Tarotrutor: Det ordlösa språket

Gör ditt eget tarotkort! Vi utforskar arketyper, bildsymbolik och serieteckning med hjälp av tarotkortens värld.

Gör ditt eget tarotkort! Vi utforskar arketyper, bildsymbolik och serieteckning med hjälp av tarotkortens värld.

Beskrivning

Tarotkortens värld är full av arketyper, det vill säga kollektivt delade och ärvda idéer som får representera livshändelser, karaktärer och teman som återkommer i otaliga berättelser genom tiderna – till exempel Döden, Rättvisan, De älskande eller Världen.

I projektet Tarotrutor tar vi hjälp av serier, tarotkort och de arketyper de bygger på för att utforska bildberättande och bilders kraft. Vi lär oss hur man kan berätta i bild, gestalta känslor och händelseförlopp utan att kunna förlita sig på text eller dialog. Med bambupennor och tusch får eleverna skapa ett nytt tarotkort från fantasin och skapar utifrån detta en ordlös seriesida. Precis som den traditionella tarotkortleken bygger på historiska, emotionella och sociala arketyper blir de kort och serier vi skapar under workshopen en spegling av elevernas värld och idéer. Vad förmedlar en bild? Hur kan arketyper användas för att utforska känslor – och i förlängningen förstå andras?

Målsättning

Med utgångspunkt i dels tarotkort, dels serieteckning får eleverna pröva nya sätt att uttrycka sig och kommunicera. De lär sig hur man kan förmedla en känsla eller en idé med hjälp av en bild eller bilder i sekvens, om bilders symbolik och om användningen av arketyper för att beskriva världen. I projektets stegvisa process aktiveras kreativt och analytiskt tänkande genom berättande, bildkommunikation, problemlösning och utforskande.

Tillvägagångssätt

Jag berättar kortfattat om mitt arbete som serietecknare och konstnär. Därefter följer en genomgång om vad en arketyp är och hur arketyper används inom tarot. Vi tittar på exempel både från traditionella och nyskapande tarotkortlekar.

Eleverna får sedan var och en för sig skapa ett eget nytt tarotkort baserat på en arketyp från deras eget liv. Vi använder färdigklippta kort till detta.

Efter en paus håller jag en genomgång där vi med hjälp av associationer utifrån ett tarotkort gemensamt gör en ordlös seriesida. Under tiden berättar jag om grunderna i serieberättande: slutning och sekvens, berättartekniker på seriesidan och att teckna känslor.

Med utgångspunkt i de egna tarotkorten tecknar eleverna en egen ordlös seriesida. Alla får en bas-seriesida med sex rutor att jobba på, där tarotkortet utgör den första rutan. Vi arbetar i ett expressivt material, flytande tusch och bambupennor, som uppmuntrar till stora drag och ger ett levande och intressant resultat.

Avslutningsvis signerar vi de färdiga seriesidorna som sedan gärna kan samlas och göras till ett enkelt fanzine (till exempel med hjälp av kopiator) så att alla i klassen kan ta del av varandras serier.

Lokalbehov och teknik

Bildsal eller annat klassrum med rinnande vatten, bord och bänkar som tål att det kan hamna tusch på, alternativt där möjlighet finns att lägga ut skyddspapper. Projektor eller skärm för att visa bilder.

Särskilt för detta projekt

Material som tusch, bambupennor, färdiga utskrifter av mallar och så vidare diskuteras vid bokning, men läraren får gärna förbereda följande: plastkoppar för tusch samt torkpapper/hushållspapper.

Inför eller efter projektet lämnar jag gärna ett förslag på en läslista med ordlösa serieromaner anpassade för åldersgruppen, som kan användas i klassrummet för att bygga på projektet med gemensam läsning och diskussion.

Projektet passar för alla åldersgrupper från åk 1 och uppåt. Skillnaden i upplägget mellan yngre och äldre grupper är genomgångarnas karaktär och informationsdjup. Tid: 120 eller 180 minuter.

Sarah Kläpp

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Serieteckning, Teckning

Tema

Berättande, Känslor

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Historia, Religionskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.