergötland, Region Kronoberg, Region Värmland, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Jönköpings län

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →