Teckna Amors ”prank” med magiska pilar

Region Stockholm, Region Dalarna, Region Jönköpings län, Region Uppsala, Region Östergötland, Region Örebro län, Region Värmland, Region Sörmland, Region Gävleborg, Region Kalmar län

Video


Målsättning

Målsättningen är att eleverna får lära sig att teckna en flera tusen år gammal fantastisk berättelse. Och därigenom förstå mer om hur man tänkte på den tiden.
Men även att både elever och lärare hittar nya sätt att ta till sig kunskap i flera olika ämnen, på ett lustfyllt sätt genom bildberättande.

Beskrivning

Eleverna får lära sig teckna och samtidigt höra den flera tusen år gamla fantastiska berättelsen om Amors magiska pilar.

Efter det får de se grekisk antik konst som ger dem ledtrådar för vilken betydelse den mer än 2500 år gamla myten verkar ha haft genom historien, och än idag.
bl a som smart propaganda för dem som kom att bli den antika världens mäktigaste kejsarpar.
Och att symboler från Amormyten lever kvar än idag på bl a Olympiska spel, idrottsklubbmärken och emojis i mobilen.

Att berätta med hjälp av bilder och kunskap av universella symboler kan vara ett bra stöd för textspråket idag, precis som det hade för stor del av befolkningen under antiken.

Koppling till Lgr 11:

Historia:
”Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.”

Religion:
”Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.”

Samhällskunskap:
”Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt”.

Svenska:
”Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter”.

Bild:
”Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden.”

”kommunicera med bilder för att uttrycka budskap”
"analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner."
"Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. "

Tillvägagångssätt

Efter att skapande skolan projektet ”Teckna berättelsen om Amors magiska pilar” har bokats får skolan i god tid material i form av pdf, övningsblad, bildspel, lärarhandledning och övrig info.

Lektionen börjar med att Esbjörn visar hur man kan teckna figurerna i berättelsen om Amors magiska pilar, och eleverna har möjlighet att använda övningsblad för att teckna och färglägga figurerna på sitt eget sätt.

De får under tecknandet gissa vad som händer, för att se slutet som är en av mytologiernas mest spektakulära förvandlingar.

Därefter har de som är klara möjlighet att fritt välja annan valfri teckningsövning från grekisk mytologi.

Slutligen går vi igenom ett bildspel som visar Amormyten i konsten, och dess betydelse under antiken och även idag.
Det sker i form av ledtrådar där de själv har möjlighet att lista ut de olika sambanden.

Lokalbehov

Vanligt klassrum med bord för varje elev.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Projektor, dator och projektionsyta för att visa bildspel som skickas som pdf i förväg. Kopieringspapper A4, utskrivna övningsblad ( som skickas i förväg i pdf-form, färgpennor, suddgummi och tuschpennor för eleverna. Whiteboard, tuschpennor och utskrivna instruktionsblad som skickas i förväg.

Konstnär
Esbjörn Jorsäter
Illustratörcentrum
Årskurs
Åk 4-6, Åk 1-3
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Historia, Samhällskunskap, Religionskunskap
Period
18 mars, 2020 - 11 mars, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet