PROJEKT

Teckna Amors ”prank” med magiska pilar

Amor och hans magiska pilar lär oss tecknandets sköna konst!

Beskrivning

Vad kan gamla myter berätta för oss om hur man tänkte och tyckte förr i tiden? Vi tar hjälp av Amor och hans magiska pilar när vi tecknar oss fram i flera tusen år gamla myter som lever kvar än idag i form av Olympiska spel, idrottsklubbsmärken och emojis. Eleverna får förståelse för mytens roll i samhället och historien, tekniska kunskaper i hur man tecknar och hur man berättar med universella symboler – något vi gjort under hela den mänskliga historien för att andra ska kunna se, förstå och bli berörda av bildberättelsen. Jag beskriver min egen ingång i serieteckning: hur jag läste och blev berörd av tecknade serier innan jag kunde läsa, och hur jag sedan dess tecknat egna serier. Bildberättande har i mänsklighetens historia varit betydligt vanligare än textberättande – något som inte minst är synligt i det globala språk av emojis som de senaste åren blivit allt vanligare.

Målsättning

Målet är att eleverna får lära sig att teckna 2500 år gammal berättelse och på så vis få en djupare inblick i hur man tänkte på den tiden. Dessutom får både lärare och elever via tecknandet nya lustfyllda verktyg att ta till sig och lära ut kunskap i flera olika ämnen, i ett projekt med tydlig förankring i läroplanen (Lgr11).

Tillvägagångssätt

Inför mitt besök har skolan i god tid fått material i form av pdf:er med övningsblad, bildspel, lärarhandledning och övrig info.

Besöket inleds med att jag visar hur man kan teckna Amor och hans magiska pilar.

Eleverna får övningsblad för att teckna och färglägga figurerna efter egen fantasi.

Under tiden ska eleverna gissa vad som händer i historien om Amor, innan de får veta hur en av mytologiernas mest spektakulära förvandlingar slutar.

De som är klara har möjlighet att fritt välja en valfri teckningsövning från grekisk mytologi.

Vi avslutar med ett bildspel som visar Amormyten i konsthistorien, dess betydelse under antiken och idag.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med whiteboard, bord och stolar.

Projektor, dator och projektionsyta för att visa bildspel som skickas som pdf och vid önskemål även video. Om det finns HDMI1 sladd kopplat till projektorn, har jag adapter, som kan styra bildspel från mobil. Alternativt att jag skickar bildspel i önskat format (pdf, power point eller keynote) till skolan, som kan visa på egen dator.

Särskilt för detta projekt

Material som behövs: Kopieringspapper i A4, utskrivna övningsblad och instruktionsblad som skickas i förväg i pdf, färgpennor, suddgummi och tuschpennor för eleverna.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema